Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/161: razlika med redakcijama

(prepoznano besedilo)
 
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
  +
zhna dobrota in ljubesin ſ. Franziſhlu ſo tega greſhnika, (kakor je ſam po tem perpovedoval,) tako omezhile, de ſe je ſpreobernil in pravo pokoro ſtoril.
158
 
   
 
S. Vinzenz je smirarn in povſod prijasin in
 
  +
krotak bil; poſebno pa je na prishnizi s’ tako ljubesnijo in perſerzhnoſtjo govoril, de je ſèrza ſvojih poſluſhavzov, poſebno kmétiſhkih ljudi, tako omezhil, de ſo velikokrat po pridgi sa njim ſhli, in ſo ga s’ ſolsami proſili, de naj jih ſpové. — Enkrat je ſ. Vinzenz velikiga greſhnika nekimu ſvojih duhovnov isrozhil, de naj
 
  +
ſkuſi ga na pot pokore perpeljati. Letá duhovin ſi je, kolikor je mogel, s’ tem terdovratnikam persadjal, de bi ga bil ſpreobernil; pa ni mogel nizh s’ njim opraviti; je tedaj ſ. Vinzenza proſil, de naj mu on kej pové. S.Vinzenz ga je tedaj k’ ſebi poklizal, in komej mu je s’ ſvojo
zhna dobrota in ljubesin ſ. Franziſhlu ſo tega
 
  +
navadno ljubesnivoſtjo in ſerzhno dobroto govoriti sazhel, mu je prezej ſerze omezhil; kmalo po tem ſe je ſpreobernil in je lepó shiveti sazhel; in je potlej vezhkrat rekel, de prezhudna krotkoſt in ljubesnivoſt, s’ ktero mu je ſ. Vinzenz govoril, mu je popolnama ſerzé premagala, in de nikoli ni ſliſhal nobeniga zhloveka
greſhnika, (kakor je ſam po tem perpovedoval,)
 
 
tako ljubesnivo od Boga govoriti, kakor je ta dubovin govoril.
tako omezhile, de ſe je ſpreobernil in pravo
 
pokoro ſtoril.
 
 
S. Vinzenz je smirarn in povſod prijasiu in
 
Iirotak bil; poſebno pa je na prishnizi s' tako
 
ljubesnijo in perſerzhnoſtjo govoril, de je ſerza
 
ſvojih poſluſhavzov, poſebno kmetiſ hkih ljudi,
 
tako omezhil, de ſo velikokrat po pridgi sa
 
njim ſhli, in ſo ga s' ſolsami proſili, de naj
 
jih ſpove. — Enkrat je ſ. Vinzenz velikiga greſh-
 
nika nekimu ſvojih duhovnov isrozhil, de naj
 
ſkuſi ga na pot pokore perpeljati. Leta duho-
 
vin ſi je, kolikor je mogel , s' tem terdovratni-
 
kam persadjal, de bi ga bil ſpreobernil; pa ni
 
mogel nizh s' njim opraviti; je tedaj ſ. Vinzenza
 
proſil, de naj rnu on kej pove. S.Vinzenz ga je
 
tedaj k' ſebi poklizal, in komej mu je s' ſvojo
 
navadno ljubesnivoſtjo in ſerzhno dobroto govo-
 
riti sazhel , mu je prezej ſerze omezhil ; kmalo
 
po tem ſe je ſpreobernil in je lepo shiveti sa-
 
7-hel; in je potlej vezhkrat rekel, de prezhudna
 
krotkoſt in ljubesnivoſt, s' ktero mu je ſ. Vin-
 
zenz govoril, mu je popolnama ſerze premaga-
 
la, in de nikoli ni ſliſhal nobeniga zhloveka
 
tako ljubesnivo od Boga govoriti, kakor je ta
 
dubovin govoril.
 
   
 
Od ſ. Franziſhka Kſaverja ſe bere , de je
 
Od ſ. Franziſhka Kſaverja ſe bere , de je
  +
enkrat v meſtu Makao v’ Indii sunaj pridgoval in nekteri rasujsdani mladenzhi in neverniki ſo ga saſramovoli, in ſo sazheli kamnje va-nj luzhati. Ali on ni nizh savolj tega nejevoljin bil, in je le ſhe dalje pridgoval; in letá njegova poterpeshljiva krotkoſt in dobrota je takrat
enkrat v meſtu Makao v' Indii sunaj pridgoval
 
in nekteri rasujsdani mladenzhi in neverniki ſo
 
ga saſramovoli, in ſo sazheli kamnje va-nj
 
luzhati. Ali on ni imh savolj tega nejevoljin
 
bil, in je le ſhe dalje pridgoval ; in leta nje-
 
gova poterpeshljiva krotkoſt in dobrota je takrat
 
3.093

urejanj