Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/220: razlika med redakcijama

(prepoznano besedilo)
 
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
 
ljubiti, in ga tolikanj bolj ljubi, kolikor ga bolj posná.» — Tako uzhi ſ. Teresija.
217
 
   
 
Naſh Goſpod in Svelizhar Jesuſ Kriſtuſ je
  +
vredin vſe naſhe ljubesni, ker naſ ravno takó ljubi, kakar ſam ſebe. De naſ reſ tako ljubi, nam ſkashe: ''Pervizh'', ker je tolikanj sa naſhe svelízhanje ſtoril, in ſhe vedno vſe ſtorí, kar je od njegove ſtraní sa naſhe svelizhanje potrebno. ''Drugizh'', ker neisrezheno shelí, naſho ljubesin imeti, in ſi persadeva, ſe nam na snanje dati, de bi ga zhe dalje bolj ſposnali in bolj ljubili. ''Tretjizh'', ker tako dobrotljivo s’ nam poterpí, kadar ga tako ne ljubimo, kakor naſ on ljubi, in kakor shelí, od naſ ljubljen biti; in ker naſ ne neha ljubiti.
   
  +
»Kadar kdo takó deljezh pride, de zelo ſvoje ſerze Bogu da, sgubí nagnjenje in ljubesin do vſih drugih rezhí, v’ nobeni ſtvari vezh ne najde troſhta, ſe na nobeno rezh vezh ne sanaſha, ampak le na Boga, in vnemar puſtí ſvojo laſtno zhaſt in ſvoj laſtin dobizhek. — Tako pravi ſ. Teresija.
   
 
S. Bernard pravi: Kadar ſhe kaka ſtvar
,,ljubiti, in ga tolikanj btſlj ljubi, kolikor ga
 
  +
veſelje in troſht daje, ſi ne upam rezhi, de je ljubesin boshja v’ meni gorezha. Svéta kraljiza Eſtra je imela pravo ljubesin do Boga, ker je s’ ſredi kraljeviga velizhaſtva in vſih poſvetnih
,.Ijolj posna.'* — Tako uzhi ſ. Teresija.
 
  +
vshitkov ſvoje miſli in shelje le per Bogu imela, in ker je nikdar nobena rezh ni veſelila , ampak le Goſpod njeni Bog<ref>Eſtra 14, 18.</ref>.
   
 
S. Ignazi je bil v’ ljubesni do Boga tako
lNaſh Goſpod in Svelizhar Jesuſ Kriſtuſ je
 
 
viſoko priſhel, de je vſako drugo ljubesin in<br />
vredin vſe naſhe ljubesni, ker naſ ravno tako
 
  +
__________<br />
ljubi, kakar ſam ſebe. De naſ reſ tako ljubi,
 
  +
<references />
nam ſkashe: Pervizh, ker je tolikanj sa naſhe
 
  +
svelizhanje ſtoril, in ſhe vedno vſe ſtori, kar
 
je od njegove ſtrani sa naſhe svelizhanje po-
 
trebno. Drugizh, ker neisrezheno sheli, naſho
 
ljubesin imeti, in ſi persadeva, ſe nam na sna-
 
nje dati, de bi ga zhe dalje bolj ſposnali in bolj
 
ljubili. Tretjizh, ker tako dobrotljivo s' nam
 
poterpi, kadar ga tako ne ljubimo, kakor naſ
 
on ljubi, in kakorsheli, od naſ ljubljen biti;
 
in kei* naſ ne neha ljubiti. "•
 
 
,,Kadar kdo tako deljezh pride, de zelo ſvoje
 
,,ſerze Bogu da, sgubi nagnjenje in ljubesin do
 
,,vſih drugih rezhi, v' nobeni ſtvari vezh ne
 
,,najde troſhta , ſe na nobeno rezh vezh ne sa-
 
,,naſha, ampak le na Boga, in vnemar puſti
 
,,ſvojo -laſtno zhaſt in ſvoj laſtin dobizhek.4' —
 
Tako pravi ſ. Teresija.
 
 
S. Bernard pravi: Kadar mi ſhe kaka ſtvar
 
veſelje in troſht daje, ſi ne upam rezhi, de je
 
Ijubesin boshja v' meni gorezha. Sveta kraljiza
 
Eſtra je imela pravo ljubesin do Boga, ker je
 
s' ſredi kraljeviga velizhaſtva in vſih poſvetnih
 
vshitkov ſvoje miſli irt shelje le per Bogu imela,
 
in ker je nikdar nobena rezh ni veſelila , am-
 
pak le Goſpod njeni Bog *).
 
 
' S. Ignazi je bil v' ljubesni do Boga tako
 
viſoko priſhel, de je vſako drugo ljubesin in
 
 
 
 
*) EHra 14, 18.
 
3.093

urejanj