Kadar burja
Urban Jarnik
Dovoljenje: To delo je v Sloveniji v javni domeni, ker so avtorske pravice na njem potekle.
Po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (59. člen) trajajo avtorske pravice še 70 let po avtorjevi smrti.
Za anonimna in psevdonimna dela (kadar ni mogoče nedvoumno ugotoviti avtorja) trajajo 70 let po zakoniti objavi dela (61. člen).
Izvozi v formatu: epub       mobi       pdf       rtf       txt


Kadar burja nas strahuje,
Huda vura nam protí,
Se k Bogú srce vzdiguje,
Kodar milost se rosí.
S premodróstjo Bog obrača,
Kar na svéti se godí,
De življenje se li mráča,
Vender nas še Bog živí.

Vsemogočnost podéluje,
Kar le koli služi nam,
Kadar pa kaj odteguje,
Stori to le gréšnikam.
On le vé vse naše déla,
On pregleda motno dno,
On le srečo nam postéla,
Kadar v past natékamo.

Pred njegovo dobrotlívost
S prošnjami pokleknite,
Méjte srčno zavuplivost,
K njemu gor pogledajte.
Kar je prav, se vam bo dalo,
Kar vam služi, to vam bo,
Kar se v véri bo jiskalo,
Bóg delil bo vsmilensko.

Milost njega kraja nima,
Nja ljubezni konca ní
In po očino objíma
Po vsem svetu vse ljudi.
Ktir za naše odrešénje
Je na križu kri prelil,
Ohranuje nam življenje,
V révah, težah nam je mil.

Zato hoč'mo ga prositi:
Oče ljubi! vsliši nas!
Daj! de moremo hoditi
Kakor nas vučí tvoj glas.
Brani, de v nevarnej dobi
V zmote ne zablodemo,
Réši, kadar se na robi
Pogublenja znajdemo.

Daj, de mir povsod kraljuje,
De pokoj v ljudéh živi,
Daj, de sè ne premikuje
Sedež, kir Cesar sedi.
Nam s pravico src ogradi,
Duha pa s pokoršino,
De se stari ino mladi
Hudih pot ogibajo.

Daj čednostim premagáti
Vse skušnjave vragove,
In lažnikam zoperstati,
De resnica vtrdi se,
Ktiro naj ljudje spoznájo,
De nam dá zveličanje;
Ktiri jo pa zamečvajo,
Bodo pogubíli se.

Žegnaj našega Cesarja!
Bodi njemu na pomóč,
Žegnaj vsakiga Glavárja,
Ktir je za vse dobro vroč.
Svit cesarju dajajočim,
Naj po sreči se godí,
De v deželi živijočim
Blaga srečnost se rodí.

Kadar nas sovražnik straši