ENA TROSHTLIVA PEJSSEN

ENA DRUGA LEPA Péjſſan supèr ſovrashnika Turka TA CELI CATEHISMUS, ENI PSALMI, INU TEH VEKSHIH GODOV, STARE inu Nove Kerſzhanſke pejſni, od P. Truberja, S. Krellia, inu od drugih sloshena, inu s'doſtemi lepimi Duhovnimi Pejſini pobulſhane.
ENA TROSHTLIVA PEJSSEN is x I. Cap. Matth. vseta, ſkusi I. Dalmatina.
Jurij Dalmatin
ENA PEISSEN OD POSTAVE inu Evangelia
Izdano: 1584
Viri: dLib
Dovoljenje: PD-icon.svg To delo je v  javni lasti, ker so avtorske pravice potekle.
Po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (59. člen) trajajo avtorske pravice še 70 let po avtorjevi smrti.
Za anonimna in psevdonimna dela (kadar ni mogoče nedvoumno ugotoviti avtorja) trajajo 70 let po zakoniti objavi dela (61. člen).
Izvozi v formatu: EPUB silk icon.svg epub      Mobi icon.svg mobi      Pdf by mimooh.svg pdf      Farm-Fresh file extension rtf.png rtf      Text-txt.svg txtPoſluſhajte Kèrſzheniki, Vſi vbogi reuni Greſhniki, Kaj vam ſam Iesus pravi, On vas klizhe miloſtivu, k'ſebi vabi priasnivu, de on vas vſe osdravi.


On vſem letaku govory: Glejte, de vas gdu nenori, Le k'meni vſi pridite, stari, mladi, shene, Moshje, de vam vſe dam, kar je moje, Drugdi troſht neiſzhite. Saj je ſladak ta Iarem moj, Ker ſem jeſt svejſt Pomozhnik tvoj, de nebosh obnemogèl. Butora je lahka tudi, Naj ſi ſelih sloby sludy, tiga ſim jeſt premogèl. Satu ſe nizh neſtraſhite v'tèrplenju volni bodite, Tèr dobru pomiſlite, De ſim jeſt ſam tudi tèrpil, mojmu Ozhetz volan bil, Taku vy vſi ſturite. Rad bi ta svejt ohranjen bil, kadar bi niſhtèr netèrpil, Tu pak nemore biti. Nam je sa Criſtuſom hodit, ta Krish sa nym vſagdan noſsit, Kir hozhe Peklu vyti. Saj vſe ſtvary tu prizhajo, ſvoim exemplom svishajo, de je tèrpit tàr vmrejti, Gdur nezhe v'Imeni Boshjim, mora potle v'Hudizhevim, s'hudo viſtjo konz vseti. Dana je Zhlovik lejp tèr sdrau, Iutri poſtane bolan prau, de mora hitru vmréti. Kakòr roshice V'trauniki, ſe morajo vſi Zhlovéki, v'naglim hipu podréti. Nikomer blagu nevela, offert mladiga neupela, Vſem je na ta pot yti. De bi dal vſe Srebru, Slatu, Inu vſe tu drugu blagu, Neda ſe odkupiti.Vuzhenim nepomaga kunſht, ni timu svejtu njega luſht, ſaj je tribi vſem vmréti, Kir ſe Iesuſu nepoda, dokler je tu njega gnada, mora ſe v'Pakal vdréti. Svejt ſe ſilnu Smèrti boji, Kadar v'ſmèrtni nuji ſtoji, ſtuprou zhebrumen biti, Ta ſhaffa tu, ta drugi tu, ſvoje Duſhe sabil cilu, dokler je mogel v'yti. Kadar nemore dle shivit, ſe sazhne preſilnu toshit, Se zhe sdaj Bogu sdati, Boim ſe pak, de ta gnada, poprej od njega shmagana, bo sazhela vhajati. Satu merkajte vſi Ludje, Nebodi vam shal te muje, kar nedolshnu tèrpite, prave Vere ſe dèrshite, od te nigdar neſtopite, De vezhni Raj dobite. Nedajte hudu sa hudu, temuzh shivite nedolshnu, Nedajte ſe noriti, Boga sa vſe sahvalite, Po voſki ſtesi hodite, Bug vam zhe h'troſhtu priti. De bi po vaſhi miſlli ſhlu, v'sdravju, v'myru tàr v'obilju, ſaj bi Boga sabili, satu tèrplenje poſhle Bug, inu vam da doſti nadlug, de bi k'njemu miſlili. Ieli vam Krish taku grenjak, smilite se na ta Ogen pak, ker ima Svejt goreti, s'Duſho s'Tellom notri tèrpit, Inu nikulu vunkaj prit, tèr vſaj nigdar sgoreti. Vy pak ſerzhni Kèrſzheniki, bote Boshji Martèrniki, v'Nebi vſelej veſſeli, Kir prau Verni oſtanete, Boga v'tèrplenju ſposnate, vezhni leben iméli. Inu kar vam je Goſpud Bug, Ozha, Syn, inu ſeti Duh, v'ſvetim Piſmi oblubil, Tu vo vam riſnizhnu dèrshal, po tim lebni ta vezhni dal, vas k'ſvoim erbom ſturil. Tiga ſe vshe my troſhtajmo, na Boshjo pomuzh zhakajmo, Saj nam je cilu nagnen, V'pravi Veri v'dobrim ter v'slej, de gremo vſelej le naprej, Njemu zhaſt bodi, Amen.