Kaj mora vedeti vsak Slovenec o Osvobodilni fronti

Kaj mora vedeti vsak Slovenec o Osvobodilni fronti. 200?=SOF [Smrt Osvobodilni fronti]
Izdano: 1944
Viri: jpg (COBISS)
Dovoljenje: To delo je v Sloveniji v javni domeni, ker so avtorske pravice na njem potekle.
Po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (59. člen) trajajo avtorske pravice še 70 let po avtorjevi smrti.
Za anonimna in psevdonimna dela (kadar ni mogoče nedvoumno ugotoviti avtorja) trajajo 70 let po zakoniti objavi dela (61. člen).
Stopnja obdelave: To besedilo je pregledalo več urejevalcev in je brez tipkarskih in slogovnih napak.
Izvozi v formatu: epub       mobi       pdf       rtf       txt

Beri, prepisuj, dajaj naprej, govori!

1. Kaj je Osvobodilna fronta?

Osvobodilna fronta je psevdopolitična, roparska in morilska družba, sestavljena iz 16 zagrenjenih drobcev raznih političnih strančic.

2. Kdo je rabil besedo »drobci in strančice«?

Besedo je rabil glavni oblastnik v Osvobodilni fronti Boris Kidrič.

3. Zakaj je govoril o drobcih in strančicah?

Zato, ker so bill ti politični drobci iz različnih strančic tako nepomembni, da niso v mirnem času vsi skupaj mogli svobodno izvoliti niti enega poslanca.

4. Zakaj vseh 16 strančic ni moglo izvoliti niti enega poslanca?

Zato, ker jih ljudstvo ni maralo, ker jim oblast ni zaupala, pa tudi sami so se čutili prešibke.

5. Zakaj ljudstvo teh strančic ni maralo?

Ljudstvo je vedelo, da so njihovi voditelji sebični koristolovci.

6. Zakaj jim ni zaupala oblast?

Ker je vedela, da hočejo krvavo komunistično revolucijo.

7. V čem so si bile šestnajstere strančice edine?

Da so vse trpele »socialno krivico«.

8. Kakšno socialno »krivico« so trpele?

Da jih ljudstvo ni maralo, ker ji je poznalo kot iznarodele ljudi, da so švigašvage, delomrzneži, falirani študentje in kriminalci.

9. Kaj so hotele, ko so se združile v Osvobodilno fronto?

Zavladati nad ljudstvom s silo.

10. Kdaj so se združile v Osvobodilno fronto?

Kmalu po 22. juniju 1941, potem ko se je začela nemško-boljševiška vojska.

11. Zakaj so se združile?

Zato, da bi dosegle komunistično zmago.

12. Kdo je ustanovil Osvobodilno fronto?

Komunistična partija (stranka) Slovenije (KPS), to je slovenski odsek mednarodne komunistične stranke.

13. Kdo vodi Osvobodilno fronto?

Komunistična partija.

14. Kdo ima oblast v Osvobodilni fronti?

Komunistična partija.

15. Za koga se bori Osvobodilna fronta?

Za komunistično revolucijo.

16. Kaj pa pravijo predstavniki Osvobodilne fronte?

Govore, da se bore za svobodo naroda.

17. Kaj so razumeli ljudje pod svobodo?

RazumeIi so, da gre za tisto in takšno svobodo, kakor so jo uživali v miru.

18. Zakaj se Osvobodilna fronta ne bori za tako svobodo?

Zato ne, ker je bil takrat tudi pri nas komunizem od oblasti prepovedan.

19. Zakaj oblast in ljudstvo ne marata komunizma?

Ker je komunizem največja nesreča, ki more doleteti človeka, družine, narod, državo.

20. Zakaj je komunizem največja nesreča za vsakega človeka?

Ker vsakega človeka oropa premoženja in dostojnega življenja.

21. Kako oropa človeka premoženja?

S tem, da odreka človeku pravico do osebne in vsake zasebne lastnine.


Domovinska ljubezen je velika svetinja, ki si je smemo pustiti skruniti ne od brezboštva, ne od protinarodnih idej.

Beri, prepisuj, dajaj naprej, govori!


22. S čim kažejo partizani, da hočejo uničiti zasebno lastnino?

S tem, da se vesele, ko požigajo slovenske domove in slovenske vasi.

23. Kako oropa komunizem človeka dostojnega življenja?

Taji dušo in s tem naredi človeka za višje razvito žival ali govoreči stroj.

24. Koga komunizem s takimi nauki najbolj vara?

Delovni stan.

25. Zakaj komunizem najbolj vara delovnega človeka?

Ker ga smatra le za delovno silo.

26. Kaj pomeni, da je človek delovna sila?

Za komunizem velja človek le toliko, koliko dela.

27. Kdo nalaga delo delovni sili?

Komunistična oblast. Ta določa, kaj, kdaj, kje in koliko bo človek delal.

28. Ali je človek v komunizmu svoboden pri izbiri dela?

Ne, človek ni svoboden. Kakšno delo bo delal, določa komunistična oblast.

29. Kakšno pravico ima človek pri delu?

Prav nobene. Človek je samo delovni stroj, ki dela za druge. Komunisti pravijo: »za družbo«.

30. Kakšen cilj ima komunistično gospodarstvo?

Čim več proizvajati za oblastnike.

31. Potemtakem komunizem delavca izkorišča?

Pa še kako!

32. Kaj dokazuje skrajno izkoriščanje delavca v komunizmu?

Stahanovstvo.

33. Kaj je stahanovstvo?

Stahanovstvo se imenuje komunistično izmozgavanje delavca za nagrade (le akordno delo brez urne mezde).

34. Zakaj se tako imenuje?

Imenuje se po delavcu Stahanu, ki je nakopal več premoga kakor tovariši, za kar ga je sovjetska oblast proglasila za delavskega junaka. Naklonila mu je dopust, zabavo na skupne stroške delavicev in mu dala boljše živilske nakaznice.


Eden, ki omahuje v narodnem boju in se boji kazati svojo barvo, naredi več škode kakor deset skritih nasprotnikov.


35. Ali jih veliko doseže tako nagrado?

Ne, le redki. Ogromna večina delavcev si komaj zasluži za golo življenje, ker naloženega dela (maksimum proizvodnje) navaden delavec zdaleč ne more opraviti.

36. Kaj pa, če se delavec ne podvrže stahanovstvu?

Zgubi živilsko nakaznico in je izročen lakoti, če ga celo ne ubijejo.

37. Ali tako izmozgava komunistična oblast delavca tudi v drugih strokah (kovinarstvu, zidarstvu itd.)?

Da, komunizem izkorišča delavca prav v vseh strokah.

38. Ali ne more oditi drugam na delo?

Ne more, ker komunizem ne pozna svobodne izbire dela.

39. Potemtakem je delavec res samo govoreči stroj? Da, komunizem res smatra delavca le za stroj.

40. V čem se vidi, da delavec v komunizmu ne velja več kot navaden stroj?

Ker mu komunizem ne priznava niti najnižje za življenje potrebne plače, ampak le nagrado po akordnem delu.

41. Kakšen je komunistični delovni način?

Približno kakor pri nas prisilna delavnica ali kaznilnica.

42. Zakaj samo približno?

Ker je obsojenec v prisilni delavnici ali kaznilnici še vedno človek, ki ima pravico do življenja.

43. Ali komunisticni delavec nima pravice do življenja?

Ne, nima je!

44. Zakaj nima te pravice?

Ker je komunizmu vse le družba, posamezen človek pa nič ne velja.

45. Kaj pomeni: družba je vse, človek nič?

Pomeni, da posamezen človek nima prav nobene pravice. Tudi ne pravice do življenja. Človek ima samo to dolžnost, da dela.

46. Ali je komunizem slabši od kapitalizma?

Kapitalizem je slab, še vse slabši pa je komunizem.

47. Zakaj je komunizem slabši od kapitalizma?

Kapitalizem izkorišča človeka, a mu pusti osebno svobodo in pravico, da si delo izbira in prebira. Komunizem vzame delavcu vse, tudi to pravico.

48. Kaj ni potemtakem komunistični delavec na slabšem kot tlačan?

Da, na slabšem je!


Branimo naše slovenske družine.


49. Zakaj je komunistični delavec na slabšem kkot tlačan?

Tlačan je odrajtal desetino, pa mu je ostala zemlja in devet desetin pridelka. V komunizmu delavec nima ničesar in mora kmet tudi oddati vse, pa še zemlja ni njegova.

50. Zakaj komunistični delavec nima zemlje?

Nima zemlje in nima premoženja, ker je osebna lastnina v komunističnem gospodarskem redu prepovedana.

51. Ali je komunistični delavec suženj?

Ne, mnogo slabši je od njega. Sužnja je gospodar lahko oprostil ali pa se je mogel za denar tudi sam odkupiti. V komunističnem delavskem redu se delavec sam ne more oprostiti, oprostiti pa ga ne more niti kdo drugi.

52. Na kaj je obsojen komunistični delavec?

Na večno uboštvo. Nič nima, še upanja ne sme imeti, da bi si kdaj kaj pridobil.

53. Zakaj je komunizem tako velika socialna (družabna) vseobča nesreča?

Ker pozna samo delavski stan, delavca pa poniža do skrajnosti.

54. Koga komunizem poleg delavca najbolj poniža?

Ženo.

55. Kaj pomeni žena v komunizmu?

Samo delovno silo.

56. Kaj ni enaka možu?

Da, povsem enaka. Tudi ona je samo tovarniška delavka, številka brez duše.

57. Ali ceni komunizem materinstvo?

V našem pomenu ga ne ceni. Žena je le stroj, ki rodi vojake in delovno silo za državo.

58. Čigavi so tore] otroci?

So državna last. Starši nimajo do njih nikake pravice.

59. Ali pozna komunistični rod zakon?

Ga ne pozna.

60. Kaj je žena možu?

Tovarišica za spolno izživljanje.

61. Ali je vlačuga?

Je na slabšem kot vlačuga. Vlačuga lahko preneha z nepoštenim življenjem, komunistična žena bi ravnala netovariško, če bi se odmikala delavskemu tovarišu, kadar si jo poželi.

62. Ali pozna komunizem dom?

Doma in druižine komunizem ne pozna.


Ohranimo slovensko mladino zvesto slovenski zemlji.


63. Ali pozna domovinsko ljubezen?

Če ne pozna doma, tudi ne pozna domovinske ljubezni.

64. Zakaj pa Osvobodilna fronta poudarja narodnost in svobodo?

Tako pravi, da narod vara in preslepi.

65. Kako razume svobodo Osvobodilna fronta?

Misli komunistično svobodo. Z nasiljem hoče spraviti na vlado komuniste, narod pa zasužnjiti. To je »svoboda«, kakršna je sedaj v osvobojenem ozemlju, kjer morajo ljudje dajati davek celo od kokoši in zajcev, kjer Osvobodilna fronta pobira rjuhe in slači celo otroke, prazni kašče in mobilizira može in žene. Kdor se ji upira, ga zadene smrt. Komunistična svoboda je tako kruta, da ljudje v množicah beže iz »osvobojenega raja«, če morejo.

66. Kdo priča o nasilju Osvobodilne fronte?

Gore mrtvecev (20.000 samo na Dolenjskem), nad 200 požganih vasi, 30.000 beguncev in mnogo skrivačev po vsej slovenski zemlji.

67. Kdo je slabši, Turek ali partizan?

Partizan.

68. Zakaj je partizan slabši? Turek je bil tujec po krvi in veri. Slovenski partizan mori Slovenca brata.

69. Ali partizan sovraži slovenski narod?

Da, do skrajnosti.

70. Zakaj ga sovraži?

Ker ga narodna zavednost ovira pri uresničevanju komunističnih ciljev, to je pri ustvarjanju brezrazredne družbe.

71. Kaj dokazuje komunistično sovraštvo do naroda?

Komunizem uči, da je narodna ljubezen strup za brezrazredno družbo. V komunizmu ni narodnih razlik, ker pri njem velja načelo mednarodnosti, to je breznarodnosti. Zato ruši komunizem pri nas narodne spomenike, cerkve in šole. Uničuje narodno premoženje, ceste, železnice in cele vasi, pod smrtno kaznijo prepoveduje brati slovenske časopise in obiskovati slovenske šole (na Goriškem), preganja narodne organizacije (tržaski proces).

72. Ali je sovraštvo samo prehodni pojav?

Ne, sovraštvo do naroda je komunistu stalna zapoved.

73. Kaj pa v Rusiji?

Rusije sploh ni. Rusija je bila, dokler si niso tam s krvavim nasiljem osvojili oblasti komunisti. Ti so ime Rusije odpravili in novo nenarodno državo imenujejo SSSR (Zveza sovjetskih socialističnih republik).

Beri, prepisuj, dajaj naprej, govori.

74. Zakaj so ime Rusija spremenili v SSSR?

Ker komunisti sovražijo vsa narodna imena.

75. Kaj Stalin ni Rus?

Ni Rus, ampak azijski Georgijec. Stalin je v svoji domovini tako divjal nad svojimi rojaki in svojo nekdanjo vero, da ga je Lenin zaradi krvoločnosti v lastni domovini izključil od svojega nasledstva.

76. Ali voditelji Osvobodilne fronte niso narodnjaki?

Niso, ampak so največji narodni škodljivci, sovražniki in izdajalci.

77. Zakaj vsak komunist narod sovraži?

Ker ga razlike med narodi ovirajo pri uresničenju brezrazredne družbe. Zato mora vsak komunist žrtvovati svoj narod za ceno brezrazredne komunistične družbe.

78. Kako bo zginil slovenski narod, če se partizanski načrt posreči?

Najprej bi izbrisali slovensko domovino. Dogovorili so se že leta 1935. in ponovno leta 1943., da se razdeli slovenska zemlja v dve komunistični republiki, v italijansko - sovjetsko in avstrijsko - sovjetsko. Obe bi zginili v srednjeevropski in balkanski sovjetski republiki, ta v evropski brezrazredni družbi.

79. Ali je vsak partizan narodni izdajalec?

Vsak brez izjeme je narodni izdajalec, ker dela za nenarodno in protinarodno komunistično republiko.

80. Kakšno dolžnost ima narodnjak?

Boriti se z vsemi močmi proti največjemu narodnemu sovražniku, proti komunizmu, ki ga pri nas predstavlja Osvobodilna fronta.

81. Koga pa Osvobodilna fronta imenuje izdajalca?

Tistega, ki se bori proti komunizmu.

82. Ali pošten človek mora biti tak »izdajalec«?

Narodna ljubezen zahteva, da se mora vsak pošten narodnjak boriti proti komunizmu in Osvobodilni fronti.

83. Kako komunizem goji narodno sovraštvo?

Z razrednim bojem.

84. Kaj je razredni boj?

Ustanova za bratomorno vojno. Pouk in vaja, kako pobiti rojake in stanovske tovariše, ki so proti komunizmu.

85. Kateremu stanu bo komunizem prizanesel?

Nobenemu.


Ohranimo in bojujmo se za svoje narodne in verske svetinje.


86. Kaj hoče komunizem uresničiti?

Brezrazredno družbo.

87. Kaj je brezrazredna družba?

Družba, ki ne pozna nobenega družabnega stanu. Vsi ljudje naj bi bili enaki — gole številke.

88. Kakšna je taka brezrazredna družba?

Taka, kakor partizanska vojska: po besedi so vsi tovariši, v resnici pa sestoji ta vojska iz dveh zelo različnih skupin: na eni strani so maršali, generali, komandanti in komisarji, ki ukazujejo, na drugi strani pa vsi ostali, ki morajo brezpogojno ubogati kot uboga brezpravna raja.

89. Kaj torej pridobi človek v komunistični družbi?

Ničesar. Posameznik namreč prav nič ne velja.

90. Kaj pa zgubi človek v komunistični družbi?

Vse, celo upanje, da bi kdaj kaj imel in kaj veljal.

91. Zakaj kljub temu silijo ljudje v komunizem?

Mislijo, da bodo več imeli, kakor imajo v današnji družbi in narodni skupnosti, ter da se jim bo bolje godilo.

92. Ali komunizem popravlja to zmoto ljudi?

Ne, ampak jih v zmoti še potrjuje.

93. Kako jih potrjuje?

Obljublja jim raj na zemlji, živ1jenje brez davkov, brez težkega dela in polno uživanja.

94. Kaj je resnice v teh besedah?

Na videz je nekaj resnice, vse drugo pa laži. Resnica je, da davkov ne bo, ker bo vsak vse zgubil in nihče ničesar ne bo imel. Laže pa komunizem, ko trdi, da bo veliko gradil in postavljal mogočne tovarne, ter pravi, da bo človek živel brez dela. Že s tem, da smatra delo za edini vir napredka, priznava, da bo za dosego »zemeljskega raja« treba veliko več delati kot do sedaj.

95. Kaj prinaša Osvobodilna fronta v resnici?

Prinaša pekel. Kamor pride Osvobodilna fronta, se začnejo za ljudi slabi časi.

96. V čem se čuti ta pekel Osvobodilne fronte?

Osvobodilna fronta ne da miru ljudem ne podnevi ne ponoči. Udira v hiše. Ljudem ukazuje preživ1jati partizane. Ropa shrambe. Odnasa žito, živino in denar. Odpeljuje ljudi. Nasilno mobilizira moške in ženske. K nam pošilja partizane iz Hrvaške in Bosne na rop in pokolj, slovenske partizane pa tira na Hrvaško in v Bosno v bolezen in smrt.


Varujrno cast slovenskih zena in deklet!

Beri, prepisuj, dajaj naprej, govori!


97. Ali bo potem kaj bolje, če zmaga Osvobodilna fronta?

Ne. Še huje bo. Takrat se bo šele razdivjala v vseh zločinskih nagonih. Pobrala bo vse premoženje, pobila vse poštene ljudi in nihče ne bo več varen pred njeno krvoločnostjo. Takrat dokončno preneha vse upanje na boljše čase.

98. Ali se narod zaveda, kaksna nesreča je kokomunizem?

Po veliki večini se zaveda, ker odklanja partizanstvo.

99. Kdo priča, da narod partizanov ne mara?

Narod in partizani. Narod se partizanov boji. Pred njimi se skriva (skrivači). Da se raje pobijati v desettisočih, kakor da bi se pokoraval partizanom. Zbira se v oddelke, ki se z orožjem upirajo partizanskemu nasilju. Pa tudi partizani pričajo, da jih narod ne mara, sicer ne bi požigali vasi in pobijali ljudi. Vsako pogorišče in vsak grob sta živi priči, da narod komunizma ne mara.

100. Kaj rabi Osvobodilna fronta, da bi uklonila narod?

Laž, prevaro in nasilje.

101. Zakaj Osvobodilna fronta laže?

Da premoti ljudi z varljivimi obljubami, da prikriva svoje zločine in ogrdi poštenjake.

102. Kaj pravi komunizem o laži?

Pravi, da je laž za komunista dolžnost, če z njo koristi komunistični revoluciji.

103. Kaj posebno radi lažejo?

Lažejo, da so oblast — ko so nasilniki, da bodo zmagali — ko propadajo, od vsega početka neprestano lažejo, da bo vojne konec v 14 dneh — ko že nad 2 leti uničujejo slovenski narod.

104. Ali niso partizani narodna oblast?

Niso ne sedaj in nikoli ne bodo, ker nasilje nikdar ni oblast.

105. Kaj so partizani?

Partizani so po določbah mednarodnega, dražavnega in božjega prava samozvanci, nasilni uzurpatorji.

106. Kaj pomeni, da so partizani nasilniki — uzurpatorji?

Pomeni, da so oborožena roparska tolpa.


Kar nam ne more nihče vzeti, če sami nočemo, je vera in ljubezen do domovine. Odvrzimo zato brezbožno ter vsako komunistično ideologijo in pokažimo svetu, da smo vredni nasledniki svojih očetov.


107. Kdo je prav posebno obsodil komunizem?

Cerkev in državna oblast.

108. Zakaj je država obsodila komunizem?

Ker komunizem namenoma pripravlja bratomorni boj, neti državljansko vojno in ruši državno oblast.

109. Kdo je pri nas prepovedal komunizem?

Vse oblasti, prejšnje in sedanje.

110. Kje je komunizem že prepovedan?

Povsod po svetu, razen v Rusiji.

111. Kaj je torej komunist ali partizan?

Vsak partizan je narodni in državni izdajalec.

112. Ali hoče komunizem uničiti vse države?

Vse brez izjeme, ker hoče brezrazredno družbo.

113. Zakaj pa Cerkev prepoveduje komunizem?

Ker je komunizem zmota, zlo in hudobija. Komunizem namreč taji naravne, nravne in božje resnice in pravice. Taji Boga in dušo. Sovraži Cerkev. Se roga božjim in cerkvenim zapovedim.

114. Ali so poleg katoliške Cerkve tudi druge cerkve obsodile komunizem?

Da, obsodile so ga, in to srbska in bolgarska pravoslavna cerkev, grška, protestantska in druge.

115. Ali komunizem Boga samo taji?

Ne, ga tudi sovraži.

116. Ali je sovraštvo do Boga velik greh?

Sovraštvo do Boga je največji greh, ki je mogoč; zmožen ga je samo satan.

117. Zakaj je komunizem največje zlo in hudobija?

Ker je organizirano sovraštvo do Boga.

118. Ali je komunizem krivoverstvo?

Tudi krivoverstvo je, a je še hujše od njega. Krivoverci so n. pr. starokatoličani, ki taje kakšno versko resnico, pa priznavajo in verujejo v Boga. Komunisti taje vse resnice in povrh tega še Boga sovražijo.

119. Kakšna zadeva je torej komunizem?

Je predvsem zadeva vere in vesti.

120. Kako varajo komunisti in partizani verne ljudi?

Lažejo, da niso proti veri. Izkušnja pa govori drugače: požigajo cerkve, more duhovnike in vzorne vernike.


Ne dopustimo, da bi kdo skrunil naše cerkve. Spominjajmo se vedno, da so naši predniki branili svoj dom in svojo vero s krvjo.


121. Kdo odločilno priča, da je komunizem proti veri?

Priča papež v protikomunistični okrožnici »Divini Redemptoris«: Prvič, odkar 1judje pomnijo, gledamo skrbno započet in dobro premišljen upor proti vsemu, kar se imenuje Bog.

122. Kaj je kot vseobče zlo še obsodil papež?

Komunistični nauk, komunistične voditelje in njihove podpornike.

123. Kaj pomeni, da je komunizem vseobče zlo?

Pomeni, da je komunizem gospodarska, kulturna, socialna in verska nesreča.

124. Zakaj pomeni gospodarsko nesrečo?

Ker taji pravico do osebne lastnine in ponižuje človeka v delovno silo.

125. Zakaj kulturno nesrečo?

Pomeni veliko nazadovanje v izobrazbi, zaradi česar požiga šole in kulturne domove.

126. Zakaj socialno zlo?

Ruši družine in stanove.

127. Zakaj državno zlo?

Ruši vsako državo.

128. Zakaj versko zlo?

Sovraži vsako vero brez izjeme, šeš da je strup za narod.

129. Ako je komunizem gospodarska, socialna, narodna in verska nesreča, zakaj se ga mnogi oklepajo?

Zato, ker ne poznajo njegove prave narave in njegovih dejanskih namenov.

130. Kaj pomeni, da je papež obsodil komunistični nauk?

Pomeni, da je komunistični gospodarski nauk in red zmoten in zgrešen.

131. Pravijo, da papež komunističnih gospodarskih načel ni obsodil?

Kdor tako govori, se moti ali pa laže. Prav komunistični gospodarski nauk o človeku, družini, proizvodnji in delu je papež obsodil.

132. Ali je papež obsodil tudi osebe?

Tudi osebe je obsodil. In sicer vse ljudi, ki komunizem učijo, podpirajo, z njim simpatizirajo in s komunizmom na kakršen koli način sodelujejo.

133. Ali je greh biti komunist in partizan?

Da, to je velik greh.

134. Kako se pregreši, kdor sodeluje ali simpatizira s komunizmom?

V vesti s smrtnim grehom.


'Kdor svoj dom sovraži, je slabši od morilca.

Beri, prepisuj, dajaj naprej, govori!


135. Kaj piše ljubljanski škof o komunizmu in komunističnih sodelavcih?

Da se ti sami izključijo iz živega cerkvenega občestva.

136. Kaj pomeni izključitev iz cerkvenega občestva?

Tak človek ni več kristjan. Verolomnež je in odpadnik od vere.

137. Ali se komunisti zavedajo, da so odpadniki od vere?

Kakšen morda ne. Za vernega katoličana drži le to, kar sodi Cerkev.

138. Kako papež ocenjuje komunizem?

Imenuje ga zlo, kužno bolezen in največjo sodobno nesrečo. Piše o njem, da je zločinski in zločest.

139. Kaj je najbolj nenavadno v papeževi okrožnici?

Najbolj nenavadna je izredno ostra sodba o komunističnih nazorih in njegovih predstavnikih. Papež — največji učenik resnice na vsem svetu, pravi: »Komunistični nazori prepuščajo javno oblast zločincem za skupno počenjanje zločinov.«

140. Ali papež ne pretirava?

Nikakor ne. Odločno pove resnico v vseh njenih posledicah.

141. Ali so dela Osvobodilne fronte zločini?

Nesporno so dela, ki jih pri nas uganja Osvobodilna fronta, zločini proti narodu, državi in Bogu.

142. Ali so ljudje, ki delajo po navodilih Osvobodilne fronte, zločinci?

Da, zločinci so!

143. Ali je »tovariš« Stalin zločinec?

»Tovariš« Stalin je večkrat obsojeni zločinec in hudodelec (atentati, umori itd.).

144. Ali je »tovariš« Tito zločinec?

Tudi on je že v mirnem času obsojeni zločinec in hudodelec. (V zagrebškem policijskem seznamu zločincev je vpisan pod št. 10.434.)

145. Ali sta Kidrič in Baebler zločinca?

Sta mednarodno iskana in obsojena zločinca ter vojaška dezerterja.

146. Ali so sedanja »ovobodilna dela« voditeljev Osvobodilne fronte zločini?

Rop, požig, umor je zločin po božjih in človeških postavah.


Vera je največja svetinja vsakega naroda.


147. Ali je Osvobodilna fronta zločinska kljub temu, da so mnogi njeni člani nepoučeni zapeljanci?

Da, še bolj je zločinska, ker namenoma zlorablja nevednost ljudi.

148. Ali so ljudje, ki podpirajo Osvobodilno fronto, tudi zločinci?

So in spadajo zaradi krivoprisežništva in izdaje pred vojno sodišče.

149. Kateri izmed njih so največji zločinci?

Uradniki in častniki, ki so prisegli zvestobo narodu in domovini, a se sedaj ne bore proti največjemu narodnemu in državnemu sovražniku — komunizmu, ki nastopa v obliki Osvobodilne fronte.

150. Kdo je največji slovenski narodni sovražnik?

Osvobodilna fronta, ki je narodni sovražnik prve vrste – to je št. I.

151. Kdo je napisal najbolj sramotne liste slovenske narodne zgodovine?

Osvobodilna fronta s svojimi neštetimi zločini.

152. Kaj je naša največja narodna sramota?

Imenovati zločinsko Osvobodilno fronto narodno gibanje.

153. Kaj je naša prva narodna dolžnost?

Boriti se z vsemi dovoljenimi sredstvi proti zločinski Osvobodilni fronti.

154. Ali je boj proti Osvobodilni fronti mogoč?

Da, nedvomno je mogoč. In tudi uspešen in zmagovit!

155. Ali ne bo morda Osvobodilna fronta zmagala?

Nikdar! Komunizem je bil še povsod premagan, kjer se mu je narod uprl. Bil je poražen na Ogrskem, v Nemčiji, Italiji, Španiji, Mehiki in povsod drugod. Začasno je zmagal le v eni državi, v Rusiji, kjer so mu pomagali do zmage mednarodni politični intriganti.

156. Zakaj pravijo komunisti, da bodo zmagali?

Zato, ker mislijo, da bodo z lažmi prevarili narod in ga z nasiljem zasužnjili.

157. Ali ima narod pravico, da se upira komunizmu?

Nima samo pravice, marveč ima tudi dolžnost, da se komunizmu upre.

158. Kaj pomeni dolžnost, upreti se komunizmu?

Pomeni, da greši vsak, kdor se ne upira komunizmu iz vseh svojih moči.

159. Kdo se komunizmu najbolj upira?

Kmetski stan, ker je naravno najbolj zdrav.

160. Kdo se najmanj upira komunizmu?

Enostransko šolani ljudje, ki jih je zmaličil liberalizem in okužil materializem. Manj je odporen meščan, ker laže živi.

161. Ali velja tudi za delavca, da živi laže kot kmet?

Tudi za njega velja. To izpričuje dejstvo, da so kmetski ljudje večkrat brez potrebe š1i v tovarno, da bi manj delali in da bi od tovarniškega dela laže živeli kakor od kmečkega.

162. Ali znanost obvaruje pred komunizmom?

Znanost, ki je vera ne razsvetljuje, je enostranska in ne obvaruje pred zmotami komunizma.

163. Zakaj ima vsak človek pravico do samoobrambe proti komunizmu?

Ker komunizem krivično napada premoženje in življenje.

164. Zakaj ima vsak človek dolžnost samoobrambe?

Ker je dolžan čuvati narodne, državljanske, nravne in verske dobrine.

165. Ali je kdo oproščen to dolžnosti?

Nihče!

166. Kakšna sredstva so dovoljena v borbi proti komunizmu?

Vsa poštena sredstva.

167. Kolikera je samoobramba?

Dvojna, aktivna in pasivna. Vsak je dolžan, da partizanstvu odreka pomoč, da se mu dejanski upira in ga pobija.

168. Ali se smejo izpolnjevati povelja in nasveti v korist Osvobodilne fronte?

Ne smejo se.

169. Ali sme prisilni mobiliziranec ubežati?

Sme in mora poskušati, da ubeži.

170. Kako moramo soditi o terencih?

Da so dvojni zločinci, ker spravljajo v nesrečo ali celo v smrt svoje sosede ter podlo izrabljajo čas za obračunavanje svojih osebnih sovraštev.

171. Ali je dovoljeno naznaniti rednim oblastem člane OF, komuniste, partizane, terence, kakor tudi njihove simpatizerje?

Dovoljeno je! Celo dolžnost jih je naznaniti, ker so protinarodni in mednarodni zločinci. (Krivi so vsega gorja in nesreč, katere so zadele slovensko domovino in slovenski narod.)

172. Ali imajo ljudje dolžnost, skrbeti za partizanske družine?

Dolžnost zanje skrbeti imajo predvsem njih očetje in svojci, ki so jih zločinsko zapustili in pahnili v nesrečo.

173. Ali je dovoljeno nabirati prispevke (v denarju ali v naravi) v korist Osvobodilne fronte?

Ni dovoljeno pod nobenim pogojem ali izgovorom.

174. Kako se s tem ujema pojem krščanske ljubezni do bližnjega?

Krščanska ljubezen ni v tem, da bi podpirala hudobijo in zločinstvo, ampak da hudobijo in zločinstvo zatira.

175. Čemu služi krščanska ljubezen?

Dobremu, ne pa zločinstvu!

176. Ali je Osvobodilna fronta zlo in zločinstvo?

Osvobodilna fronta in komunizem sta največje zlo in zločinstvo in nesreča za naš narod.

177. Ali sme prisilni mobiliziranec streljati na ljudi in na partizanske obsojence?

Ne sme, če mu tudi grozi smrt, kajti streljati na povelja zločinskih uzurpatorjev je velik greh.

178. Ali sme prisilni mobiliziranec rabiti proti partizanom orožje, da more ubežati?

Sme. Sme tudi nagovarjati prijatelje k oboroženemu odporu proti partizanom.

179. Ali sme uničevati partizanska skladišča?

Sme in mora, če le more.

180. Ali sme preprečevati vse načrte Osvobodilne fronte?

Sme in mora. To je dolžnost vsakega poštenega Slovenca.

181. Ali je dovoljeno rabiti orožje v borbi proti Osvobodilni fronti?

Je dovoljeno, ker je Osvobodilna fronta krivičen napadalec in nastopa z orožjem.

182. Kakšna mora biti oborožena borba proti Osvobodilni fronti?

Organizirana.

183. Kdo vodi organizirano borbo proti Osvobodilni fronti?

Domobranci in Narodne straže.

184. Kdo so domobranci?

Domobranci so slovenska narodna obramba, plemeniti narodni borci, ki se viteško bore proti največjemu sovražniku za vzvišeno svobodo slovenskega naroda.

185. Kaj je nagnilo najboljšo slovensko mladino, da je ustanovila slovensko domobransko vojsko?

Ljubezen do naroda in vera v njegovo lepšo bodočnost.

186. Zakaj se domobranci najuspešneje bore proti komunizmu?

Zato, ker uničujejo komunistične prvake, komandante, politkomisarje in terence, ki so najbolj odgovorni za vsa komunistična zločinstva.

187. Ali bomo uničili komunizem in premagali Osvobodilno fronto samo z oboroženo silo?

Ne, ker je komunizem šiba božja, zmota in zabloda, ki temelji v človeški pokvarjeni naravi in njenih strasteh.

188. Ali se moramo neprestano boriti proti komunizmu?

Da, brez prestanka in na vseh področjih (na narodnem, kulturnem, gospodarskem in verskem), dokler ga ne preženemo iz vseh področij zasebnega in javnega življenja.

189. Ali je odpor torej tudi verska zadeva?

Da, je tudi verska zadeva.

190. Zakaj je tudi verska zadeva?

Tak odpor je borba za Kristusa in krščansko kulturo.

191. Koga poziva papež v boj?

Vse ljudi, tudi nekristjane, da le verujejo v Boga. Poziva tudi državno oblast.

192. Kdo se mora v prvi vrsti boriti proti komunizmu?

Starši, vzgojitelji in narodni voditelji.

193. Pred čim svari papež?

Svari pred mislijo, da se da premagati komunizem samo s policijskimi predpisi in vojašgkimi ukrepi, ki so sicer tudi potrebni in nujni.

194. Kdo more edini tudi idejno premagati komunizem?

Cerkev z nadnaravnimi sredstvi, ker je komunizem satanovo delo, ki se da dokončno premagati samo z molitvijo in javno pokoro.

195. Zlasti za katere grehe je komunizem šiba božja?

Zlorabe zakonskega življenja in uničevanja nerojenih življenj.

196. Kakšna naj bo molitev in pokora?

V prvi vrsti skupna.

197. Zakaj skupna?

Da bi se z molitvijo in pokoro zlasti skupine, organizacije, narodi dvignili proti skupnemu zlu.

198. Pomagajo lahko otroci in bolniki?

Ti še prav posebno. Prvi s svojo nedolžnostjo, drugi s pokoro trpljenja.

199. Kdaj bo komunizma konec?

Kadar se bomo javno in zasebno poboljšali.

200. Kje ni prostora za komunizem?

V hrabrem, poštenem in vernem srcu.


Ne omadežujmo slovenske zgodovine z lažjo, s požigi, ropi in umori.

Beri, prepisuj, dajaj naprej, govori!


Kdor danes komunizem podpira, uničuje slovensko zemljo in se sam izloča iz narodne skupnosti!

Borba za veliko idejo, kakor je rešitev slovenske domovine, zahteva veliko žrtev! V času, ki bo prišel, ne bo prostora za te, ki nas danes uničujejo v imenu mednarodne in protislovenske komunistične ideologije, ne za te, ki gledajo boj ob strani. Zgodovino bo vodil tisti, ki jo kuje.

Mati – domovina – Bog, tri velike slovenske svetinje.

Ohranimo korenine slovenskega naroda — naše grunte!

SOF = Smrt osvobodilni fronti!

Cena 4 lire