Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/231: razlika med redakcijama

(prepoznano besedilo)
 
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
 
do Boga popolnama.« — Tako piſhe ſ. uzhenik
228
 
 
 
 
,,do Boga popolnama." — Tako piſhe ſ. uzhenik
 
 
Avguſhtin.
 
Avguſhtin.
   
S. Franziſhk Salesi je imel navado rezhi :
+
S. Franziſhk Salesi je imel navado rezhí:
Jeſt shelim malo rezhi, in tudi od tih rezhi
+
Jeſt shelim malo rezhi, in tudi od tih rezhí malo shelim; nimam ſkorej nobeniga posheljenja vezh.
malo shelim; nimam ſkorej nobeniga poshelje-
 
nja vezh.
 
   
  +
S. Teresija je tako k' Bogu molila: O Ljubesin, ki me bolj ljubiſh, kakor ſe samorem ſama ſebe ljubiti, in bolj, kakor sapopaſti samorem! Sakaj bi tedaj hotla kej vezh sheleti, kakor kar mi daſh ?
S. Teresija je tako k' Bogu molila: O Lju-
 
hesln, ki me bolj ljubiſh, kakor ſe samorem
 
ſama ſebe ljubiti, in bolj, kakor sapopaſti sa-
 
morem! Sakaj bi tedaj hotla kej vezh sheleti,
 
kakor kar mi daſh ?
 
   
,,Nar gotovſhi snamnje, po kterim ſe ſposna,
+
»Nar gotovſhi snamnje, po kterim ſe ſposna,
  +
zhe ima kdo ljubesin do Boga, je ljubesin do blishnjiga. Leté dve ljubesni niſte nikoli ena vod druge odlozhene. In gotovo je, de bolj ko ſe bo ljubesin do blishnjiga v’ tebi pomnoshila, vezhi bo tudi poſtala tvoja ljubesin do Boga. Zhe hozhe kdo vidiſi, koliko Boga ljubi, naj le pogleda in premiſli, koliko ljubi ſvojiga blishnjiga. Tedaj je grosno veliko na tem leshezhe, de dobro ſposnamo, kako ſvojiga blishnjiga ljubimo; sakaj zhe ga popolnama ljubimo, ſmo vſe ſtorili. Poſebno ſi moramo persadevati, de ſe v’ majhnih rezheh dobro ſposnamo, kako ſe do blishnjiga sadershimò, in ni treba veliko porajtati na tiſte viſoke miſli, ktere
,,zhe ima kdo Ijubesin do Boga, je ljubesin do
 
  +
nam vzhaſi per molitvi pridejo, kako bomo s’ ſvojim blishnjim ravnali, in ki jih po tem nikoli v’ djanji ne ſkashemo. ''V’ vſakdanjih navadnih rezheh ſe mora naſha ljubesin do blishnjiga pokasati.''« — Tako piſhe ſ. Teresija.
,,blishnjiga. Lete dve ljubesni niſte nikoli ena
 
vod druge odlozhene. ln gotovo je, de bolj ko
 
,,ſe bo ljubesin do blishnjiga v' tebi pomnoshila,
 
..vezhi bo tudi poſtala tvoja Ijubesin do Boga.
 
,,Zhe hozhe kdo vidiſi, koliko Boga ljubi, naj le
 
,.pogleda in premiſli, koliko ljubi ſvojiga blish-
 
,,njiga. Tedaj je grosno veliko na tem le-
 
,,shezhe, de dobro ſposnamo, kako ſvojiga blish-
 
,.njiga ljubimo; sakaj zhe ga popolnama lju-
 
,,bimo, ſmo vſe ſtorili. Poſebno ſi moramo per-
 
,,sadevati, de ſe v' majhnih rezheh dobro ſpos-
 
,,namo, kako ſe do blishnjiga sadershimo, in ni
 
,,treba veliko porajtati na tiſte viſoke miſli, ktere
 
,,nam vzhaſi per molitvi pridejo, kako bomo s
 
..ſvojim blishnjim ravnali, in ki jih po tem ni-
 
,,koli v' djanji ne ſkashemo. ſ vſakdanjih
 
,,navadnih rezheh ſe mora naſ/ia l/ubesin do
 
,,blishnjiga pokasati." — Tako piſhe ſ. Teresija.
 
   
 
Tertulian piſhe od pervih kriſtjanov, de ſo
 
Tertulian piſhe od pervih kriſtjanov, de ſo
edin drusiga tako perſerzhno ljubili, de ſo ſe
+
edin drusiga tako perſerzhno ljubili, de ſo ſe zlo neverniki zhudili, in ſo med ſabo rekli:
zlo neverniki zhudili, in ſo med ſabo rekli:
 
3.093

urejanj