Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/270: razlika med redakcijama

(prepoznano besedilo)
 
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
  +
ga jeſt shelim. V’ vſih rezheh shelim de bi po pravizi rezhi samogla: Sgôdi ſe tvoja volja. ''Tretjizh'', je bila popolnama mertva ſama ſebi, in je le boshji volji shivela.
267
 
   
 
»Podvershenje pod boshjo voljo je grosno
 
mogozhin perpomozhek, de premagamo vſe
  +
ſkuſhnjave, de nad ſeboj poboljſhamo vſe nepopolnamoſti in de ohranimo mir ſerza; in je dobro sdravilo sa vſe duſhne bolesni, in je sareſ nar vezhi bogaſtvo kriſtjana. Sakaj letó podvershenje sapopade v’ ſebi satiranje in satajevanje ſamiga ſebe, sadovoljnoſt s’ vſim tem, kar ſe nam pergodí, poſnemanje Kriſtuſa, sedinjenje s’ Bogam, in ſploh vſe zhednoſti, kadar ſo opravljene po boshji volji, ktera je sazhetik in poſtava vſe kerſhanſke popolnamoſti.« — Tako pravi ſ. Vinzenz.
   
 
Shelje tega ſvetnika, boshio voljo v’ vſih
 
  +
rezheh ſposnati in dopolniti, ſo bile prezhudne. Njegovo podvershenje pod boshjo voljo je bila tako rekozh duſha vſih njegovih zhednoſt, vſiga njegoviga djanja in terpljenja. Kadar ſe je k’ molitvi podal in ko ſe je v’ boshjo prizhujozhnoſt poſtavil, je rekel s’ ſvetim Paulam: ''Goſpod! kaj hozheſh de naj ſtorim?'' — In sakaj je tako shelel, voljo Goſpodovo v’ vſih rezheh ſposnati? Le sato, de bi jo na tanko dopolnil. — In sakaj ſe je tako ſtanovitno ſhegam in poſtavam tega ſvetá uſtavljal, in je ſam ſebi in drugim s’ gorezhnoſtjo perporozhal, le po poſtavah ſvete kerſhanſke vere ravnati? Le sato, de bi ſe v’ vſih rezheh in povſod le preſveta boshja
ga jeſt slielim. V vſib rezheh shelim de bi po
 
 
volja sgodila. — In sakaj je vſe teshave in sopernoſti, ki jih je tolikanj mogel preſtati, tako
pravizi rezhi samogla: Sgodi ſe tvoja volja.
 
Tretjizh, je bila popolnama mertva ſama ſe-
 
bi, in je le boshji volji shivela.
 
 
,,Podvershenje pod boshjo voljo je grosno
 
,,mogozhin perpomozhek, de premagamo vſe
 
,,ſkuſhnjave, de nad ſeboj poboljſhamo vſe ne-
 
,,popolnamoſti in de ohranimo mir ſerza ; in je
 
,,dobro sdravilo sa vſe duſhne bolesni, in je sa-
 
,,reſ nar vezhi bogaſtvo kriſtjana. Sakaj leto
 
,,podvershenje sapopade v' ſebi satiranje in sata-
 
,,jevahje ſamiga ſebe, sadovoljnoſt s vſim tem,
 
,,kar ſe nam pergodi, poſaemanje Hriſtuſa , se-
 
,,dinjenje s' Bogam, in ſploh vſe zhednoſti, ka-
 
,,dar ſo opravljene po boshji volji, ktera je sa-
 
,,7.hetik in poſtava vſe kerſhanſke popolnamoſti."
 
— Tako pravi ſ. Vrinzenz.
 
 
Shelje tega ſvetnika, boshio voljo v' vſih
 
rezheh ſposnati in dopolniti, ſo bile prezhudne.
 
Njegovo podvershenje pod boshjo voljo je bila
 
tako rekozh duſha vſih njegovih zhednoſt, vſiga
 
njegoviga djanja in terpljenja. Kadar ſe je k'
 
molitvi podal in ko ſe je v' boshjo prizhujozh-
 
noſt poſtavil, je rekel s' /vetim Paulam : Goſpod!
 
kaj hozheſh. de naj Jiorim ? — ln sakaj je
 
tako shelel, voljo Goſpodovo v' vſih rezheh ſpos-
 
nati ? Le sato, de bi jo na tanko dopolnil. —*
 
ln sakaj ſe je tako ſtanovitno ſhegam in poſta-
 
vam tega ſveta uſtavljal, in je ſam ſebi in dru-
 
gim s' gorezhnoſtjo perporozhal, le po poſtavah
 
ſvete kerſhanſke vere ravnati ? Le sato, de bi
 
ſe v' vſih rezheh in povſod le preſveta boshja
 
volja sgodila. — ln sakaj je vſe teshave in so-
 
peraoſti, ki jih je tolikanj mogel preſtati, tako
 
3.093

urejanj