Kralj Matjaž in vile


Ime in priimek:_______________________________ Datum:___________________________


KRALJ MATJAŽ IN VILE Slovenska pravljica


Preberi besedilo.


Nekoč je bila naša dežela poraščena z velikimi gozdovi in v njih so živele strašne zveri. Takrat je pri nas vladal kralj Matjaž. Bil je dober kralj.

Nekoč je kralj Matjaž ukazal vojakom, naj izsekajo tiste velike gozdove. Menil je, da če izsekajo gozdove, preženejo divje zveri in ljudje bodo lažje živeli. Vojaki so vzeli sekire in se spravili nad gozdove. In so sekali,drevo za drevesom, dokler niso prišli do Svete gore. Pod njo je izviral studenec, okoli studenca pa so rasla mogočna drevesa. Vojaki so se ustavili, nihče si ni upal sekati naprej. Zato jih je kralj Matjaž vprašal zakaj stojjo, zakaj ne sekajo. Odgovorili so mu, da zato, ker tam živijo vile in joj tistemu, ki poseka eno samo drevo. Kralj Matjaž je zamahnil z roko, vzel je sekiro in stopil do prve jelše. Zasekal je vanjo, hotel je vsekati še enkrat, a sekire ni mogel več izdreti. Takrat je v Sveti gori strašansko zagrmelo. In Sveta gora se je razprla in jih zagrnila. Ubila jih ni, le votlina se je naredila. Še danes spijo v njej. Vsakih sto let prileti zlata ptica in kliče okoli Svete gore. Takrat se kralj Matjaž predrami in posluša. A spet je vse tiho in kralj Matjaž spet zaspi.

Šele takrat, ko bo na svetu največja sila, takrat bo vstal. Takrat se bo gora odprla in kralj Matjaž se vrne z vsemi svojimi vojaki. Takrat mu bodo vile dobre, z njim bodo hodile in mu pomagale.


ODGOVORI NA VPRAŠANJA

1. Besedilo je: a. zgodba. b. pesem. c. pravljica.

2. Pravljica je: a. kitajska. b. avstrijska c. slovenska.


3. Napiši naslov besedila.
4. Prepiši konec pravljica.

5. Kakšna je bila nekoč dežela?
6. Kaj je kralj Matjaž ukazal svojim vojakom?

7. Zakaj so vojaki prenehali sekati gozd?
8. Kaj je potem naredil kralj Matjaž?
9. Kaj se je potem zgodilo s Sveto goro?

10. Kaj se zgodi vsakih sto let?

11. Kaj se bo zgodilo ko bo na svetu največja sila?