Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/118: razlika med redakcijama

(prepoznano besedilo)
 
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
  +
denizh tudi veliko persadeval, de je ta dar od Boga sadobil. Vſe ſvoje sunanje pozhutke je bil popolnama saterl, in ni nikoli, tudi kadar ni bil v’ molitvi, drugih rezhí premiſhljeval, kakor take, ki ſo ga v’ poboshnoſli in v’ ſposnanji boshjih reſniz poterdovale; in med molitvijo ni nobene druge miſli prejeti hotel, kakor le miſli v’ Boga. — Ali per vſim tem je njegov dar molitve velik zhudesh boshje vſigamogozhnoſti bil.
115
 
   
  +
»Kdor ſe hozhe v’ molitev podati, in shelí molitev dobro opravljati, ſi mora persadevati in terdno ſkleniti, ſvojo voljo boshji volji podvrezhi. To je nar vezhi popolnamoſt, ki ſe samore v’ duhovſkim shivljenji sadobiti.« — S.
 
 
denizh tudi veliko persadeval, de je ta dar od
 
Boga sadobil. Vſe ſvoje sunanje pozhutke je bil
 
popolnama saterl, in ni hikoli, tudi kadar ni
 
bil v' molitvi, drugih rezhi premiſhljeval, ka-
 
kor take, ki ſo ga v' poboshnoſli in v' ſposna»
 
nji boshjih reſniz poterdovale; in med molit-
 
vijo ni nobene 'druge miſli prejeti hotel, kakor
 
le miſli v' Boga. — Ali per vſim tem je nje-
 
gov dar molitve velik zhudesh boshje vſigamo-
 
gozhnoſti bil.
 
 
,,Kdor ſe hozhe v' molitev podati, in sheli
 
,,molitev dobro opravljati, ſi mora persadevati
 
,,in terdno ſkleniti, ſvojo voljo boshji volji pod-
 
,,vrezhi. To je nar vezhi popolnamoſt, ki ſe
 
,,samore v' duhovſkim shivljenji sadobiti." — S.
 
 
Teresija.
 
Teresija.
   
  +
Ravno ta ſvetniza ſi je s’ vſimi ſvojimi molitvami poſebno to sadobiti persadevala, de bi samogla v’ vſih rezheh boshjo voljo dopolniti. — Tudi od ſ. Bernarda ſe bere, de ſi je v’ vſih ſvojih molitvah persadeval, boshjo voljo prav ſposnati, in po tem ſposnanji sveſto ravnati. —
Ravno ta ſvetniza ſi je s' vſimi ſvojimi mo-
 
 
Ravno to ſe bere od ſ. Vinzenza, in od drugih ſvetih boshjih ſlushabnikov.
litvami poſebno to sadobiti persadevala, de bi
 
samogla v'vſih rezheh boshjo voljo dopolniti.—
 
Tudi od ſ. Bernarda ſe bere, de ſi je v' vſih
 
ſvojih molitvah persadeval, boshjo voljo prav
 
ſposnati, in po tem ſposnanji sveſto ravnati. —
 
Ravno to ſe bere od ſ. Vinzenza, in od drugih
 
ſvetih boshjih ſlushabnikov.
 
   
  +
»Molitev mora biti ponishna, gorezha, v’ boshjo voljo vdana, in s' velikim pozhaſtenjem opravljena; premiſliti moramo, de ſmo pred Bogam, in de s’ tiſtim Goſpodam govorimó, pred kterim ſe vſe nebeſhke mozhí treſejo in ga zhaſté.« — Tako pravi ſ. Marija Magdalena
,,Molitev mora biti ponishna, gorezha, v'
 
,,boshjo voljo vdana , in s' velikim pozhaſtenjem
 
,,opravljena ; premiſliti moramo, de ſmo pred
 
,,Bogam, in de s' tiſtim Goſpodam govorimo,
 
,,pred kterim ſe vſe nebeſhke mozhi treſejo in
 
,,ga zhaſte." — Tako pravi ſ. Marija Magdalena
 
 
de Pazzi.
 
de Pazzi.
   
S. Franziſhk Salesi, tudi kadar je sgolj ſam
+
S. Franziſhk Salesi, tudi kadar je sgolj ſam bil, je vſelej per molitvi ſpodobin, ponishin, perklonjen in mirin bil, s’ veliko zhaſtjo, kakor
bil, je vſelej per molitvi ſpodobin, ponishin,
 
perklonien in mirin bil^ s' veliko zhaſtjo, kakor
 
 
 
 
8*
 
3.093

urejanj