Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/47: razlika med redakcijama

(prepoznano besedilo)
 
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
  +
de ſo to le ſkuſhnjave hudobniga duha, kteri sheli, pridniga ſlushabnika boshjiga is ſveta ſpraviti, de bi ne mogel vezh sa boshjo zhaſt na ſvetu ſtoriti. Sadnjizh mu je rekel, de naj te miſli, zhe mu bodo ſhe priſhle, sanizhuje in savershe, ker ſo le ſkuſhnjave hudobniga duha, sakaj Bog nam nikoli miſel soper pokorſhino ne daje. — To je leta ſlushabnik boshji sveſto ſtoril, ſe je popolnama v’ pokorſhino podal, - je po tem v’ kratkim zhaſu osdravil, in je ſvoje ſvete dela sa boshjo zhaſt ſhe veliko let na tem ſvetu opravljal, in sdaj na unim ſvetu plazhilo sa-nje vshiva.
44
 
   
  +
»Kdor hozhe popolnama pokorſbino imeti, jo mora v’ treh rezheh pokasati: v’ djanji, v’ volji, in v’ miſlih. ''V’ djanji'' jo mora s’ tem pokasati, de prezej, in s’ veſeljem in na tanko to opravi, kar mu vikſhi sapové. ''V’ volji'' jo pokashe, kadar tudi ſam nizh drusiga nozhe, kakor kar hozhe vikſhi. ''V’ miſlih'' jo pokashe, kadar tudi ſam ravno to miſli in sa prav ſposna, kar mu vikſhi rezhe.« — Tako piſhe ſ. lgnazi Lojola.
   
 
Vikſhi nekiga kloſhtra, Silvan po imenu, je poſebno eniga ſvojih menihov perſerzhno
 
  +
ljubil; in ker je ſliſhal, de ſo drugi savolj tega nejevoljni, jim je rekel, de jim bo pokasal, sakaj uniga bolj ljubi, kakor druge: Kadar ſo tedaj vſi menihi v’ ſvojih zelizah bili, je vikſhi priſhel, in je vſaziga po imenu k’ ſebi poklizal; ali vſak ſe je nekoliko pomudil, predinj je is
/» «
 
  +
nje priſhel, ſamo tiſti, ki ga je vikſhi ljubil, je prezej priſhel, kakor je bil poklican. Po tem je ſhel vikſhi v’ zelizo tega meniha, in je najdil
 
de ſo to le ſkuſhnjave hudobniga duha, kteri
 
»heli, pridniga ſlushabnika boshjiga is ſveta
 
ſpraviti, de bi ne mogel vezh sa boshjo zhaſt
 
na ſvetu ſtoriti. Sadnjizh mu je rekel, de naj
 
te miſli, zhe mu bodo ſhe priſble , sanizhuje
 
in savershe, ker ſo le ſkuſhnjave bndobniga
 
rluha, sakaj Bog nam nikali miſel soper pokor-
 
ſhino ne daje. — To je leta ſlushabnik boshji
 
sveſto ſtoril, ſe je popolnama v' pokorſhino po-
 
dal , - je po tem v' kratkim zhaſu osdravil, in
 
je ſvoje ſvete dela sa boshjo zhaſt ſhe veliko let
 
na rem ſvetu opravljal, in sdaj na unim ſvetu
 
plazhilo sa-nje vshiva.
 
 
,,Kdor hozhe popolnama pokorſbino imeti,
 
,,jo mora v' treh rezheh pokasati: v' djanji, v'
 
,,volji, in v' miſlil). t™ djanji jo mora s' tem
 
,,pokasati, de prezej, in «' veſeljem in na tanko
 
,,to opravi, kar mw vikſhi sapove. A" vol/i jo
 
,,pokashe, kadar tudi ſam nizh drnsiga nozhe,
 
,,kakor kar hozhe vikſhi. ſ miſlih jo po-
 
,,kashe, kadar tudi ſam ravno to miſli in sa
 
,,prav ſposna, kar mu vikſhi rezhe." — Tako
 
piſhe I. lgnazi Lojola.
 
 
' \rikſhi nekiga kloſhtra, Silvan po imenu,
 
je poſebno eniga ſvojih menihov perſerzhno
 
ljubil; in ker je ſliſhal, de ſo drugi savolj tega
 
nejevo-lj.ni, jim je rekel, de jim bo pokasal, sa-
 
I<aj uniga bolj ljubi, kakor druge: Kadar ſo
 
tedaj vſi menibi v' ſvojih zelizah bili, je vikſhi
 
priſhel, in je vſaziga po imenu k' ſebi poklizal;
 
ali vſak ſe je nekoliko pomudil, predinj. je is
 
nje priſbel, ſamo tiſti, ki ga je vikſhi ljubil, je
 
prezej priſhel, kakor je bil pokli/.an. Po tem
 
;" ſhel vikſhi v' zelizo tega meniha, in je najdil
 
3.093

urejanj