Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/114: razlika med redakcijama

(prepoznano besedilo)
 
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
  +
in kadar je obzhutil v’ ſvojim ſerzu ljubesin ali hvaleshnoſt do Jesuſa, ali grevengo nad ſvojimi grehi, ali shelje ga poſnemati v’ njegovi ponishnoſti, pokorſhini, poterpeshljivoſti i. t. d.,
111
 
  +
ſe je v’ tih miſlih pomudil. De je ſvojo molitev bolj gorezho ohranil, je poſebno to vezhkrat premiſlil: Kako veliko je bilo sareſ terpljenje Jesuſovo! — Kdo je terpel? Sin boshji. Ah, Sin boshji! — In sa koga je terpel? Sa-me. — O moj Bog! Sin boshji je sa-me toliko terpel! in jeſt nozhem ene ſame soperne beſede is ljubesni do njega voljno poterpeti? — Glej koliko je Jesuſ Kriſtuſ sa-me terpel, in jeſt ga
 
 
 
in kadar je obzliutil v' ſvojim ſerzu ljubesin ali
 
hvaleshnoſt do Jesuſa , ali grevengo nad ſvojimi
 
grehi, ali shelje ga poſnemati v' njegovi po-
 
nishnoſti, pokorſhini, poterpeshljivoſti i. t. d.,
 
ſe je v' tih miſlih pomudil. De je ſvojo moli-
 
tev bolj gorezho ohranil, je poſebno to vezh-
 
krat premiſlil: Kako veliko je bilo sareſ terplje-
 
nje Jesuſovo! — Kdo je terpel ? Sin boshji.
 
Ah , Sin boshji! — In sa koga je terpel ? Sa-
 
me. — O moj Bog! Sin boshji je sa-me toliko
 
terpel! in jeſt nozhem ene ſame soperne beſede
 
is ljubesni do njega voljno poterpeti ? — Glej
 
koliko je Jesuſ Kriſtuſ sa- me terpel, in jeſt ga
 
 
ne neham shaliti! — Ah, kako mi je shal, de
 
ne neham shaliti! — Ah, kako mi je shal, de
Jim tako nehvaleshno s' ſvojim Bogam ravnal!
+
ſim tako nehvaleshno s’ ſvojim Bogam ravnal! Terdno ſklenem, ga ne vezh rasshaliti. — S’ tako molitvijo je leta ſlushabnik boshji na viſoko ſtopinjo kerſhanſke popolnamoſti priſhel.
Terdno ſklenem , ga ne vezh rasshaliti. — S'
 
tako molitvijo je leta ſlushabnik boshji na viſo-
 
ko ſtopinjo kerſhanſke popolnamoſti priſhel.
 
   
  +
»Kriſtjani, ki ſo malo uterjeni v’ poboshnoſti, radi in s’ veſeljem hodijo po poti Goſpodovi, dokler jim troſht daje v’ molitvi; kadar jim ga pa odvsame, prezej sazhnejo omagovati in shaloſtni biti, ravno kakor otrozi, kteri ſe sahvalijo materi, kadar jim ſladkih rezhí da; kadar jim jih pa vsame, ſe sazhnejo jokati, sato ko ſo otrozi, in ne ſposnajo, de jim je
,,Kriſtjani, ki ſo malo uterjeni v' poboshnoſti,
 
  +
ſhkodljivo, prevezh ſladkih rezhí jeſti, ker ſe po tem prevezh gliſte v’ njih saredé. Obzhutljivi troſhti v’ molitvi lahko v’ naſhim ſerzu saredé laſtno dopadenje, in is tega pride notranji napuh, kteri je ſtrup naſhi duſhi, in
,,radi in s' veſeljem hodijo po poti Goſpodovi ,
 
  +
kteri vſe naſhe dobre dela ognuſi. In ravno sato Goſpod Bog, ki nam od konza ſladke troſhte daje, de naſ k’ ſebi pervabi, nam te
,,dokler jim troſht daje v' molitvi; kadar jim
 
,.ga pa odvsame , prezej sazhnejo omagovati in
 
,,shalo(hii biti, ravno kakor otrozi , kteri ſe sa-
 
,,hvalijo materi, kadar jim ſladkih rezhi da;
 
,,kadar jim jih pa vsame, ſe sazhnejo jokati,
 
,,sato ko ſo otrozi, in ne ſposnajo, de jim je
 
,,ſhkodljivo, prevezh ſladkih rezhi jeſti , ker ſe
 
,,po tem prevezh gliſte v' njih sarede. Obshut-
 
,,ljivi troſhti v' molitvi lahko v' naſhim ſerzu
 
,,sarede laſtno dopadenje , in is tega pride no-
 
,,tranji napub, kteri je ſtrup' naſhi duſhi, in
 
,,kteri vſe naſhe dobre dela ognuſi. ln ravno
 
,,sa-to Goſpod Bog, ki nam od konza ſladke
 
,,troſhte daje, de naſ k' ſebi pervabi, nam te
 
3.093

urejanj