Gozdovnik: Razlika med redakcijama

dodanih 50 zlogov ,  pred 3 leti
»Temu povse pritrdim.«
{{prelom strani}}
»Kučilo je medež v boju, ki ga je sam s trte zvil, v to porabil, da je pete odnesel. Kam bi jo bil neki potegnil, kaj mislite, sennor Oročej?«
---<b 18 6
 
"»Mislim, da pa?pač proti bonansi!"«
?Ku?ilo je mede? v boju, ki ga je sam s trte
zvil, v to porabil, da je pete odnesel. Kam bi jo
bil neki potegnil, kaj mislite, sennor Oro?ej ? ?
 
»Naravno je! Ali se hoče povse od nas odločiti, da bi zlato sam zá-se obdržal, ali pa misli, del zlata kam spraviti, preden nam bo zlatišče izročil.«
"Mislim, da pa? proti bonansi!"
 
"»Vrag ga uzemi ! "«
Naravno je! Ali se ho?e povse od nas odlo?iti ,
da bi zlato sam z?-se obdr?al, ali pa misli, del zlata
kam spraviti, preden nam bo zlati??e izro?il. "
 
»Vrag še ne, ampak mi, sennor Oročej, zakaj to in pa nič drugega ni mnenje don Estevanovo. Ta Diaz je prav slovit dečak, ki zna najti sled celó na tem kamenitem svetu, kakor bi bila z najrazločnejšimi slovi vkopana v kamene.«
"Vrag ga uzemi ! "
 
»No, to je njegovo rokodelstvo,« doda Oročej, ko je vrgel ostanke svojega plašča, kolikor mogoče slikovito čez rame. »Vsakdo mora svoj posel razumeti in jaz mislim, da jaz v svojem tudi nisem tolik nepridiprav, kar bi vam mogel prav zdaj dokazati.«
"Vrag ?e ne, ampak mi, sennor Oro?ej, zakajto in pa ni? drugega ni mnenje don Estevanovo. Ta
Diaz je prav slovit de?ak, ki zna najti sled cel?
na tem kamenitem svetu, kakor bi bila z najrazlo?nej?imi slovi vkopana v kamene. "
 
Oro?ejOročej je dejal, da je izvrsten zlatoDajdnik zlatonajdnik.
"No, to je njegovo rokodelstvo," doda Oro?ej,
ko je vrgel ostanke svojega pla??a, kolikor mogo?e
slikovito ?ez rame. "Vsakdo mora svoj posel razumeti in jaz mislim, da jaz v svojem tudi nisem
tolik nepridiprav, kar bi vara mogel prav zdajdokazati ."
 
»Vi ste, kakor vsakdo ve, eden izmed najboljših zlatoslednikov, ki so, sennor Oročej, in prav veselilo me bode, ako bi mogli tej dobri menitvi odgovoriti zdaj, ko se bližamo bonansi.«
Oro?ej je dejal, da je izvrsten zlatoDajdnik .
 
»To pač morem, don Baraha,« odgovori Oročej, svoje dolge kodre ponosno tresoč. »Le poglejte način in sestavo tega kamenja, pa boste brž opazili nekaj važnega.«
"Vi ste, kakor vsakdo ve, eden izmed najbolj?ih
zlatoslednikov, ki so, sennor Oro?ej, in prav veselilo
me bode, ako bi mogli tej dobri menitvi odgovoriti
zdaj, ko se bli?amo bonansi . "
 
Baraha pazljivo pogleduje okolu .
" To pa? morem, don Baraha," odgovori Oro?ej ,
svoje dolge kodre ponosno treso?. "Le poglejte
na?in in sestavo tega kamenja, pa boste br? opazili nekaj va?nega . "
 
"»Jaz, ?aližali, ne morem ni?esarničesar opaziti.«
Baraha pazljivo pogleduje okolu .
"Jaz, ?ali, ne morem ni?esar opaziti.
"
"Temu se ni ?uditi, ker vi niste gambusin, ?igar
 
»Temu se ni čuditi, ker vi niste gambusin, čigar oko bi bilo izurjeno na take prikazni. Če me vse ne moti, nahajamo se v kraju, ki je izredno s zlatom {{prelom strani}} bogat in kdor bi imel pravi čas todi zlatovati, našel bi ga mnogo, prav mnogo.«
 
"»Morda je bonansa blizu ."«
oko bi bilo izurjeno na take prikazni. ?e me vse
ne moti, nahajamo se v kraju, ki je izredno s zlatom
 
»Prav verjetno. Vidite-li, kako Diaz oprezuje? Oči ima le za sled ter jaše počasnejše in previdnejše nego prej.«
--<B-187 -E>
 
Ta trenotek se oglasi prvi krik Kučilov.
bogat in kdor bi imel pravi ?as todi zlatovati, na?el
bi ga ninogo, prav mnogo ."
 
?tirjeŠtirje jezdeci obstanejo.
"Morda je bonansa blizu ."
 
"»Kaj je bilo to?« vpra?avpraša don Estevan.
"Prav verjetno. Vidite-li, kako Diaz oprezuje ?
O?i ima le za sled ter jase po?asnej?e in previdnej?e
 
?»Pa ne, da bi bil ?love?kičloveški glas,''« pripomni Diaz. »Ne poznam živali, ki bi tako kričala.«
nego prej . "
 
Ta trenotekKrik se oglasiponovi. To je bil prvidrugi krik Ku?ilovKučilov.
 
»To je človek,« tolmači Arečiza, »toda človek v grozni razburjenosti, v prav nenavadni zamaknjenosti. Odjeki branijo, da ne razpoznamo, kje da je.«
?tirje jezdeci obstanejo.
 
»Vsekako blizu. Ostanite zad, don Estevan, pustite da zasledujem . Treba je zmeraj previdnemu biti.«
"Kaj je bilo to? vpra?a don Estevan.
 
Diaz previdno zavije s konjem okolu prve skalovine, od koder je mogel piramido in pa nje okolico povse prezreti z one strani, s ktere je bil prišel. Takoj mu pade nekaj v oči, kar je bilo za njega največjega pomena: Kučilov belin. Žival je stala med piramido in Zlato dolino; ni bila privezana; gospodar njegov je moral torej biti blizu.
?Pa ne, da bi bil ?love?ki glas,'' pripomni Diaz .
 
Z nekterimi brzimi skoki dose?edoseže Diaz belina. Prijevši ga za uzdo, odvede ga za skalo.
poznam ?ivali, ki bi tako kri?ala.?
 
"»Tu ga imate, don Are?izaArečiza, prijemljaj pa klju?ključ, kdo je krikal!«
Krik se ponovi . To je bil drugi krik Ku?ilov.
 
?Ku?ilo »Kučilo! da? tako ! on !?«
"To je ?lovek," tolma?i Are?iza, "toda ?lovek v
grozni razburjenosti, v prav nenavadni zamaknjenosti.
Odjeki branijo, da ne razpoznamo, kje da je."
 
»Da, bil je krik vzradoščenja. Našel je bonanso, od veselja pa je opreznost pozabil.«
?Vsekako blizu. Ostanite zad, don Estevan,
pustite da zasledujem . Treba je zmeraj previdnemu
biti .?
 
Diaz previdno zavije s konjem okolu prve
skalovine, od koder je mogel piramido in pa nje
okolico povse prezreti z one strani, s ktere je bil
pri?el. Takoj mu pade nekaj v o?i, kar je bilo za
njega najve?jega pomena : Ku?ilov belin. Zival je
stala med piramido in Zlato dolino ; ni bila privezana ; gospodar njegov je moral torej biti blizu.
 
Z nekterimi brzimi skoki dose?e Diaz belina.
 
Prijev?i ga za uzdo, odvede ga za skalo.
 
"Tu ga imate, don Are?iza, prijemljaj pa klju?,
kdo je krlkal !"
 
?Ku?ilo ! da? tako ! on !?
 
"Da, bil je krik vzrado??enja . Na?el je bonanso,
 
od veselja pa je opreznost pozabil . "
 
"Kje pa je?"
 
"»Kje pa je?"«
{{prelom strani}}
-<B-188 'e>---
4.933

urejanj