Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/76: razlika med redakcijama

(prepoznano besedilo)
 
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
  +
pravil, in je svezher ſvojimu mladimu tovarſhu komaj koſiz kruha perneſil. Mladi puſhavnik je to krivizo in teshavo voljno prenaſhal, in ni nikoli nizh ſvojimu tovarſhu savolj tega rekel. Tri léta je tako terpel; na sadnje ſe mu je she prehúdo sdelo, njegovo oblazhilo je bilo she rastergano, in on je bil she veſ ſlab od ſtradanja; in je tedaj sazhel premiſhljevati, zhe bi ſmel s’ dobro veſtjo ſvojiga malopridniga tovarſha sapuſtiti. Kadar je to premiſhljeval, mu je
73
 
 
 
 
\
 
 
pravil, in je svezher ſvojimu mladimu tovarſhn
 
komaj koſiz kruha perneſil. Mladi puſhavnik
 
je to krivizo in teshavo voljno prenaſhal, in ni
 
nikoli nizh ſvojimu tovarſhu savolj tega rekel.
 
Tri leta je tako terpel; na sadnje ſe my je she
 
ptahudo sdelo, njegovo oblazhilo je bilo she
 
rastergano, in ori je bil she veſ ſlab od ſtra-
 
danja ; in je tedaj sazhel premiſhljevati, zhe bi
 
ſmel s' dobro veſtjo ſvojjiga malopridniga tovar-
 
ſha sapuſtiti. Kadar je to premiſhljeval, mu je
 
 
Bog na snanje dal, de naj le ſhe malo zhaſa
 
Bog na snanje dal, de naj le ſhe malo zhaſa
  +
poterpi, ker bo ſkoraj is tega ſveta ſhel. To je mladi puſhavnik ſvojimu ſtarimu tovarſhu povedal, ali ta mu ni nizh verjel. Drugi dan je leta poterpeshljivi mladenizh v’ boshji gnadi umerl; ſtari puſhavnik pa ſe je tako preſtraſhil, de ſe je reſnizhno ſvojih grehov ſkéſal, in ſpokorno shiveti sazhel.
poterpi , ker bo ſkoraj is tega ſveta ſhel. To
 
je mladi puſhavnik ſvojimu ſtarimu tovarſhu
 
povedal, ali ta mu ni nizh verjel. Drugi dan
 
je leta poterpeshljivl mladenizh v' boshji gnadi
 
umerl; ſtari puſhavnik pa ſe je tako preſtraſhil,
 
de ſe je reſnizhno ſvojih grehov ſkeſal, in ſpo-
 
korno shiveti sazhel.
 
   
  +
»Goſpod Bog nam poſhilja terpljenje in bolesni, de nam s’ tem perloshnoſt daje, tiſte neisrezheno velike dolge poplazhati, ki jih pred njim imamo. Sato pa tudi tiſti kriſtjani, ki imajo kej premiſlika in ſposnanja, vſe terpljenje voljno prenaſhajo, ker velikovezh gledajo na dobizhik, ki ga sravin imajo, kakor na teshave, ki jih preſtojé.« — Tako pravi ſ. Vinzenz Ferreri.
,,Goſpod Bog nam poſhilja terpljenje in bo-
 
,,lesni, de nam s' tem perloshnoſt daje, tiſte
 
,,neisrezheno velike doſge poplazhati, ki jih pred
 
,,njim imamo. Sato pa tudi tiſti kriſtjani, ki
 
,,imajo kej premiſlika in ſposnanja, vſe terplje-
 
,,nje voljno prenaſhajo, ker vel,ikovezh gledajo
 
,,na dobizhik, ki ga sravin imajo, kakor na tc-
 
,,shave, ki jih preſtoje." — Tako pravi ſ. Vinzenz
 
Ferreri.
 
   
  +
Ravno leta ſveti pridigar je to v’ lepi perglihi pokasal. Bil je kralj, je rekel, ki je imel dva dolshnika, ktera mu niſta samogla dolgov poplazhati, in jih je tedaj v’ jezho sapreti ukasal. Ker je pa kralj uſmiljeniga ſerza bil, je napolnil dve moſhne s’ dnarji, in je toliko v’ vſako moſhno djal, kolikor mu je vlak dolshan
Ravno leta ſveti pridigar je to v' lepi per-
 
glihi pokasal. Bil je kralj, je rekel, ki je imel
 
dva dolshnika, ktera mu niſta samogla dolgov
 
poplazhati, in jih je tedaj v' jezho sapreti uka-
 
sal. Ker je pa kralj uſmiljeniga ſerza bil, je
 
napolnil dve moſhne s' dnarji, in je toliko v'
 
vſako moſhno djal, kolikor mu je vlak dolshan
 
3.093

urejanj