Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/12: razlika med redakcijama

bohoričica
 
(bohoričica)
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
 
9
 
9
   
  +
nebefa; all Jesuf pravi, de je bil od Boga sa-
 
  +
vershen,v sato ki ponishnofti ni imel, in ki fe
 
 
nebeſa; all Jesuſ pravi, de je bil od Boga sa-
 
vershen,v sato ki ponishnoſti ni imel, in ki ſe
 
je zhes druge povsdigoval. ,
 
je zhes druge povsdigoval. ,
   
 
,,Zhe hozhemo hudobniga duha premagati,
 
,,Zhe hozhemo hudobniga duha premagati,
,,fe moramo ponishriofti poflushiti; ponishnoft je
+
,,ſe moramo ponishrioſti poſlushiti; ponishnoſt je
,,nar boljfhi oroshje sa premagnnje hudobniga
+
,,nar boljſhi oroshje sa premagnnje hudobniga
,,fovrashnika; sakaj kakor fe on ne sna zlo nizh
+
,,ſovrashnika; sakaj kakor ſe on ne sna zlo nizh
,,tega oroshja poffushiti, tako fe tudi ne sna
+
,,tega oroshja poſſushiti, tako ſe tudi ne sna
,,tiftim v bran poftaviti, kteri s' tem oroshjem
+
,,tiſtim v bran poſtaviti, kteri s' tem oroshjem
,,proti njemu pridejo." — Tako govori f. Vinzenz.
+
,,proti njemu pridejo." — Tako govori ſ. Vinzenz.
   
 
Hudobin duh smlram okoli hodi, kakor
 
Hudobin duh smlram okoli hodi, kakor
rijovezh lev, in ifhe koga bi posherl; ali kadar
+
rijovezh lev, in iſhe koga bi posherl; ali kadar
mozhen, v' ponishnofti vterjen kriftjan fvoj dvor
+
mozhen, v' ponishnoſti vterjen kriſtjan ſvoj dvor
varuje s' oroshjem ponishnofti, ga hudobin fovrash-
+
varuje s' oroshjem ponishnoſti, ga hudobin ſovrash-
 
nik ne more premagati iri svesati.
 
nik ne more premagati iri svesati.
   
,,Ponishniga Bog varuje in refhi; ponish-
+
,,Ponishniga Bog varuje in reſhi; ponish-
,,niga ljubi in tolashi; ponishnimu zhloveku fe
+
,,niga ljubi in tolashi; ponishnimu zhloveku ſe
 
,.perblisha; ponishnimu veliko gnado da; in po
 
,.perblisha; ponishnimu veliko gnado da; in po
,,tem , ko ga je ponishal, ga k' zhafti povsdigne.
+
,,tem , ko ga je ponishal, ga k' zhaſti povsdigne.
,,Ponishnimu rasodeva fvoje fkrivnofti, in ga
+
,,Ponishnimu rasodeva ſvoje ſkrivnoſti, in ga
,,ljubesnivo k' febi vlezhe in vabi. Ponishin,
+
,,ljubesnivo k' ſebi vlezhe in vabi. Ponishin,
,,defiravno je sanizhevan in saframovan, je vedno
+
,,deſiravno je sanizhevan in saſramovan, je vedno
,,v' miri, sakaj on v' Boga saupa, ne pa v' fvet." —
+
,,v' miri, sakaj on v' Boga saupa, ne pa v' ſvet." —
Tako pifhe Tomash Kempzhan.
+
Tako piſhe Tomash Kempzhan.
   
Svetniki boshji fo vfelej bolj sheleli Bcigu
+
Svetniki boshji ſo vſelej bolj sheleli Bcigu
dopafti, kakor pofvethim ljuderh. Sami febe fo
+
dopaſti, kakor poſvethim ljuderh. Sami ſebe ſo
ponishevali, sato jih je Bog smiram povikfheval,
+
ponishevali, sato jih je Bog smiram povikſheval,
dokler jih je povsdignil k' nebefhki zhafti.
+
dokler jih je povsdignil k' nebeſhki zhaſti.
   
,,Vem kaj bom ftoril, de bom Gofpodu
+
,,Vem kaj bom ſtoril, de bom Goſpodu
,,Bogu prav dopadil. Ravno toliko bom fam
+
,,Bogu prav dopadil. Ravno toliko bom ſam
,,febe obrajtal, kakor prah in fmeti; in kadar fe
+
,,ſebe obrajtal, kakor prah in ſmeti; in kadar ſe
,,bom vidil od drugih sanizhevan, saframovan,
+
,,bom vidil od drugih sanizhevan, saſramovan,
,,pohojen, in obfut s' framoto, fe bom vefelil,
+
,,pohojen, in obſut s' ſramoto, ſe bom veſelil,
,,sakaj Jiam fe ne morem sadofti saframovati in
+
,,sakaj Jiam ſe ne morem sadoſti saſramovati in
17.101

urejanje