Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/155: razlika med redakcijama

(prepoznano besedilo)
 
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
152
 
   
  +
V’ shivljenji ſvetiga Franziſhka Kſaverja ſe bere, de ſo ga njegovi tovarſhi, miſijonarji, vzhaſi le sato obiſkat ſhli, de ſo vshivali njegovo prezhudno krotkoſt in ljubesnivoſt, in de ſo ſe po njegovim sgledu v’ tej lepi zhednoſti poterdovali.
   
  +
S. Ignazi je enkrat s’ ſvojim tovarſhem bliso ljudi mem ſhel, ki ſo na polji shéli. Kadar ſo ga vidili, ſo ſe sazheli ſmejati in ſe norza is njega delati. Ali on ſe ni le savolj tega nizh jesil, ampak je obſtal in jih je mirno poſluſhal; in
  +
po tem ki ſo nehali, jim je dal ſveti shegin in je naprej ſhel. Kadar ſo leti ljudje to njegovo veliko krotkroſt vidili, jih je bilo ſram, in jim je bilo shal, da ſo tako gerdó govorili, in ſo rekli: Ta je ſvetnik.
   
  +
»S’ vſimi ljudmi ſe moratmo krotko in pohlevno pogovarjati, in s’ tiſtimi zhednoſtmi s’ njimi ravnati, ktere pridejo is dobriga in kerſhanſke ljubesni polniga ſerza, to je, s’ prijasnoſtjo, s’ ljubesnivoſtjo, s’ ponishnoſtjo. S’ temi zhednoſtmi ſi nar loshej perdobimò ſerza
V shivlj«nji ſvetiga Franziſhka Kſaverja ſe
 
  +
ljudi, in jih nar papred h’ kaki rezhi perpravimo, ki jim je sopeſna.« — Tako govori ſ. Vinzenz.
bere, de ſo ga njegovi tovarſhi, miſijonarji, v-
 
zhaſi le sato obiſkat ſhli, de ſo vshivali njegovo
 
prezhudno krotkoſt in ljubesnivoſt, in de ſo ſe
 
po njegovim sgledu v' tej lepi zhednoſti poter-
 
dovali.
 
   
  +
S. Franziſhk Salesi je s’ vſimi ljudmi s’ veliko ljubesnivoſtjo in krotkoſtjo ravnal, satorej je pa tudi s’ njimi vſe ſtoril, kar je hotel, in nobedin ſe ni mogel njegovim ljubesnivim beſedam dolgo soperſtaviti. Vſe ljudi je zhaſtil
S. Ignazi je enkrat s' ſvojim tovarſhem bli-
 
  +
in ſpoſhtoval, vſe je s’ ljubesnijo ſprejel, in vſim je perſerzhno rad pomagal in uſtregel, kolihor je le mogel; satorej je pa tudi táko mozh in oblaſt imel zhes ſerza vſih ljudi, ki ſo
so ljudi mem ſhel, ki ſo na polji sheli. Ka-
 
dar ſo ga vidili, ſo ſe sazheli ſmejati in ſe nor-
 
za is njega delati. Ali on ſſt.ni le savo.lj teganizh je-
 
sil, ampak je obſtal in jih je mirno poſluſhal ; in
 
po tem ki ſo nehali, jim je dal ſveti shegin in
 
je naprej ſhel. Kadar ſo leti Ijudje to njegovo
 
veliko krotkroſt vidili, jih je bilo ſram , in jim
 
je bilo shal, d« ſo tako gerdo govorili, in ſo
 
rekli: Ta je ſvetnik. .
 
 
,,S' vſimi Jjudrni ſe moratno krotko in po-
 
,,hlevno pogovarjati, in s' tiſtimi zhednoſtmi s'
 
,,njimi ravnati, ktere pridejo is dobriga in ker-
 
,,ſhanſke ljubesni polniga ſei^za, to je , s' pri-
 
Mjasnoſtjo, s' ljubtsnivoſtjo, y ponishnoſtjo. S'
 
,,temi zhednoſtmi Q. nar loshe) perdobimo ſerza
 
,,ljudi, in jih nar papred^^' kaki rezhi perpra-
 
,,vimo, ki jim je sopeſna*" — Talto govori £.
 
Vinzenz.
 
 
S. Franziſhk Salesi je s' vſimi ljudmi s'
 
veliko ljubesnivoſtjo in krotkoſtjo ravnal, sato-
 
rej je pa tudi &' njimi vſe ſtoril, kar je hotel,
 
in nobedin ſe ni mogel njegovim ljubesnivim
 
beſedam dolgo. soperſtaviti. Vſe ljudi j* zbattil
 
in ſpoſhtoval , vſe je s' ljubesnijo ſprejel, in
 
vſim je p.erſeraKna rad pomagal in uſtregel,
 
kolihor j.e le mogel ; satorej je pa tudi tako
 
mozh in oblaſt iuiel zhes lerza vſih. ljudi, ki ſu
 
3.093

urejanj