Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/249

Stran je bila lektorirana


in de nikdar nizh drusiga nozhe, kakor kar je boshja volja.

»Boshji ſlushabnik je tiſti, kteri ima veliko ljubesin do blishnjiga, in ki je terdno ſklenil, v’ vſih rezheh le po boshji volji ravnati, na Boga saúpati s’ priproſtim in ponishnim ſerzam, ſam ſebe voljno prenaſhati v’ vſih pregreſhkih, in vſe nepopolnamoſti ſvojiga blishnjiga mirno preterpeti.« — Tako pravi ſ. Franziſhk ˛Salesi.

Prilika, ki je vseta is navadnjiga vſakdanjiga shivljenja, nam bo te beſede ſvetiga Franziſhka ſhe bolj rasloshila in poterdila. Goſpodar in kdor je ſam ſvoj, v’ ſvojih opravilih po ſvoji volji ravná; kdor pa ſlushi, mora po volji ſvojiga goſpodarja ravnati, ſizer ga goſpodar savershe in od ſebe isshene. — Bog je naſh goſpodar, mi ſmo njegovi ſlushabniki; in vſe, kar ſmo in kar imamo, je njegovo. Zhe tedaj hozhemo po ſvoji volji ravnati, in ne po boshji, hozhemo goſpodarji biti, in ne ſlushabniki; in pravimo Bogu (ne ſizer s’ beſedo, ampak s’ djanjem), kakor ſo tiſti hudobni podloshni, od kterih Jesuſ govorí, rekli: Nozhemo, de bi leta naſh kralj bil [1].

»Popolnama biti v’ ſvojim ſtanu ſe nizh drusiga ne pravi, kakor vſe tiſte dolshnoſti in opravila opraviti, ktere je kdo po ſvojim ſtanu dolshon opraviti; tode jih mora dobro opraviti, in le is ljubesni do Bòga in v’ njegovo zhaſt, in v’ vſih opravilih le v’ njegovo zhaſt miſliti. Kdor tako ravná, ſe imenuje popolnama v’ ſvojim ſtanu, in ſe imenuje zhlovek po boshjim

  1. Luk. 19, 14.