Sveto pismo
Dovoljenje: Dovoljenje, pod katerim je delo objavljeno, ni navedeno. Prosimo, da izmed obstoječih dovoljenj izberete ustrezno.
Izvozi v formatu: epub       mobi       pdf       rtf       txt


Celotni prevodi Uredi

1. Sveto pismo (Jurij Dalmatin), 1584
2. Sveto pismo (Jurij Japelj), 1784–1802
3. Sveto pismo (Anton Alojzij Wolf), 1856–1859
4. Sveto pismo (Antonín Chráska), 1914, brez devterokanona
5. Sveto pismo (mariborska izdaja), 1959–1961
5.1. Sveto pismo (ekumenska izdaja), 1974, predelana in popravljena različica Mariborskega Svetega pisma
6. Sveto pismo (slovenski standardni prevod), 1996
6.2. Sveto pismo (Jeruzalemska izdaja), 2010–?, predelana in popravljena različica slovenskega standardnega prevoda
7. Sveto pismo (prevod Novi svet), 2009, prevod Jehovovih prič, iz angleščine, brez devterokanona

Svetopisemske knjige po izdajah Uredi

# Knjige Dal Jap Wol Chr Mar Eku Ssp
Stara zaveza
1. Prva Mojzesova knjiga x x x x x x x
2. Druga Mojzesova knjiga x x x x x x x
3. Tretja Mojzesova knjiga x x x x x x x
4. Četrta Mojzesova knjiga x x x x x x x
5. Peta Mojzesova knjiga x x x x x x x
6. Jozue x x x x x x x
7. Sodniki x x x x x x x
8. Prva Samuelova knjiga x x x x x x x
9. Druga Samuelova knjiga x x x x x x x
10. Prva knjiga kraljev x x x x x x x
11. Druga knjiga kraljev x x x x x x x
12. Izaija x x x x x x x
13. Jeremija x x x x x x x
14. Ezekiel x x x x x x x
15. Ozej x x x x x x x
16. Joel x x x x x x x
17. Amos x x x x x x x
18. Abdija x x x x x x x
19. Jona x x x x x x x
20. Mihej x x x x x x x
21. Nahum x x x x x x x
22. Habakuk x x x x x x x
23. Sofonija x x x x x x x
24. Agej x x x x x x x
25. Zaharija x x x x x x x
26. Malahija x x x x x x x
27. Psalmi x x x x x x x
28. Job x x x x x x x
29. Pregovori x x x x x x x
30. Ruta x x x x x x x
31. Visoka pesem x x x x x x x
32. Pridigar (Kohelet) x x x x x x x
33. Žalostinke x x x x x x x
34. Estera x x x x x x x
35. Daniel x x x x x x x
36. Ezra x x x x x x x
37. Nehemija x x x x x
38. Prva kroniška knjiga x x x x x x x
39. Druga kroniška knjiga x x x x x x x
X1. Estera (grška) (dodatki) x x x x
40. Judita x x x x x x
41. Tobit x x x x x x
42. Prva knjiga Makabejcev x x x x x x
43. Druga knjiga Makabejcev x x x x x x
44. Knjiga modrosti x x x x x x
45. Sirah x x x x x x
46. Baruh x x x x x x
X2. Jeremijevo pismo (6. poglavje Baruha) x x x x x x
X3. Dodatki (grški) k Danielu x x x x
Nova zaveza
47. Evangelij po Mateju x x x x x x x
48. Evangelij po Marku x x x x x x x
49. Evangelij po Luku x x x x x x x
50. Evangelij po Janezu x x x x x x x
51. Apostolska dela x x x x x x x
52. Pismo Rimljanom x x x x x x x
53. Prvo pismo Korinčanom x x x x x x x
54. Drugo pismo Korinčanom x x x x x x x
55. Pismo Galačanom x x x x x x x
56. Pismo Efežanom x x x x x x x
57. Pismo Filipljanom x x x x x x x
58. Pismo Kološanom x x x x x x x
59. Prvo pismo Tesaloničanom x x x x x x x
60. Drugo pismo Tesaloničanom x x x x x x x
61. Prvo pismo Timoteju x x x x x x x
62. Drugo pismo Timoteju x x x x x x x
63. Pismo Titu x x x x x x x
64. Pismo Filemonu x x x x x x x
65. Pismo Hebrejcem x x x x x x x
66. Jakobovo pismo x x x x x x x
67. Prvo Petrovo pismo x x x x x x x
68. Drugo Petrovo pismo x x x x x x x
69. Prvo Janezovo pismo x x x x x x x
70. Drugo Janezovo pismo x x x x x x x
71. Tretje Janezovo pismo x x x x x x x
72. Judovo pismo x x x x x x x
73. Razodetje (Apokalipsa) x x x x x x x
Apokrifi
A1. Druga Ezrova knjiga x x
A2. Manasejeva molitev x

Opomba: Razporeditev knjig se med posameznimi izdajami (prevodi) razlikuje.

Drugi prevodi posameznih knjig Uredi