Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/11: razlika med redakcijama

bohoričica
 
(bohoričica)
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
 
8
 
8
   
S. Alojsi fi je med vfimi zhedrioftimi nar
 
bolj ponishnoft sadobitl persadeval. VTaki dan
 
je v' fvojih molitvah ponishne Angelje profil,
 
de naj mu leto prelepo zhednoft pred Bogam
 
fprofijo.
 
   
,,Ponishnoft je mati veliko drugih zhednoft.
 
,,Njeni otrozi fo : pokorfhina , ftrah , fpofhtova-
 
,,nje , poterpeshljivoft, modro sadershanje, krot-
 
,,koft in mir. Kdor je ponishin, je rad vfim
 
,,pokorin ; fe boji Boga rasshaliti in blishnjiga;
 
,,fpofhtuje ftarifhe, vikfhi in fploh blishnjiga;
 
,,ne obzhuti rasshaljenja in krivize, ki fe mu
 
,,ftori; nobeniga ne sanizhuje, nobeniga ne ras-
 
,,shali; je proti vfim prijasin in pohlevin; je
 
,,smiram vefel in sadovoljin, in mirniga ferza." —
 
Tako pifhe fveti fhkof Tomash is Villanove.
 
   
 
S. Alojsi ſi je med vſimi zhedrioſtimi nar
Modri Salomon pravi v' fvetim pifmu, de
 
 
bolj ponishnoſt sadobitl persadeval. VTaki dan
po tem, ko je bil modroft sadobil, ga je bilo
 
 
je v' ſvojih molitvah ponishne Angelje proſil,
kmalo vfe drugo dobro dofhlo. *). — Ravno
 
 
de naj mu leto prelepo zhednoſt pred Bogam
tako pa tudi ti, moj kriftjan, lahko od ponish-
 
  +
ſproſijo.
nofti rezhefh: Bog mi daj le pravo ponishnoft
 
sadobiti, po tem fi bom s' boshjo pomozhjo
 
lunalo vfe druge zhednofti perdobil.
 
   
 
,,Ponishnoſt je mati veliko drugih zhednoſt.
,,Ponishnoft nam je potrebna, de fi |zhed-
 
 
,,Njeni otrozi ſo : pokorſhina , ſtrah , ſpoſhtova-
,,nol!i perdobimo, in de fe vezhno svelizhamo;
 
 
,,nje , poterpeshljivoſt, modro sadershanje, krot-
,,sakaj vrata nebefhke, kakor pravi Kriftuf, fo
 
 
,,koſt in mir. Kdor je ponishin, je rad vſim
,,grosno vofke , tako de ofhabni in napuhnjeni
 
 
,,pokorin ; ſe boji Boga rasshaliti in blishnjiga;
,,ne bodo mogli fkosi te vrata iti, ampak le
 
  +
,,ſpoſhtuje ſtariſhe, vikſhi in ſploh blishnjiga;
,,majhni." Pravi f. Bernard.
 
 
,,ne obzhuti rasshaljenja in krivize, ki ſe mu
 
,,ſtori; nobeniga ne sanizhuje, nobeniga ne ras-
 
,,shali; je proti vſim prijasin in pohlevin; je
 
,,smiram veſel in sadovoljin, in mirniga ſerza." —
 
Tako piſhe ſveti ſhkoſ Tomash is Villanove.
   
 
Modri Salomon pravi v' ſvetim piſmu, de
Farisej, ki je bil prifhel v' Jerusalemfki
 
 
po tem, ko je bil modroſt sadobil, ga je bilo
 
kmalo vſe drugo dobro doſhlo. *). — Ravno
 
tako pa tudi ti, moj kriſtjan, lahko od ponish-
 
noſti rezheſh: Bog mi daj le pravo ponishnoſt
 
sadobiti, po tem ſi bom s' boshjo pomozhjo
 
lunalo vſe druge zhednoſti perdobil.
  +
 
,,Ponishnoſt nam je potrebna, de ſi |zhed-
 
,,nol!i perdobimo, in de ſe vezhno svelizhamo;
 
,,sakaj vrata nebeſhke, kakor pravi Kriſtuſ, ſo
 
,,grosno voſke , tako de oſhabni in napuhnjeni
 
,,ne bodo mogli ſkosi te vrata iti, ampak le
 
,,majhni." Pravi ſ. Bernard.
  +
 
Farisej, ki je bil priſhel v' Jerusalemſki
 
tempelj molit, je veliko sunanjih dobrih del
 
tempelj molit, je veliko sunanjih dobrih del
opravljal, in je miflif, de pojde naravnoft v
+
opravljal, in je miſliſ, de pojde naravnoſt v
  +
  +
   
 
*) Modr. 7, li
 
*) Modr. 7, li
17.101

urejanje