No pojte, pojte vsi ljudje (kritični prepis): razlika med redakcijama

druga kitica
(prepisana prva kitica)
 
(druga kitica)
Zavolo dobrute Božje
Boga veden hvalite!
Bug je nam sujga Sinu dal?,
čudne riči je on ž nim gjal:
te merkajte po redi.
 
Ž nim je stvaril zemlo, nebu,
v nebi sujo družino,
na zemli vse dobru, lepu,
moža, potle to ženo.
Inu je vkupe poročil,
vso stvar je nima izročil,
de ima nim služiti.
</poem>
Brezimni uporabnik