Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/61: razlika med redakcijama

(prepoznano besedilo)
 
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
  +
manjſhiga troſhta, nobeniga rasſvetljenja imel, ampak je bil smiram v’ velikih teshavah in ſkuſhnjavah, in v’ vedni duſhni ſuhoti; tako de ſe je she Bogu ſmilil, in Bog mu je ſpet troſht in duſhno veſelje poſlal. Ali leta ſpokorni kriſtjan ſe je v’ molitvi k’ Bogu obernil in mu je
58
 
  +
rekel: Goſpod! nobeniga veſelja vezh ne shelim na tem ſvetu, in ne shelim, de bi v’ moje ſerze kdej kej druſiga priſhlo, kakor ti, o moja ljubesin! Sej mi je to sadoſti troſhta in veſelja, de ſe mi po tvoji preſveti volji godi. — Te beſede ſo Bogu mozhno dopadle; in njegov ſlushabnik
 
sdaj na unim ſvetu vezhno veſeſje vshiva, ker na tem ſvetu sa zhaſno veſelje maral ni.
   
 
»O Goſpod! kdor ti kej dopadljiviga ſtorí,
  +
mu kako terpljenje sa to poverneſh. O kakó veliko plazhilo je to sa tiſte, ki te sareſ ljubijo, poſebno kadar jim je dano, to práv ſposnati.« — S. Teresija.
   
  +
Bil je ſlushabnik boshji, ki je veliko dobriga ſtoril; ali doſtikrat ni drusiga povrazhila sa to imel, kakor sopernoſti in opravljanje; in je vſe to kakor poſebne gnade boshje prejel, rekozh: Kadar vidim, de mi Bog na tem ſvetu nobeniga plazhila ne da, ſim veſél; sakaj to je snamnje, de mi sa uno shivljenje vſe plazhilo hrani.
   
 
»O duſhe, ktere hozhete smiram v’ miru in troſhtu shiveti, ko bi vedile, kako je Bogu
manjſhiga troſhta, nobeniga rasſvetljenja imel,
 
  +
terpljenje dopadljivo, in koliko ſe po terpljenji drusiga dobriga sadobi, bi nikdar v’ nobeni rezhi troſhta ne iſkale, ampak bi ſposnale, de je to velika ſrezha, krish sa Goſpodam noſiti.« — S. Janes od Krisha.
ampak je bil smiram v' velikih teshavah in ſkuſh-
 
njavah, in v' vedni duſhni ſuhoti; tako de
 
ſe je she Bogu ſmilil, in Bog mu je ſpet troſht
 
in duſhno veſelje poſtal. Ali leta ſpokorni kri-
 
ſtjan ſe je v' molitvi k' Bogu obernil in mu je
 
rekel: Goſpod! nobeniga veſelja vezh ne shelim
 
na tem ſvetu, in ne shelim, de bi v' moje ſerze
 
kdej kej druſiga priſhlo, kakor ti, o moja lju-
 
bešin! Sej mi je to sadoſti troſhta in veſelja, de
 
ſe mi po tvoji preſveti volji godi. — Te beſede
 
ſo Bogu moi&hno dopadle ; in njegov ſlushabnik
 
sdaj na unim ſvetu vezhno veſeſje vshiva, ker
 
na tem ſvetii sa zhaſno veſelje maral ni.
 
 
,,O Goſpod! kdor ti kej dopadljiviga ſtori,
 
,,mu kako terpljenje sa to poverneſh. O kako
 
,,veliko plazhilo je to sa tiſte, ki te sareſ ljubijo,
 
,,poſebno kadar jim je dano, to prav ſposnati."
 
 
— S. Teresija.
 
 
Bil je ſlushabnik boshji, ki je veliko do-
 
briga ſtoril; ali doſtikrat ni drusiga povrazhila
 
sa to imel, kakor sopernoſti in opravljanje; in
 
je vſe to kakor poſebne gnade boshje prejel,
 
rekozh: Kadar vidim, de mi Bog na tem ſvetu
 
nobeniga plazhila ne da, lim veſel; sakaj to je
 
snamnje, de mi sa uno shivljenje vſe plazhilo
 
hrani.
 
 
,,O duſhe, ktere hozhete smiram v' miru
 
,,in troſhtu shiveti. ko bi vedile , kako je Bogu
 
,,terpljenje dopadljivo, in koliko ſe po terpljenji
 
,,drusiga dobriga sadobi, bi nikdar v' nobeni
 
,,rezhi troſhta ne iſkale, ampak bi ſposnale, de
 
,,je to velika ſrezha, krish sa Goſpodam noſiti."
 
 
— S. Janes od Krisha.
 
3.093

urejanj