Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/13: razlika med redakcijama

m
bohoričica
 
m (bohoričica)
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
 
10
 
10
   
  +
,,sanizhevati. Vfe ftvari bom na pomozh poklizal,
 
  +
,,de naj me sanizhujejo, ker fim tudi jefi njih
 
 
,,sanizhevati. Vſe ſtvari bom na pomozh poklizal,
,,ftvarnika sanizheval. To bo moja nar vezhi
 
 
,,de naj me sanizhujejo, ker ſim tudi jeſi njih
,,frezha, zhe vfe sanizhevanje in vfe terpljenje
 
 
,,ſtvarnika sanizheval. To bo moja nar vezhi
,,na-me pride; in perferzhno bom vfe tifte ljubil,
 
 
,,ſrezha, zhe vſe sanizhevanje in vſe terpljenje
,,kteri mi bodo k' tej frezhi pomagali. Vefelje
 
 
,,na-me pride; in perſerzhno bom vſe tiſte ljubil,
,,in zhaft tega fveta pa bom fovrashil, in fe jih
 
 
,,kteri mi bodo k' tej ſrezhi pomagali. Veſelje
 
,,in zhaſt tega ſveta pa bom ſovrashil, in ſe jih
 
,,bom ogihal. — Zhe bom tako ravnal, gotovo
 
,,bom ogihal. — Zhe bom tako ravnal, gotovo
,,vem, de fe bo na-me, vbogiga in nevredniga
+
,,vem, de ſe bo na-me, vbogiga in nevredniga
,,grefhnika, obilnoft boshjiga vfmiljenja vfula."—
+
,,greſhnika, obilnoſt boshjiga vſmiljenja vſula."—
Tako govori ponishin f. Bonaventura.
+
Tako govori ponishin ſ. Bonaventura.
   
Lete njegove fvete befede naf prav prepri-
+
Lete njegove ſvete beſede naſ prav prepri-
zhajo, kako imamo fhe malo prave ponishriofti.
+
zhajo, kako imamo ſhe malo prave ponishrioſti.
Leta flushabnik boshji sheli od vfih ftvari sa-
+
Leta ſlushabnik boshji sheli od vſih ſtvari sa-
nizhevan biti, ker fe fam febe ne more sadofti
+
nizhevan biti, ker ſe ſam ſebe ne more sadoſti
sanizhevat!; mi pa fmo kmalo rasshaljeni, kadar
+
sanizhevat!; mi pa ſmo kmalo rasshaljeni, kadar
naf kdo le kolikaj sanizhuje. Leta fvetnik sa-
+
naſ kdo le kolikaj sanizhuje. Leta ſvetnik sa-
nizhevanje sa fvojo nar vezhi frezho fposna; mi
+
nizhevanje sa ſvojo nar vezhi ſrezho ſposna; mi
pa frno shaloftni in nefrezhni, zhe fe nam vfa tifta
+
pa ſrno shaloſtni in neſrezhni, zhe ſe nam vſa tiſta
zhaft ne fkasuje , ki fi domifhljujemo, de jo sa-
+
zhaſt ne ſkasuje , ki ſi domiſhljujemo, de jo sa-
flushimo. — Zhe bolj ponishni ne poftanemo,
+
ſlushimo. — Zhe bolj ponishni ne poſtanemo,
ne bomo najdili tiftih vofkih vrat, fkosi ktere je
+
ne bomo najdili tiſtih voſkih vrat, ſkosi ktere je
leta ponishnik v' nebefa prifhel; in drugih pa ni.
+
leta ponishnik v' nebeſa priſhel; in drugih pa ni.
   
,,Vezhi gnada boshja je en fam dan ponish-
+
,,Vezhi gnada boshja je en ſam dan ponish-
,,niga fposnanja famiga febe, (defiravno zhlovek
+
,,niga ſposnanja ſamiga ſebe, (deſiravno zhlovek
,,sravin veliko shalofti in teshav obzhuti,) kakor
+
,,sravin veliko shaloſti in teshav obzhuti,) kakor
,,veliko dni molitve." Pravi f. Teresija.
+
,,veliko dni molitve." Pravi ſ. Teresija.
   
Molitev in ponishnoft fte dve rezhi, ki fte
+
Molitev in ponishnoſt ſte dve rezhi, ki ſte
Bogu mozhno dopadljive; ali ponishnoft mu
+
Bogu mozhno dopadljive; ali ponishnoſt mu
vender fhe bolj dopade, kakor molitev. Velika
+
vender ſhe bolj dopade, kakor molitev. Velika
ponishnoft s' majhno molitevjo samore veliko pred
+
ponishnoſt s' majhno molitevjo samore veliko pred
Bogam; ali nar lepfhi in nar daljfhi molitev
+
Bogam; ali nar lepſhi in nar daljſhi molitev
bres ponishnofti mu je soperna in sanizhljiva. —
+
bres ponishnoſti mu je soperna in sanizhljiva. —
S. Magdalena v' sgrevani ponishnofti per Jesufo-
+
S. Magdalena v' sgrevani ponishnoſti per Jesuſo-
17.101

urejanje