Wikivir:Evidenca opravljenih korektur/2021

Na aktualno evidenčno stran.

Kdaj Kdo Št. besed Naslov Tarifa Skupaj Št. kopiranj Pregledano Obračunano Opombe
11. oktober 2020 Polona Majdič 565 Fran Roš: Mati in sin, Pomladna noč 2250 b/h 0,3 h 1 da ne[1]
14. oktober 2020 Simona Šinkovec 71.556 Ožbalt Ilaunig: Tatenbah 3750 b/h 19 h 77 da še ne
21. oktober 2020 Simona Šinkovec 2.411 Joško Kevc: Izlet na Mangart 3750 b/h 0,6 h 6 da še ne
29. oktober 2020 Simona Šinkovec 7.144 Josip Podhumski: Izlet na Krn 3750 b/h 1,9 h 7 da še ne
5. november 2020 Simona Šinkovec 5.618 Ivanka Anžič-Klemenčič: Izlet v Benetke 3750 b/h 1,5 h 8 da še ne
3. januar 2021 Uršula Gačnik/založeno pri Eva Ule 7.794 Émile de Girardin: Klobuk 3750 b/h 2,15 h 1 da še ne
4. januar 2021 Eva Ule 6.290 Ivan Cankar: Živeti 1500 b/h 2,9 h 6 da še ne Besedila ni bilo mogoče kopirati - vse pretipkala na roko
6. januar 2021 Eva Ule 7.460 Frank Albrecht: Misterij mladosti 3750 b/h 3,4 h 5 da še ne
6. januar 2021 Jera Krečič 6.663 Oproščeni jetnik 3750 b/h 3,4 h 1 da še ne
13. januar 2021 Maruša Žlebir 11.833 Gustav von Moser: Gospa, ki je bila v Parizu 3750 b/h 4,45 h 1 da ne
14. januar 2021 Maruša Žlebir 5.080 František Ferdinand Šamberk: Blaznica v prvem nadstropji 3750 b/h 2 h 1 da ne
17. januar 2021 Katja Strgar/založeno pri Miha Nagode 5.595 Franz Ignaz Holbein: Vdova in vdovec 3750 b/h 2,15 h 1 da ne
17. januar 2021 Nika Janjič 6.196 Alojzij Foljk: Irma 3750 b/h 3,35 h 5 da ne
18. januar 2021 Katja Strgar/Miha Nagode 4.404 Julius Rosen: V spanji 3750 b/h 1,45 h 1 da ne
24. januar 2021 Miha Sever 66.219 V. F. B.: V malem svetu 3750 b/h 19,6 h 92 da ne 3.546 besed sem moral pretipkati, 2767 besed je iz močno nasmetenih datotek (tarifa 2250); oboje je že vračunano v ure (19,6 h)
25. januar 2021 Miha Sever 5.621 Ivan Cankar: Tinica 1500 b/h 3,75 h 5 da ne
26. januar 2021 Katja Strgar/Miha Nagode 13.877 Eugene Scribe: Ženska borba 3750 b/h 5 h 1 da ne
28. januar 2021 Nika Janjič 8631 M. B.: Potrgane strune 3750 b/h 5,4 h 5 da ne Zadnji del je bil slabo razviden (tarifa: 2250 b/h)
30. januar 2021 Eva Ule 8.781 Octave Feuillet. Star samec 2250 b/h 2,5 h 1 da ne Zapisovanje akcentov
30. januar 2021 Eva Ule 6.029 Janko Kersnik in Josip Jurčič. "Berite Novice" 2250 b/h 1,4 h 1 da ne
30. januar 2021 Uršula Gačnik/Eva Ule 35.346 Josip Nolli: Priročna knjiga za glediške diletante, posebno za ravnatelje igrokazov ter prijatelje slovenske dramatike sploh 2250 b/h 15,8 h 1 da še ne Veliko razprtega besedila, zapisati je bilo treba veliko akcentov, seznam dram je bil nasmeten
30. januar 2021 Eva Ule 4.805 Jan Neruda. Ženin od gladi 2250 b/h 1,5 h 1 da ne Zapisovanje akcentov - imena in druge besede
30. januar 2021 Eva Ule 3.626 Rozalija Eger Svojeglavneži 3750 b/h 1 h 1 da ne
30. januar 2021 Uršula Gačnik/Eva Ule 2538 Viljem Frerking: Prijetno iznenadenje 3750 b/h 0,9 h 1 da še ne
31. januar 2021 Uršula Gačnik/Eva Ule 5303 August von Kotzebue: Krojač Fips ali Nevarni sosed 3750 b/h 1,6 h 1 da še ne
31. januar 2021 Simona Šinkovec 5.978 Ivan Gromozenski: Moje Binkošti na Krasu 3750 b/h 1,6 h 11 da še ne
1. februar 2021 Katja Strgar/Miha Nagode 10.023 Gustav Pfleger-Moravský: Ona me ljubi 3750 b/h 4,35 h 1 da ne
1. februar 2021 Anika Logar 981 Jakob Alešovec: Nemški ne znajo 1 h 1 da ne Besedilo je bilo skopirano že prej, jaz sem morala popraviti nekaj napak in označiti bold in italic.
2. februar 2021 Klara Koražija 8.645 Jože Ambrožič: Slika (Jože Ambrožič) 3750 b/h 2,3 h 1 da ne Na določenih mestih zaradi nepreglednosti kopiranje ni bilo omogočeno, zato je bilo tisto besedilo potrebno pretipkati.
7. februar 2021 Katja Strgar/Miha Nagode 10.216 Kosta Trifković: Izbiralka 3750 b/h 5 h 1 da ne
7. februar 2021 Simona Šinkovec 1.320 Josef Jiří Stankovský: Gospod regisseur 3750 b/h 0,4 h 1 da še ne
8. februar 2021 Uršula Gačnik/Eva Ule 16.007 August von Kotzebue: Zmešnjava na zmešnjavo 3750 b/h 4,4 h 1 da še ne
8. februar 2021 Uršula Gačnik/Eva Ule 3.117 Julij Rosen: Garibaldi 3750 b/h 0,9 h 1 da še ne
9. februar 2021 Uršula Gačnik/Eva Ule 5.381 Adolf Reich: Eno uro doktor 3750 b/h 1,6 h 1 da še ne
10. februar 2021 Polona Majdič 796 Vladimir Levstik: Vladko in veter 2250 b/h 0,4 h 1 da ne
10. februar 2021 Polona Majdič 50 Vladimir Levstik: Vladimir Levstik: Moj grob 2250 b/h 0,02 h 1 da ne
11. februar 2021 Katja Strgar/Miha Nagode 3.885 Davorin Bole: Mutec 3750 b/h 1,15 h 1 da ne
13. februar 2021 Mojca Klinc 6.901 Srce je odkrila 3750 b/h 2,25 h 1 da ne
14. februar 2021 Špela Mehić 4.686 Moritz Anton Grandjean: Brati ne zna 3750 b/h 1,4 h 1 da ne
14. februar 2021 Uršula Gačnik/Eva Ule 4.635 Jules Moinaux: Gluh mora biti 3750 b/h 1,4 h 1 da ne
15. februar 2021 Amadeja Pipan 1.595 Etbin Kristan: Ne da se prevariti 3750 b/h 2 h 1 da ne
16. februar 2021 Ema Klemenčič 51.928 Josip Kostanjevec: Krivec 3750 b/h 15,7 h 1 da ne 2.942 besed pretipkanih, ker se jih ni dalo skopirati, dve strani pa sta manjkali iz dlib scana. Oboje je že vračunano v ure.
16. februar 2021 Jana Frank 8070 Eugène Scribe: Afričanka 3750 b/h 2, 2 h 1 da ne
16. februar 2021 Amadeja Pipan 826 Milan Pugelj: Osat 3750 b/h 55 min 4 da ne
17. februar 2021 Klara Koražija 5.487 Adelheid Wette: Janko in Metka 2250 b/h 2, 5 h 1 da ne Zapisovanje akcentov, vstavljanje pomišljajev ter popravljanje imen oseb v poševni tisk, didaskalije na manjše itd.
17. februar 2021 Maruša Žlebir 8.297 Jules des Prémaray: Doktor Robin 3750 b/h 5,2 1 da ne
18. februar 2021 Amadeja Pipan 2872 Milan Pugelj: Puder 3750 b/h 3 h 5 da ne
21. februar 2021 Zala Horváth 52 Luiza Pesjak: Gorenjski slavček 3750 b/h 1 h 1 da ne Zapisovanje akcentov, minimalni popravki besed, poševni tisk...
22. februar 2021 Jana Frank 9528 Gustav Pfleger-Moravský: Telegram 3750 b/h 2,5h 1 da ne
24. februar 2021 Katja Strgar/Miha Nagode 21.410 Augustin Eugène Scribe: Kozarec vode 3750 b/h 5 h 50 min 1 da ne
24. februar 2021 Maja Peklenik 57.611 Maša Slavec: Pod dalmatinskim solncem 3750 b/h 15 h 20 min 20 da ne
27. februar 2021 Polona Pahor 5748 Janez Globočnik: Zakonske nadloge 2250 b/h 2 h 30 min 1 da ne Zapisovanje akcentov
28. februar 2021 Mojca Klinc 10.235 Eugene Scribe: Moja zvezda 2250 b/h 3 h 31 min 1 da ne Zapisovanje akcentov. Peti, šesti in sedmi prizori so se ponovili. Imen ni dovolj jasno kopiralo, zato so bili potrebni ročni popravki.
28. februar 2021 Katja Strgar/Miha Nagode 13.572 Mihael Balucki: Teške ribe 3750 b/h 3 h 40 min 1 da ne
28. februar 2021 Simona Šinkovec 6.485 Prev. Davorin Bole: Uskok 3750 b/h 1,7 h 1 da ne
1. marec 2021 Uršula Gačnik/Eva Ule 7.565 Carlo Goldoni: Dva gospoda pa jeden sluga 3750 b/h 2,2 h 1 da ne Štiri strani so bile skenirane dvakrat.
4. marec 2021 Anika Logar 12.719 Narcisse Fournier: Igralka 3,5 h da ne
5. marec 2021 Uršula Gačnik/Eva Ule 2.248 Sam ne vé kaj hoče 3750 b/h 0,7 h 1 da ne
6. marec 2021 Špela Mehić 2.912 Hermann Uhde: Ena se mora omožiti 3750 b/h 0,9 h 1 da ne
7. marec 2021 Uršula Gačnik/Eva Ule 3.735 Julij Rosen: Nič otrok 3750 b/h 1,1 h 1 da ne
8. marec 2021 Mojca Klinc 26.813 A. Albini: Umetnost in narava 3750 b/h 5,57 h 1 da ne Zapisovanje akcentov.
9. marec 2021 Tinkara Klemenčič 5.451 E.: Mladost in poznejša leta pobožne gospe Minci N. N., rojene Mici Stepišnik 3750 b/h 1,45 h 4 da ne
12. marec 2021 Zala Horváth 5.643 Narcisse Fournier in Gustave Bondon: Pokojni moj: Šaloigra v enem dejanji 2250 b/h 3 h 1 da ne Zapisovanje akcentov, imen in nekaterih besed ni dovolj jasno kopiralo, zato so bili potrebni ročni popravki.
15. marec 2021 Katja Strgar/Miha Nagode 21.806 Charlotte Birch-Pfeifer: Lowoodska sirota 2250 b/h 5 h 15 min 1 da ne Imena in besede ob robu strani niso dovolj jasno kopirani, prav tako je bilo potrebno ročno zapisovanje akcentov.
16. marec 2021 Miha Sever 91.479 Ljuba Prenner: Mejniki 2250/3750 b/h 13 h 24 da ne 48.133 = 3750 b/h, 43.346 = 2250 b/h (predvsem zadnjih 12 datotek močno nasmetenih).
17. marec 2021 Špela Mehić 8.561 Louis-Benoît Picard: Gospod Zamuda ali Kako hitro mine čas 3750 b/h 2,4 h 1 da ne
18. marec 2021 Katja Strgar/Miha Nagode 13.833 Heinrich Laube: Ena se joče, druga se smeje 3750 b/h 3 h 20 min 1 da ne
20. marec 2021 Katja Strgar/Miha Nagode 5.521 Adrien Decourcelle in Lambert-Thiboust: Na kosilu bom pri svoji materi 3750 b/h 1 h 40 min 1 da ne
20. marec 2021 Uršula Gačnik/Eva Ule 6.005 Moritz Anton Grandjean: Zabavljica 3750 b/h 1,7 h 1 da ne 28. in 29. stran sta bili skenirani dvakrat.
21. marec 2021 Mojca Klinc 17.306 Gustav zu Putlitz: Ogenj ni igrača 3750 b/h 3h 35 min 1 še v delu ne
23. marec 2021 Eva Ule 8.498 Gustav Pfleger-Moravský: Poglavje I., II. in III. 3750 b/h 2 h 1 da ne
24. marec 2021 Mojca Klinc 8.524 Théodore de Banville: Gringoire 3750 b/h 2h 1 da ne
25. marec 2021 Katja Strgar/Miha Nagode 19.469 Adolf Wilbrandt: Svetinova hči 3750 b/h 6 h 1 da ne
26. marec 2021 Kana Vincek 8.174 Cvetko Golar: Povest o hudem in silnem kovaču 2250 b/h 3,8h 5 da ne Precej nasmeteno, več odsekov je bilo treba ročno pretipkati zaradi nejasnega kopiranja, predvsem ob desnem robu strani
28. marec 2021 Uršula Gačnik/Eva Ule 6.252 August von Kotzebue: Ravni pot najboljši pot 3750 b/h 1,8 h 1 da ne
29. marec 2021 Uršula Gačnik/Eva Ule 3.606 Kosta Trifković: Francosko-pruska vojska 3750 b/h 1 h 1 da ne
30. marec 2021 Katja Strgar/Miha Nagode 6.740 Paul Siraudin in Lambert-Thiboust: Ženski jok 3750 b/h 2 h 30 min 1 da ne
31. marec 2021 Zala Horváth 15.666 Józef Ignacy Kraszewski Graščak in oskrbnik: Igrokaz v štireh dejanjih. 2250 b/h 6,9 h 1 da ne Nekatere strani so skenirane dvojno, del besedila sem morala pretipkati, ker mi ni samo prekopiralo, zapisovanje vseh akcentov v besedilu
2. april 2021 Miha Sever 5.480 Anton Funtek: Teharski plemiči 3750 b/h 1,5 h 1 da ne Zapisovanje akcentov.
5. april 2021 Mojca klinc 27.407 Friedrich Schiller: Kovarstvo in ljubezen 3750 b/h 5h in 37 min 1 da ne zapisovanje akcentov.
7. april 2021 Mojca klinc 12.475 Eugène Scribe: Št 3750 b/h 3h 1 da ne Zapisovanje akcentov. Manjkata 42. in 43. stran.
10. april 2021 Katja Strgar/Miha Nagode 9.970 Friedrich Kind in Carl Maria von Weber: Čarostrelec 2250 b/h 5 h 30 min 1 da ne Zapisovanje akcentov.
11. april 2021 Kana Vincek 6.083 Eliška Krásnohorská: Poljub (Eliška Krásnohorská) 2250 b/h 2,8h 1 da ne Zapisovanje akcentov.
11. april 2021 Kana Vincek 4.240 Karl Johann Ritter von Braunthal Braun: Prenočišče v Granadi 2250 b/h 2h 1 da ne Zapisovanje akcentov.
11. april 2021 Uršula Gačnik/Eva Ule 4.286 Gustav zu Putlitz: Damoklejev meč 3750 b/h 1,3 h 1 da ne
15. april 2021 Mojca Klinc 24.433 Karl Morré Revček Andrejček 3750 b/h 5 h 1 da ne Zapisovanje akcentov.
26. april 2021 Mojca Klinc 7.204 Louis Adamič Križar 2250/1500 b/h 4h 43min 6 da ne Prekopirati se je dalo le 1417 besed, ki so bile nasmetene. Pretipkati sem morala 5787 besed in za to je 1500 b/h.
28. april 2021 Maruša Žlebir 17.431 Josef Kajetán Tyl Požigalčeva hči 2250 b/h 9,5 h 1 da ne Zapisovanje akcentov, veliko besed ni bilo jasno kopiranih, zato jih je bilo potrebno ročno popraviti.
28. april 2021 Maruša Žlebir 23.641 Charlotte Birch-Pfeiffer Cvrček 2250 b/h 13,2 h 1 da ne Zapisovanje akcentov, nejasno kopirane besede.
4. maj 2021 Katja Strgar/Miha Nagode 7.713 Leopoldo Pullè: Ali plavaj ali utoni 3750 b/h 3 h 45 min 1 da ne
9. maj 2021 Simona Šinkovec 10.347 Eugene Scribe in Gustave Bondon: Lornjon 3750 b/h 2,8 h 1 da ne
9. junij 2021 Polona Majdič 32.366 David Garrick: Varh: komédija v dvéh djanjih 2250 b/h 14 h 1 da ne
7. julij 2021 Ema Klemenčič 27.152 Anka Nikoličeva: Na Glogovem 3750 b/h 7 h 9 da ne 528 besed pretipkanih, ker se jih ni dalo skopirati. Že vračunano v ure.
16. avgust 2021 Eva Ule 6.324 Heinrich Heine: William Ratcliff: Tragedija v enem dejanji. 1875 2250 b/h 2,4 h 1 da ne Akcenti, zabrisane besede, besedilo v vrezih
28. avgust 2021 Katja Strgar/Miha Nagode 18.941 Don Avgustin Moreto: Donna Diana 3750 b/h 9 h 1 da ne
31. avgust 2021 Uršula Gačnik/Eva Ule 5.788 Georg Friedrich Belly: Štempihar mlajši 3750 b/h 2 h 1 da ne Strani 18 in 19 sta skenirani dvakrat, manjkata strani 20 in 21.
16. september 2021 Anja Antloga 8.331 Marijan Savič: Socijalist 1500 b/h 5,75 h 6 da ne
5. oktober 2021 Maruša Žlebir 5.950 Gustav von Moser: Gospoda Kodelja pridige izza gardin 3750 b/h 2 h 1 da ne manjkajo strani 2, 3, 32 in 33.
12. oktober 2021 Tinkara Klemenčič 9.233 Ivan Kalan: Tri vile 2250 b/h 4,1 h 1 da ne
14. oktober 2021 Maruša Žlebir 7.283 Theodor Körner: Tonica 2250 b/h 5,2 h 1 da ne manjkata 44. in 45. stran
14. oktober 2021 Špela Mehić 12.346 Adrien Decourcelle, Adolphe Jaime: Išče se odgojnik: Igra v dveh dejanjih. 2250 b/h 5,6 h 1 ne ne manjkajo strani 12, 13, 40 in 41
  1. Vse tipkanje za 2021 je bilo obračunano, ampak ni časa, da bi v tabeli vse ne spreminjali v da. --~~~~ M. Hladnik