Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/64: razlika med redakcijama

(prepoznano besedilo)
 
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
  +
v’ jezhi terpeti. — Srezhna duſha, ktera tako ſposna, kakor ta ſvetnik, de vezh ko kriſtjan na tem ſvetu voljno preterpi, vezhi bo njegovo veſelje v’ nebeſih.
61
 
 
 
 
*
 
 
v' jezhi terpeti. — Srezhna duſha, ktera tako
 
ſposna, kakor ta ſvetnik, de vezh ko kriſtjan
 
na tem ſvetu voljno preterpi, vezhi bo njegovo
 
veſelje v' nebeſih.
 
   
 
Shivljenje bres greha kolikor je mogozhe,
 
Shivljenje bres greha kolikor je mogozhe,
 
Bogu mozhno dopade; ſhe bolj dopadljive ſo
 
Bogu mozhno dopade; ſhe bolj dopadljive ſo
  +
mu dobre dela; ali nar dopadljivſhi in nar prietniſhi mu je voljno poterpljenje v’ teshavah. Jesuſ je bres vſiga greha shivel, je vedno dobre dela opravljal, in je sravin neisrezheno veliko teshav voljno preterpel. Kdor tedaj, kolikor je mogozhe, bres greha shiví, in dobriga ſtori, kolikor samore, she nekoliko Jesuſa poſriema; kdor pa ſhe sravin vſe ſvoje teshave in sopernoſti voljno preterpi, ga tako popolnama poſnema, kolikor je zhloveku na tem ſvetu mogozhe.
mu dobre dela; ali nar dopadljivſhi in nar pri-
 
etniſhi mu je voljno poterpljenje v' teshavah.
 
Jesuſ je bres vſiga greha shivel, je vedno dobre
 
dela opravljal, in je sravin neisrezheno veliko
 
teshav voljno preterpel. Kdor tedaj, kolikor je
 
mogozhe, bres greha shivi, in dobriga ſtori,
 
kolikor samore, she nekoliko Jesuſa poſriema ;
 
kdor pa ſhe sravin vſe ſvoje teshave in soper-
 
noſti voljno preterpi, ga tako popolnama po-
 
ſnema, kolikor je zhloveku na tem ſvetu mo-
 
gozhe.
 
   
  +
»To bi ſe imelo sa veliko neſrezho ſposnati, kadar kakimu zhloveku, ali kaki zeli drushini vſe po volji gre, in ko nima zlo nizh is ljubesni do Boga terpeti. Gotovo je, verjemite mi, de zhlovek, ali zela drushina, ki nima nizh terpeti, in ki ga vſi ljudje hvalijo, je bliso padza.« — Tako govori ſ. Vinzenz.
,,To bi ſe imelo sa veliko neſrezho ſposnati,
 
,,kadar kakimu zhloveku, ali kaki zeli drushini
 
,,vſe po volji gre , in ko nima zlo nizh is lju-
 
,,besni do Boga terpeti. Gotovo je, verjemite
 
,,mi , de zhlovek, ali zela drushina, ki nima
 
,,rmh terpeti, in ki ga vſi ljudje hvalijo, }e bliso
 
,,padza." — Tako govori ſ. Vinzenz.
 
   
  +
Kako je ta ſvetnik od tega, kar tukej pravi, ſam preprizhan bil, ſprizhuje ta pergodba. Duhovni njegoviga reda ali ordna ſo dolgo zhaſa mirno shiveli, in vſe njih zhaſno blago ſe je mnoshilo. To je ſerze ſ. Vinzenza shalilo, sato ki je vedil, de Bog tiſtim, ki jih ljubi, veliko terpljenja poſhilja. Vezhkrat je tedaj Boga sa-ſe in sa ſvoje duhovne proſil, de
Kako je ^ta ſvetnik od tega, kar tukej
 
 
naj jih nikar ne posabi in ne savershe. Bog ga je uſliſhal, in je perpuſtil, de je njegov réd ali
pravi , ſam preprizhan bil, ſprizhuje ^ta per-
 
godha. Duhovni njegoviga reda ali ordna ſo
 
dolgo zhaſa mirno shiveli, in vſe njih zhaſno
 
blago ſe je mnoshilo. To je ſerze ſ. Vinzenza
 
sſaalilo, sato ki je vedil, de Bog tiſtim . ki jih
 
ljubi, veliko terpljenja poſhilja. Vezhkrat je
 
tedaj Boga sa-ſe in sa ſvoje duhovne proſil, de
 
naj jih nikar ne posabi in ne savershe. Bog ga
 
je uſliſhal, in je perpuſtil, de je njegov red ati
 
3.093

urejanj