LETANIA, ALI GMAIN MOLITOV SA VSIGA karſzhanſtva nadluge: Kyrie. Criſte. Kyrie. Criſte. TA CELI CATEHISMUS, ENI PSALMI, INU TEH VEKSHIH GODOV, STARE inu Nove Kerſzhanſke pejſni, od P. Truberja, S. Krellia, inu od drugih sloshena, inu s'doſtemi lepimi Duhovnimi Pejſini pobulſhane.
Jurij Dalmatin
DRVGA MOLITOV
Izdano: 1584
Viri: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EHYGOWPO
Dovoljenje: To delo je v Sloveniji v javni domeni, ker so avtorske pravice na njem potekle.
Po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (59. člen) trajajo avtorske pravice še 70 let po avtorjevi smrti.
Za anonimna in psevdonimna dela (kadar ni mogoče nedvoumno ugotoviti avtorja) trajajo 70 let po zakoniti objavi dela (61. člen).
Izvozi v formatu: epub       mobi       pdf       rtf       txt


VSIGAmogozhi vezhni Bug inu Ozha, my ſposnamo, inu ſe tebi iſpovejmo, de ſmo ja, bogu ſe ſmyli, v’grehih pozheti inu rojeni, od tot pryde de ſmo taku nemarni, hudy, nesaſtopni inu neverni, de nerodimo sa tvojo S. Beſſedo, de ſe tvojga oſtriga pritésha neboymo, tvoim riſnizhnim ſtanovitim oblubam tèrdnu neverujemo, Inu ſmo vedèn inu vſelej le k’hudimu naklonjeni, liny k’vſimu dobrimu, inu vſag zhas tvoje S. Sapuvidi preſtopujemo, greſhimo, inu tebe grosovitu ſerdimo: Inu ſkusi take naſhe grehe, my pademo inu gremo v’to vezhno ſmèrt, inu v’tu vezhnu pogublenje. Tiga je nam sdaj is ſerza shal, inu proſsimo pohleunu sa tvojo gnado, miloſt inu pomuzh. Obtu ſmili ſe nas ti dobrutlivi miloſtivi Bug inu Ozha, sa volo tvojga lubiga Synu Iesuſa Criſtuſa, daj inu pobulſhaj nam tvojga ſvetiga Duha, de my naſhe Gréhe, hudobo inu krivino prau ſposnamo, inu is ſerza shalujemo. Inu natu nam tudi daj tvojo gnado’, de my to miloſt inu odpuſzhanje naſhih Grehou v’Criſtuſu Iesuſu, v’tvoim lubim Synuvi, Goſpudi naſhimu, ſpravo inu tèrdo Vero primemo inu vsamemo, taku, de vshe naprej zhe dalje bule Grehu odmèrjemo, inu v’enim brumnim poſhtenim lebnu shivemo inu prebivamo do konza, tebi na zhaſt inu na hvalo, inu h’pobulſhanju tvoje Cerqve inu Kàrſzhanſke gmajne, de taku tebi vſelej svejſtu v’pokorſzhini ſlushimo, inu vſelej dopademo, ſkusi Iesuſa Criſtuſa tvojga Synu, Goſpuda naſhiga, kir s’tabo sred ſvetim Duhum regirà inu krajluje, vſelej inu vekoma, Amen.