Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/95: razlika med redakcijama

Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
 
 
od Boga perzhakovati, de nam bo pomagal, to opravilo po ſrezhi opraviti. Sravin tega pa moramo terdno preprizhani biti, de karkoli ſe bo sgodilo, bo vſelej nar boljſhi sa naſ, deſiravno ſe bo morebiti nam ſlabo sdelo po naſhi pameti.« —Tako pravi ſ. Vinzenz.
 
od Boga perzhakovati, de nam bo pomagal, to opravilo po ſrezhi opraviti. Sravin tega pa moramo terdno preprizhani biti, de karkoli ſe bo sgodilo, bo vſelej nar boljſhi sa naſ, deſiravno ſe bo morebiti nam ſlabo sdelo po naſhi pameti.« —Tako pravi ſ. Vinzenz.
   
Vrstica 6: Vrstica 5:
   
 
»Kadar opravljamo ſvoje navadne dela, de
 
»Kadar opravljamo ſvoje navadne dela, de
ſi perdobimo, kar nam je v’ shivljenje potrebno, ne ſmemo prevezh v’ ſkerbeh in v’ ſtrahu biti, arnpak ſi moramo pametno in mo-
+
ſi perdobimo, kar nam je v’ shivljenje potrebno, ne ſmemo prevezh v’ ſkerbeh in v’ ſtrahu biti, ampak ſi moramo pametno in modro persadevati, kolikor samoremo, in po
  +
tem vſe boshji previdnoſti prepuſtiti, s’ ſerzhnimi sheljami, de bi Bog vſe naſhe opravila po ſvojih namenih voditi, in nam ſvojo voljo na snanje dati hotel. In terdno verovajmo, de kadar Bog hozhe, de bi kako opravilo ſrezhno dokonzhano bilo, sadershki nizh ne ſhkodovajo, opravilo bo vender le dokonzhano; in menj ko bo sravin naſhiga dela, vezh bo boshjiga.« — Pravi ſ. Vinzenz.
,,dro persadevati, kolikor samoremo, iu po
 
,,tem vſe boshji previdnoſtl prepuſtiti, s' ſerzh-
 
,.nimi sheljami, de bi Bog vſe naſhe opravila
 
,,po ſvo)ih namenih voditi, in nam ſvojo voljo
 
,,na snanje dati hotel. ln terdno verovajmo,
 
,,de kadar Bog hozhe, de bi kako opravilo
 
,,ſrezhno dokonzhano bilo, sadershki nizh ne
 
,,ſhkorlovajo, opravilo bo vender le dokonzha-
 
,,no; in menj ko bo sravin naſhiga dela, vezh
 
,,bo boshjiga." — Pravi ſ. Vinzenz.
 
   
V shivljenji ravno tega ſvetnika ſc bere, de
+
V shivljenji ravno tega ſvetnika ſe bere, de
3.093

urejanj