Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/95: razlika med redakcijama

brez povzetka urejanja
(prepoznano besedilo)
 
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
,,od Boga perzhakovati , de nam bo
 
,,to opravilo po ſrezhi opraviti. Sravin tega pa
 
,.moramo terdno preprizhani biti, de karkoli
 
.,ſe bo sgodilo , bo vſelej nar boljſhi sa naſ,
 
^deſiravno ſe bo morebiti nam ſlabo silelo po
 
,,naſhi pameti." —Tako pravi ſ. Vinzenz.
 
   
  +
od Boga perzhakovati, de nam bo pomagal, to opravilo po ſrezhi opraviti. Sravin tega pa moramo terdno preprizhani biti, de karkoli ſe bo sgodilo, bo vſelej nar boljſhi sa naſ, deſiravno ſe bo morebiti nam ſlabo sdelo po naſhi pameti.« —Tako pravi ſ. Vinzenz.
Temu ſvetniku ſe je bil nekdo v' molitev
 
perporozhil, in on nm je odgovoril: Ljubi moj
 
prijatel , danſ ſim ſe zelo dopoldne v' opravilih
 
pomudil, tako de ſim le prav malo molitvc
 
opraviti samogel, in ſhe ta je bila rastreſena ;
 
tedaj viilite, kako malo ſe samorete danſ na
 
mojo molitev saneſti. Ali to me vender shaloſt-
 
niga ne ſtori, ker vſe ſvoje upanje v' Boga po-
 
ſtavim, in ne v' ſvoje molitve in tudi ne v' ſvoje
 
persadevanje ; in terdno verujem, de je ſedesh
 
boshje rniloſti in dobrote na naſho revſluno
 
poſtavljen ; Cbolj ko ſmo revni in pomozhi po-
 
trebni, bolj ſe naſ Bog uſmili in nam pomaga).
 
   
 
Temu ſvetniku ſe je bil nekdo v’ molitev
,,Kadar opravljamo ſvoje navadne dela, de
 
  +
perporozhil, in on mu je odgovoril: Ljubi moj prijatel, danſ ſim ſe zelo dopoldne v’ opravilih pomudil, tako de ſim le prav malo molitve opraviti samogel, in ſhe ta je bila rastreſena; tedaj vidite, kako malo ſe samorete danſ na mojo molitev saneſti. Ali to me vender shaloſtniga ne ſtori, ker vſe ſvoje upanje v’ Boga poſtavim, in ne v’ ſvoje molitve in tudi ne v’ ſvoje persadevanje; in terdno verujem, de je ſedesh boshje miloſti in dobrote na naſho revſhino poſtavljen; (bolj ko ſmo revni in pomozhi potrebni, bolj ſe naſ Bog uſmili in nam pomaga).
,,ſi perdobimo, kar nam je v' shivljenje po-
 
  +
,,trebno, ne ſmemo prevezh v' ſkerbeh in v'
 
 
»Kadar opravljamo ſvoje navadne dela, de
,,ſtrahu biti, arnpak ſi moramo pametno in mo-
 
  +
ſi perdobimo, kar nam je v’ shivljenje potrebno, ne ſmemo prevezh v’ ſkerbeh in v’ ſtrahu biti, arnpak ſi moramo pametno in mo-
 
,,dro persadevati, kolikor samoremo, iu po
 
,,dro persadevati, kolikor samoremo, iu po
 
,,tem vſe boshji previdnoſtl prepuſtiti, s' ſerzh-
 
,,tem vſe boshji previdnoſtl prepuſtiti, s' ſerzh-
3.093

urejanj