Huda Luknja in njene podzemeljske jame: Razlika med redakcijama

brez povzetka urejanja
še rajši ogledovat hodili. </br>
Večkrat omenjeni potok Ponikva<ref> Na spec. karti napačno „Huda luknja potok". </ref><br>
) izvira pod Metulovim vrhom (813 m<ref> Na spec. karti napačno „Metuld vrh". </ref>
)),
teče kake ½ ure, potem pa na Koprivških jamah ponikne in v spodnjem teku </br>
preteka nadvojvode Ivana jamo.</br>
 
<</br>
Žal, da ta jama nima še več slikovitih kapniških tvorb: a veliki prostori <br>
in po njih zdaj dvigajoči, zdaj znižujoči se poti, razne dvorane in soteske nudijo </br>
zanimive slike. Zlasti pa napravi žuboreči potok in močni slap s svojim šumom <br>
na obiskovalca velik vtisk. Romantična votlina utegne torej dobiti mnogo obisko- </br>
valcev, vabile jih pa bodo nemalo tudi nalašč prirejevane veselice.<br>
To tudi želimo lastniku, ki je izredno veliko žrtvoval, da je napravil jamo </br>
dostopno, za kar mu bodo vsi prijatelji podzemeljskih jam hvaležni. Nadvojvode <br>
Ivana jama bo vedno posebna znamenitost Hude Luknje.</br>
Nekdaj so v tej jami prebivali tudi jamski medvedi (ursus spelaeus). Od njih <br>
je našel g. J. Vivod 2 zoba. *<ref O najdbi enakih zob poroča J. C. H. v "Touristu", 1879, št. 17, str. 4 </ref>) </br>
Iz Velenja se z vozom dospe do nadvojvode Ivana jame v 1 uri. peš v 2 <br>
urah, od Slovenjega Gradca pa z vozom v 1 ½ uri, peš v 3 urah.</br>
Druga podzemeljska jama je </br>
 
'''Zelena Peč.''' </br>
275

urejanj