Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/70: razlika med redakcijama

(prepoznano besedilo)
 
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
 
Bogu sdihovala, pa le is hvaleshnoſti. Neki
67
 
  +
boshji ſlushabnik, ki je vidil, koliko terpi, je Boga proſil, de naj ji te bolezhine odvsame; in Bog ga je uſliſhal in je ſpokornizi sdravje dal. Kadar je pa ona to svedila, je porozhila boshjimu ſlushabniku, de naj nikar vezh Boga sa-njo ne proſi, de bi ji Bog sdravje dal, ker
 
 
 
Bogu sdihovala, pa le is bvaleshnoſti. Neki
 
boshji ſlushabnik, ki je vidil, koliko terpi, je
 
Boga proſil, de naj ji te bolezhine odvsame;
 
in Bog ga je uſliſhal in je ſpokornizi sdravje
 
dal. Kadar je pa ona to svedila, je porozhila
 
boshjimu ſlushabniku, de naj nikar vezh Boga
 
sa-njo ne proſi , de bi ji Bog sdravje dal, ker
 
 
je raji bolna, kakor sdrava.
 
je raji bolna, kakor sdrava.
   
  +
»Tiſti kriſtjani, ki ſo do popolnamoſti priſhli, in poſebno tiſti, ki pravo notranjo molitev posnajo, nikoli Goſpoda ne proſijo, de bi jih od teshav in ſkuſhnjav reſhil, ampak jih le ſhe shelé in obrajtajo, kakor poſvetni ljudje obrajtajo slato in drage kamne, ker vejo, de s’ tem bogati poſtanejo.« — S. Teresija.
,,Tiſti kriſtjani, ki ſo do popolnamoſti pri-
 
,,ſhli, in poſebno tiſti, ki pravo notranjo molitev
 
,,posnajo, nikoli Goſpoda ne proſijo, de bi jih
 
,,od teshav in ſkuſhnjav reſhil, ampak jih le ſhe
 
,,shele in obrajtajo, kakor poſvetni ljudje obraj-
 
,,tajo slato in drage kamne , ker vejo, de s' tem
 
,,bogati poſianejo.'' — S. Teresija.
 
   
Kndar je ſ. Franziſhk Kſaveri kej terpeti
+
Kadar je ſ. Franziſhk Kſaveri kej terpeti
imel, je tako molil: Goſpod, nikar mi ne vsemi
+
imel, je tako môlil: Goſpod, nikar mi ne vsemi tega krisha, drugazhi ne, zhe mi vezhiga daſh nameſti tega.
tega krisha , drugazhi ne, zhe mi vezhiga daſh
 
nameſti tega.
 
   
,,Kuſhni vezhkrat in is ſerza krishe, ki ti
+
»Kuſhni vezhkrat in is ſerza krishe, ki ti
  +
jih Goſpod Bog poſhilja, in ne glej, kakoſhni ſo; sakaj bolj ki ſo sanizhljivi in soperni, bolj saſlushijo, ''krishi'' imenovani biti. Naſhe saſlushenje v’ krishih ne pride is velikoſti krisha, ampak is tega, kako ga noſimo; sakaj vzhaſi
,,jih Goſpod Bog poſhilja, in ne glej, kakoſhni
 
  +
je vezh saſlushenja v’ poterpeshljivim prenaſhanji majhniga in lahkiga krisha, kakor v’ prenaſhanji veliziga in teshkiga; sakaj lahki krishi ſo bolj ſkriti in menj obrajtani, in ſo tedaj menj prijetni naſhimu nagnjenju, po kterim le ozhitne velike rezhi iſhemo.« — Tako uzhi ſ. Franziſhk Salesi.
,,ſo; sakaj bolj ki ſo sanizhljivi in soperni, bolj
 
,,saſlushijo, krishi imenovani biti. Naſhe sa-
 
,,ſlushenje v' krishih ne pride is velikoſti krisha,
 
,,ampak is tega, kako ga noſlmo; sakaj vzha/i
 
,,je vezh saſlushenja v' poterpeshljivim prena-
 
,,ſhanji majhniga in lahkiga krisha, kakor v'
 
,,prenaſhanji veliziga in teshkiga; sakaj lahki
 
,,krishi ſo bolj ſkriti in menj obrajtani, iri ſo
 
,,tedaj menj prijetni riaſhimu nagnjenju, po
 
,,kterim le ozhitne velike rezhi iſhemo." — Tako
 
uzhi ſ. Franziſhk Salesi.
 
   
 
Ravno ta ſvetnik je vſe ſvoje velike in
 
Ravno ta ſvetnik je vſe ſvoje velike in
majhne krishe s' pravo korſhanſko poterpeshlji­
+
majhne krishe s’ pravo korſhanſko poterpeshlji-
 
 
 
 
5*
 
3.093

urejanj