Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/214: razlika med redakcijama

(prepoznano besedilo)
 
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
 
ſhel nekdo ponujat velik dobizhek sa njegov
211
 
  +
orden; in vſi njegovi duhovni ſo ga proſili, de naj bres odlaſhanja v’ to pervoli. Ali modri ſ. Vinzenz jim je tako odgovoril: Miſlim, de sdaj ſhe ne ſmemo nizh tega poſluſhati, pervizh sato, de bomo satirali ſvoje naturno nagnjenje,
  +
ktero naſ perganja, hitro vſe to ſtoriti, kar nam kej zhaſniga dobizhka perneſe; drugizh sato, de ſe bomo v’ tej ſveti naradi poterdili, de nam bo vſe enako, kar ſe nam pergodí; in tretjizh sato, de Bogu zhaſ damo, nam ſvojo ſveto voljo na snanje dati; in mu bomo v’ molitvah letó rezh perporozhili. — In tako je v’ vſih rezheh
  +
ravnal, in ſe je ſvojiga naturniga nagnjenja in ſvoje laſtne ljubesni grosno bal, in je per vſih opravilih le boshjo zhaſt in svelizhanje duſh iſkal, tako de je po pravizi lahko rekel: Hvala, bodi Bogu! Trideſet lét je she, kar ſi ne vém
 
ſpomniti, de bi bil kako rezh radovoljno ſtoril, ktera ni bila v’ boshjo zhaſt namenjena.
   
 
»Nikar ſe saſtojn ne trudi; gotovo ne boſh
 
  +
priſhel do vshivanja duſhnih troſhtov in ſladkoſt, dokler ne satajiſh ſvojih shelj in nagnjenj. — Nekteri raji po ſvojim nagnjenji in dopadenji dobre dela opravljajo, kakor de bi po poti popolnamoſti hodili, to je, de bi is ljubesni do Boga ſvojo laſtno voljo in ſvoje shelje satajevali; in deſiravno is pokorſhine kako dobro delo opravijo, kmalo sgubé voljo ga opraviti, in ga bres poboshnoſti opravljajo, sato ker hozhejo
 
 
le po ſvoji laſtni volji ravnati, in to vezhidel ni dobro. Svetniki niſo tako ravnali.« — Pravi ſ. Janes od Krisha.
ſhel nelulo ponujat velik dobizhek sa njegov
 
orden ; in vſi njegovi duhovni ſo ga proſili, de
 
naj bres odlaſhanja v' to pervoli. Ali modri ſ.
 
Vinzenz jim je tako odgovoril: Miſlim, de sdaj
 
ſhe ne ſmemo nizh tega poſluſhati, pervizh sa-
 
to, de bomo satirali ſvoje naturno nagnjenje,
 
ktero naſ perganja, hitro vſe to ſtoriti, kar nam
 
kej zhaſniga dobizhka perneſe ; drugizh sato, de
 
ſe bomo v' tej ſveti naradi poterdili, de nam
 
bo vſe enako, kar ſe nam pergodi; in tretjizh
 
sato, de Eogu zhaſ damo, nam ſvojo ſveto voljo
 
na snanje dati; in mu bomo v' molitvah letd
 
rezh perporozhili. — ln tako je v' vſih rezheh
 
ravnal, in ſe je ſvojiga naturniga nagnjenja ia
 
ſvoje laſtne Ijubesni grosno hal, in je per vſih
 
opravilih le boshjo zhaſt in svelizhanje duſh
 
iſkal, tako de je po pravizi lahko rekel: Hvala,
 
bodi Bogu! Trideſet let je she, kar ſi ne vem.
 
ſpomniti, de bi bil kako rezh radovoljno ſtoril,
 
ktera ni bila v' boshjo zhaſt namenjena. '
 
 
,,Nikar ſe saſtojn ne trudi; gotovo ne boſh
 
,,priſhel do vshivanja duſhnih troſhtov in ſlad-
 
,,koſt, dokler ne satajiſh ſvojih shelj in nagnjerij. —
 
,,Nekteri raji po ſvojim nagnjenji in dopadenji
 
,,dobre dela opravljajo, kakor de bi po poti po-
 
,,polnamoſti hodili, to je, de bi is ljubesni do
 
,,Boga ſvojo laſtno voljo in ſvoje.shelje satajcvali;
 
,.ia deſiravno is pokorſbine kako dobro delo
 
,,opravijo, kmalo sgube voljo ga opraviti, in
 
,,ga bres poboshnoſti opravljajo, sato ker hozhejo
 
,,le po ſvoji laſtni volji ravnati, in to vezhidel
 
,,ni dobro. Svetniki niſo tako ravnali." — Pravi
 
ſ. Janes od Krisha.
 
   
 
Od ſvetiga Seraſina ſe bere, de je rekel
 
Od ſvetiga Seraſina ſe bere, de je rekel
 
 
 
% 14*
 
3.093

urejanj