O življenju in delu Vere Albrehtove

 • Diplomske naloge: Martina Čadež-Vizjak, kdaj?; Alenka Okorn, maj 1973; Cvetka Tropenauer, marec 1976: Irena Petkovšek, 1978; Silva Ocepek, 1979; Zdenka Klep, 1984-
 • Vanda Novak, Ravensbriške pesmi Vere Albrehtove, Katje Špurove in Erne Muserjeve, dipl. naloga, 1985.
 • Sever Meta, 1965
 • Čepič, Mara, 19717.
 • F.N. [= France Novšak], 1971
 • Moravec, Dušan,1971
 • Munda, J., 1972.
 • Kajzer Janez, 1976.
 • Komelj, Bogo, 1980
 • Kajzer, Janez, 1995
 • Boris Paternu, Irena Novak-Popov, 1997.
 • Constanze Jaiser, 2000
 • Maurer Neža: Nekoč pod Gorjanci (Radijski prizor z vezno besedo in teksti Vere Albrehtove), tipkopis 16 listov IN = 6823
 • Kavčič, Silvija, 2008
 • ur. I. Novak Popov, 2004
 • ur. I. Novak Popov, 2005
 • Peter Kolšek, 2006
 • Mina Černe, dipl. delo, 2011
 • Alenka Župančič, 2014 (1. sv. vojna)
 • Alenka Župančič, 2015 (Vintgar)
 • [Neva Brun], 2015
 • Alenka Župančič, 2016 (Cizara)
 • Alenka Župančič, 2017 (Šentjernejski)
 • PORTRETI VERE ALBREHT
 • Veno Pilon, april 1919 (zasebni arhiv A. Ž.)
 • Milček Komelj, 1962 (v: Najdihojca, 16. 5. 1962, št. 18, str. 6)
 • Božo Kos, (zasebni arhiv M. K.)