Huda Luknja in njene podzemeljske jame: Razlika med redakcijama

===Nadvojvode Ivana jama,|Nadvojvode Ivana jama,===
 
lastnina znanega rodoljuba, in narodnega prvoboritelja ta mošnje okolice, g. Ivana Vivoda v Dol i ču pri Št. Ploiijanu. Visoko nad vhodom se blišči napis jami *<ref> Okrajno glavarstvo v Slovenjem Gradcu je z odlokom /. dne 22. julija 1SD5. I,, št. J1S54, dovolilo obiskovanje jame, ker je nje lastnik napravil vso varnostno priprave, katere je zahtevala komisija; tudi je dovolilo pobiranje vstopnine, ki znaša »a 1. razred 50 Ki. in svetilniea 10 kr., za II. razred 20 kr. in svetilniea 5 kr. Posebna razsvetljava ("20—30 luči) stane 1 gld. — Lastnik jame misli tudi vpeljati električno razsvetljavo ter vsako loto prirediti tri veselice, in sicer: prvo binkoštni ponedeljek, drugo dne 5. julija in tretjo 23. avgusta. Pri veselicah bodo sodelovali pevci bralnega društva v Dolic-ti, godba in ta m l tiraš i. Preskrbljeno pa bode tudi za jedi in pijačo.</ref> . V leseni hišici biva poleti čuvaj, ki razkazuje in razsvetljuje jamo: v njej je razpoložena spominska knjiga „Slov. plan. društva" v podpisovanje. Pri vhodu na desno je napravljena pod skalnato streho še druga nova lesena koča (4 m široka in 8 m dolga), v kateri bode krema.
 
 
275

urejanj