Obisk (časopis)

Ilustrirana družinska revija Obisk je izhajala mesečno v letih 1940–1943 v uredništvu Mirka Javornika in Ludvika Klakočerja. dLib


Letniki 1940 1941 1942 1943 dno

1940Uredi

1941Uredi

1942Uredi

1943Uredi