Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/250: razlika med redakcijama

(prepoznano besedilo)
 
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
 
ſerzu in po boshji volji.« — Pravi ſ. Franziſhk Saſesi.
247
 
   
  +
V’ shivljenji puſhavnikov ſe bere od ſvetiga Paſnuzja, de je enkrat Boga proſil, de naj mu pokashe, zhe ima kej saſlushenja per njem. In Bog nm je na snanje dal, de njegovo saſlushenje je ravno tolikoſhno, kakorſhno je saſlushenje nekiga imenitniga goſpoda, ki je bliso puſhave grajſhino imel. S. Paſnuzi je shelel viditi, kako leta goſpod shiví, in ga je tedaj ſhel obiſkat. Goſpod ga je prijasno ſprejel, in mu je, kolikor je le mogel, dobro poſtregel. Po jedi ga je ſ. Pajnuzi proſil, de naj mu na tanko pové, kako shiví. Leta goſpod ſe je sazhudil in je rekel, de njegovo shivljenje je navadno,
  +
de nizh poſebniga ne ſtorí in de nobene poſebne zhednoſti nima. Ali ker ga je Paſnuzi le ſhe dalje proſil, je goſpod rekel, de rad popotnike ſprejema in jim poſtreshe; de ne sanizhuje reveshev in de jim rad pomaga; de s’ ſvojimi podloshnimi vſelej po pravizi ravná in jih nikoli ne satira; de jim perpuſtí po njegovih njivah ſijati in de nobenimu ſhkode ne dela; de nobeniga ne shali in od nobeniga ſlabo ne
  +
govorí, ampak de vſe zhaſtí in ljubi, in de shelí, jih vſe v’ miru in edinoſti ohraniti. — Kadar je ſ. Paſnuzi to ſliſhal, je bil perſerzhno poveſeljen, in je ſposnal, de sa pravo popolnamoſt ni ravno treba velikih in poſebnih rezhi, ''ampak sveſto dopolnovanje vſih ſvojih dolshnoſt.''
   
  +
»Premiſli, de popolnamoſt ſe ne sadobí s’ lenobo, ampak zhlovek ſi mora reſnizhno persadevati, de ſam ſebe premaga, ''in de ſe navadi,'' ne po ſvojim nagnjenji, ampak po pameti, po
 
,,ſerzu in po boshji volji." — Pravi ſ. Franziſhk
 
Saſesi.
 
 
V' shivljenji puſhavnikov ſe bere od ſvetiga
 
Paſnuzja , de je erikrat Boga proſil, de naj mu
 
pokashe, zhe ima kej saſlushenja per njem. ln
 
Bog nm je na snanje dal, de njegovo saſlushe-
 
nje je ravno tolikoſhno, kakorſhno je saſlushe-
 
nje nekiga imenitniga goſpoda , ki je bliso pu-
 
ſhave grajſhino imel. S. Paſnuzi je shelel viditi,
 
kako leta goſpod shivi, in ga je tedaj ſhel
 
obiſkat. Goſpod ga je prijasno ſprejel, in mu
 
je, kolikor je le mogel, dobro poſtregel. Po
 
jedi ga je ſ. Pajnuzi proſil, de naj mu na tanko
 
pove, kako shivi. Leta goſpod ſe je sazhudil
 
in je rekel , de njegovo shivljenje je navadno,
 
de nizh poſebniga ne ſtori in de nobene poſeb-
 
ne zhednoſti nima. Ali ker ga je Faſnuzi le
 
ſhe dalje proſil, je goſpod rekel, de rad po-
 
potnike ſprejema in jim poſtreshe ; de ne sa-
 
nizhuje reveshev in de jim rad pomaga ; de s'
 
ſvojimi podloshnimi vſelej po pravizi ravna in
 
jih nikoli ne satira; de jim perpuſti po njegovih
 
njivah ſijati in de nobenimu ſhkode ne dela;
 
de nobeniga ne shali in od nobeniga ſlabo ne
 
govori, ampak de vſe zhaſti in ljubi, in de sheli,
 
jih vſe v'miru in edinoſti ohraniti.— Kadar je
 
ſ. Faſnuzi toſliſhal, je bil perſerzhno poveſeljen,
 
in je ſposnal, de sa pravo popolnamoſt ni ravno
 
treha velikih in poſebnih rezhi, ampak svejlo
 
dopolnovanje vjih ſvojih dolshnoji.
 
 
,.Premiſli, de popolnamoſt ſe ne sadobi s'
 
,,lenobo. ampak zhlovek ſi mora reſnizhno per-
 
,,sadevati, de ſam ſebe premaga, in de ſe navadi,
 
,,ue po ſvojim nagnjenji, ampak po pameti, po
 
3.093

urejanj