ENA DRUGA OTROZHIA PEISAM

ENA PEISSEN KADAR ZHLOVIK V'IVTRV VSTANE TA CELI CATEHISMUS, ENI PSALMI, INU TEH VEKSHIH GODOV, STARE inu Nove Kerſzhanſke pejſni, od P. Truberja, S. Krellia, inu od drugih sloshena, inu s'doſtemi lepimi Duhovnimi Pejſini pobulſhane.
ENA DRUGA OTROZHIA PEISAM, KADAR SE s'jutra gori vſtane, ali s'vezher ſpat gre, k'naprej petju; ſvoim otrokom, ſkusi A.B. sloshena, Se more pejti, kakòr: Nedaj Ozha naſh lubi Bug: ali v'léti vishi.
Jurij Dalmatin
VEZHERNA MOLYTOV P. Truberja - Criſte kir boſh imenovan
Izdano: 1584
Viri: dLib
Dovoljenje: PD-icon.svg To delo je v  javni lasti, ker so avtorske pravice potekle.
Po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (59. člen) trajajo avtorske pravice še 70 let po avtorjevi smrti.
Za anonimna in psevdonimna dela (kadar ni mogoče nedvoumno ugotoviti avtorja) trajajo 70 let po zakoniti objavi dela (61. člen).
Izvozi v formatu: EPUB silk icon.svg epub      Mobi icon.svg mobi      Pdf by mimooh.svg pdf      Farm-Fresh file extension rtf.png rtf      Text-txt.svg txt


Minila je vshe ſtraſhna nuzh Is temme je poſtala luzh veſeli dan sdaj gori gre. Sonze ſvojo luzh reſproſtre.

Gori vſtani obudi ſe, Sàrze naſhe predrami ſe, odſpajnja vshe oku puſti, odpret ſe imajo uſti.

Vsdigujmo Bug h'tebi naſh glaſs, ti Bug rèſnizhnu v'ſliſhiſh naſs, si vkasal nam prou moliti :/: Oblubil ſi nas v'ſliſhati.

Ozha, Syn, Duh ti vezhni Bug, v'ſveti Trojici en ſam Bug, Bug ozha ſtvarnik vſeh rizhi, Ohraniſh vſe Bug mogozhi.

O Iesu Criſt Bug nu zhlovik, Pèr Ozhu naſh sveſt Beſednik, Vſeh greſhnikou ſi odvetnik, vſiga ſvita odreſhenik.

Bug ſveti Duh poſvezhnik naſh, Od Ozheta, Syna, s'hajaſh, u'veri vuzhiſh tèrdiſh, troſhtaſh, V'brumi naſs vodiſh tàr pejlaſh.

Daj Bug, de ſe imé tvojé Svety, tàr prou prediguje, Tvoje Krajleſtvu k'nam pridi, Volja tvoja ſe isidi.

De kakòr ſveti Angeli, Taku vſi ludje na Semli, po tvoji voli shivejo, Verni, Brumni, oſtanejo.

Kruh vſakdajni daj nam danas, Ti Bug sveſtu ſkàrbiſh sa nàs, Daj nam verno Goſpoſzhino, Tudi sveſto ſoſeſzhino.

S'beſsedo, s'djanjem, s'miſsaljo, djali ſmo zhes tvojo voljo, Vſe Grehe Bug odpuſti nam, Kakòr mi naſhim dolshnikom.

Zhes te Bug ſmo my ſturili, Mnogu veliku greſhili, Zhes vſe neſmo te lubili, Ni v'tvoim ſtrahu shiveli.

Tvoje jime ſmo umiznu v'uſta vseli tàr nepridnu, V'ſhali, v'ſerdi glih nuzali, Slu kleli tàr pèrſegali.

Sveti prasnik prasnovali, Ga neſmo prou ſvezhovali, Predige v'nemar puſtili, Radi volnu samudili.

Stariſhem tàr Goſpodarjem, Tudi s'veſtim predigarjem, Zhes nas kir imajo oblaſt, Jim neſmo dali vredno zhaſt.

Smo blishnimu ſovraſh bily, s'beſsedo s'djanjem ſhkodili, v'nevoli ſmo ga vidili, V'nadlugah ga sapuſtili.

V'ſerzi ſmo gàrdu miſlili, s'beſsedo slu dopolnili, s'djanjem bi radi s'verſhili, Vſe hudu kar ſmo shelejli.

Naſhiga raun blishniga, vſe kar on ima dobriga, ſmo veden v'ſerzi miſlili, De bi tu ſebi ſvojili.

Falſh prizho ſmo govurili, Zheſtu lashi ſi s'miſlili, Blishniga rezh faſh slushili, Vſe na hudu obèrnili.

Meſu, Svejt, vrag, sli ſkuſhnauzi, Hudi tàr derezhi vulzji, Ti vſi zhes nas nuzh dan reshe, Daj muzh, de od nas odbeshé.

De kadar nam bo od ſodjit, od Tela ſe Duſhi lozhit: Stuj nam Bug na ſtrani tedaj, pèrpelaj nas v'tvoj ſveti Raj.

Sdaj pak te Bug sahvalimo, Pohleunu h'tebi vsdihujmo, Skus Jesuſa ſinu tvojga Ediniga prelubiga.

Kèr ſi nas to nuzh ohranil, vſem sludjem ſi nas vbranil, Skus veliko gnado tvojo. Pred ſhkodo, vſo gfarlikoſtjo.

Te proſsimo Bug ſhe le vezh, Js ſerza h'tebi vsdihujezh, Obari nas ta dan tudi, De neprevezha nas Sludi.

V'pravi veri oſtanemo, Hudizhu v'greh ſe nevdajmo, Naſh leban de prou pelamo, k'hudim sheljam nevolimo.

Tebi ô Bug porozhimo, Duſho telu kàr imamo, sebe, Ozha, mater lubo, Bratze, Seſtrize, vſo Drushbo.

Tvoj ſveti Angel nas brani, pred hudizhem nas ohrani, De mi pred nym obſtojimo, Vero v'tebe ne sgubimo.

Amen recimo vshe ſerzhnu, Vſaj ſmo vſliſhani riſnizhnu, Potèrdi nas Bug v'ti veri K'vezhnim lebnu nas vſe sberi.

S'vezhèr, kadar ſe ſpat gré.
Se more le taku sazheti.

Sonze je vshe ſhlu sa Guro, k'ſpanju kashe nam to uro, h'pokoju nam je vshe sdaj jit, Vſaj predſe ima prou molit.

Potler s'tretjo vèrſto sazheti, slaſti: Vsdigujmo Bug h'tebi naſh glaß etc. inu ſe more ſkusi peti kakòr sjutra: s'vezher pak, v tej 22. vèrſti sa to nuzh puj: ta dan, v tej 23. vèrſti sa ta dan puj to nuzh.