Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/159: razlika med redakcijama

(prepoznano besedilo)
 
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
  +
niza je bila vikſha Salesjanarſkiga ordna, kteriga je ſ. Franziſhk Salesi poſtavil. Pergodilo ſe je, de je mlada goſpodizhna v’ ta orden ſtopila, s’ktero ſe je imenitin mladenizh osheniti shelel. Letá mladenizh je tedaj priſhel s’ ſveto Franziſhko savolj tega govorit, in ji je veliko grosno rasshaljivih beſedí rekel; ali ona ga je mirno in s’ veſeljem poſluſhala; in kadar je odſhel, je ſvoji tovarſhizi, ki je vſe ſliſhala, rekla: Nikoli me ni nobena hvala tako veſelíla, kakor beſede, ki mi jih je leta dobri mladenizh rekel. Le to mi teshko dene, ki je v’ jesi in v’ grehu. Molimo sa-nj, de bi ga Bog rasſvetlil. — In njene molitve ſo bile uſliſhane, sakaj ta mladenizh ſe je
156
 
  +
kmalo po tem ſposnal, in je priſhel ſveto Franziſhko odpuſhenja proſit. Po tem je tudi on v’ kloſhter ſhel, in je sveſt ſlushabnik boshji in velik pridgar poſtal.
   
 
»Kadar sheliſh ſovrashnike ſpraviti, de bi
 
  +
ſi edin drugimu odpuſtili; ali ljudi, ki ſe kregajo, potolashiti; ali koga h’ kaki rezhi pregororiti: ſi moraſh persadevati, de krotko in ljubesnivo govoriſh, kolikor je mogozhe. Boſh vſelej vezh opravil in boſh loshej premagal, ko boſh odjenjeval in ſe ponisheval, kakor ko bi ojſtro govoril. Kdo ne vé, de ſe vezh muh vjame
 
  +
s’ ene ſamo unzho medú, kakor s’ ſto bariglami jeſiha« ? — Tako pravr ſ. Franziſhk Salesi.
niza je bila vikſha Salesjanarſkſga ordna, kteriga
 
je ſ. Franziſhk Salesi poſtavil. Pergodilo ſe je,
 
de je mlada goſpodizhna v' ta orden ſtopila, *'
 
litero ſe je imeriitin mladenizh osheniti sheleL
 
Leta mladenizh je tedaj priſhel s ſveto Fran-
 
ziſhko savolj tega govorit, in ji je velrko grosno
 
rasshaljivih beſedi rekel; ali ona ga je mirno in
 
s' veſeljem poſluſhala ; in kadar je odſhel, je
 
ſvoji tovarſhizi, ki je vſe ſliſhala, rekla : Nikoli
 
me ni nobena hvala tako veſelila, kakor beſede,
 
ki mi jih je Ieta dobri mladenizh rekel. Le to
 
mi teshko dene. ki je v' jesi in v' grehu. Molimo
 
sa-nj, de bi ga Bog rasſvetlil. — ln njene mo-
 
litve ſo bile uſliſhane, sakaj ta mladenizh ſe je
 
kmalo po tem ſposnal, in je priſhel ſveto Fran-
 
ziſhko odpuſhenja proſit. Po tem je tudi on v'
 
liloſhter ſhel, in je sveſt ſlushabnik boshji in ve-
 
lik pridgar poſtal.
 
 
,,Kadar sheliſh ſovrashnike ſpravrti, de bi
 
,,ſi edin drugimu odpuſtili; ali ljudi, ki ſe kre-
 
,,gajo , potolashiti: ali koga h'kaki rezhi prego-
 
,,roriti: ſi moraſh persadevati, de krotko in lju-
 
,,besnivo govoriſh, kolikor je mogozhe. Boſh
 
,,vſelej vezh opravil in boſh loshej premagal, ke
 
,,boſh odjenjeval in ſe ponisheval, kakor ko bi
 
r,ojſtro govoril. Kdo ne ve^ de ſe ve?h mub vjame
 
,,s'ene ſamo unzho medu, kakor s' ſto bariglami
 
,,jeſiha" ? — Tako pravr ſ. Fraivziſhk Salesi.
 
   
 
Od veliko ſvetnikov ſe bere, de ſo poſebin
 
Od veliko ſvetnikov ſe bere, de ſo poſebin
dar iineli, ſovrashnike ſpraviti in potolashiti;
+
dar imeli, ſovrashnike ſpraviti in potolashiti; pa vſelej ſe sravin tudi bere, de niſo s’ ojſtrim sapovedovanjem, ampak le s’ proſhnjami, in s’ krotkim in ljubesnivim pregovarjanjem ſovrashne
  +
ſerza premagovali.
pa vſelej ſe sravin tudi here, de niſo s' ojſtrim
 
sapovedovanjem, ampak le s' proſhnjami, in »'
 
krotkim in Ijubesnivim pregovarjanjem ſovrashne
 
ſerza premagovalL
 
3.093

urejanj