Dr. Franz Xaverius Prešeren und die deutsche Literatur

'
Roman Tominec
Dovoljenje: To delo je v Sloveniji v javni domeni, ker so avtorske pravice na njem potekle.
Po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (59. člen) trajajo avtorske pravice še 70 let po avtorjevi smrti.
Za anonimna in psevdonimna dela (kadar ni mogoče nedvoumno ugotoviti avtorja) trajajo 70 let po zakoniti objavi dela (61. člen).

Delo ni nujno v javni domeni tudi v ZDA. Za dela, objavljena pred letom 1978, se v ZDA upošteva rok preteka avtorskih pravic 31. december 95. leta od datuma stvaritve dela, za dela, objavljena leta 1978 ali pozneje, pa 31. december 70. leta po smrti zadnjega živečega avtorja.

Stopnja obdelave: V tem besedilu je še veliko napak in ga je potrebno pregledati ali pa še ni v celoti prepisano.
Izvozi v formatu: epub       mobi       pdf       rtf       txt


xxxx

Literaturangaben. •|)•!• jos., Ustanovitelj narodne šolc na Slovenskem. (Letop, Mut. Slov.) Ljubljana 1894, 1895.

Brückner Alexander, Geschichte dor polnischen Literatur, 2. Aufl., Leipzig 1922.

Burger's Gedichte in zwei Teilen, Berlin 1920.

Cankar Izidor, Slovenski bijografski leksikon, 1925 Lj. (Čop von Kidrič Fr.)

Dilthey Willi., Das Erlebnis und die Dichtung. Berlin 1922. Eisler Dr. Rudolf, Philosophenlexikon, Berlin 1912.

Goethe J. W. von, Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand, .Stuttgart- Tübingen 1827.

Grafenauer Ivan, Zgodovina novejšega slovenskega slovstva. I. und II. Teil, Lj. 1909.

Grafenauer Ivan, 1/. Kasteicev e zapuščine, Lj. 1911, (¡ruden Jos., Spomini na Francoze, Zbornik Matice Slovenske 1911.

Grün's sämtliche Werke in zehn Bünden, hgb. von •. Schlossar, Leipzig 1906.

Grün's •., Werke in sechs Teilen, hgb. von Castle, Berlin 1910. Herder J. G., Sämtliche Werke, 40 Bände, Stuttgart 1852.

Herman Gottfried. Elementa doctrinae metricae 1816. „Illyrisches Blatt" 1833, Laibach.

Jagič V., Zbornik otdelenja russkago jezika i slovesnosti imperatoľskoj akademii nauk". St. Petersburg 1897.

Jelovšek Ernestina, Spomini na Prešerna, Lj. 1903. Joachimi Maria, Weltanschauung der Romantik, Jena 1905. Jurčič Josip, Sosedov sin (Roman), Domen (Roman). Zbrani spisi, hgb. von Franc Leveč, Ljubljana. Kidrič Fr„ Iz delavnice za komentar Prešerna. Lj. Zvon 1925. Klinkowstniiu Alfons von, Friedrich August von Klinkowström und seine Nachkommen, Wien 1877. Kopitar Bartholomäus, Grammatik der slawischen Sprache in Kraln, Kärnten und Steyermark, Laibach 1808. Kranjska Zhebeliza, Ljubljana 1830, 31, 32, 33. 48. Hgb. M. Kastelic. Krumbacher Karl, Populäre Aufsätze, Leipzig 1909. Levée Fr., Odlični pesniki in pisatelji slovenski, Zvon 1893. Dunaj. Leveč Fr., Prilogi k Prešernovemu životopisu, Lj. Zvon 1888. Leveč Fr., Prešeren med Nemci, Lj. Zvon 1881 Levstik Fr., „Zgodovina slovenskega slovstva". Spisal Julij p]. Kleiniiiayr. V Kopru 1881 (eine Kritik), Lj. Zvon 1881. Mani Jos.. Je/ičnik, Jg. XVI1T, Ljubljana 1880.