Marsktéri romar gre v Rim, v Kompostélje – Drugi jeziki