Magjar ember in Budapešta: Razlika med redakcijama

brez povzetka urejanja
Brez povzetka urejanja
Brez povzetka urejanja
Po dveh takozvanih „Orfeumih" predstavljajo se nemški in drugonarodni umetnjaci, vzlasti iz zapadnega sveta. V njih vidiš sem ter tja zares marsikaj umetno-zanimivega in spretnega. Večjidel pak so to dragi prostori, po katerih se po besedah in ponašanji skoraj do skrajne skrajnosti streže le poltnemu poželjenju. Ženske ti nastopajo malo malo da ne v samem evinskem kostumu, in tu se potlej taka predstavljačica ne sodi po svojej umetniškej veljavnosti, ampak žanje vselej toliko živahnejšega pleska, kolikor mičnejša je po telesu in brezobzirnejša po ponašanji. Tako je neka angleška polnouda popevateljica sicer strašno hripavo — ne morem drugače reči — regetala svoje albijonske narodne; ali občinstvo jo je s frenetičnim vriskom hvalilo, ker je tako dobro znala pokazati, kar poslušatelji po njenih angleških besedah nijso razumeti mogli. Jednako, ako ne dogodi, da kaka tuja taka umetnica poprime izjemno kako magjarsko „kantato", zbesné pričujoči Magjari, katerih je tu najmenj, takoj v tak vrišč in navdušeni ropot, da se vse trese in poka. Kljub vsemu temu pak sta „Orfeuma" večer za večerom obično dobro obiskana, vzlasti od židov, pa tudi peštanski nežni spol brez dostega premisleka in zarudevanja precej gosto sedeva v teh opolzlih zavodih.
{{prelom strani}}
Budapešta je uže davno glasovita po svojej razuzdanej moralnosti. Ali kolika socialna propast in gnjiloba se gnjezdi in širi v tem mestu to sem mogel stoprav verjeti, ko je moj tovariš necega večera povabil me pogledat tudi to temno stran budapeštanskega življenja. Ne pretirajoč, s premislekom rečem: v jednej dobrej četrti Pešte, v ónej, ki ob Dunavu leži proti severu, tu vse nebrojne, drug pri drugem ležeče prostore drži in polni Venus vulgivaga. V vsakej tukajšnjej ulici so gosto na desnej in levej navadno prostejše pa tudi elegantne gostilnice in kavarne. Skoraj v vsakej od teh je postavljen oder, na katerem se zdaj góde, zdaj predstavljajo dramatični prizori, največ pa vzlasti nemške popevateljice v tankem trikó „debele" pojó. Mej posameznimi prisedajo k njim, nabadajo jim cvetlice na suknje itd. V več velikih kavarnah se shaja na sto takih devojk ob jednem. Pijó kavo, čaj, kadé cigarete — vse mirno mej moškimi.
 
in jiač tudi po krvi, bil ultm-Mugjar po mi­ pastingnjdobasogiijozdiinširivtemmestulumejiijiiiuviiii:', vzlastipoboljšihprostorih,šljenji,terdajepovsemrazgovoruraoleval to sem mogel stoprav verjeti, ko je moj tovariš v katere se plačuje vstopnina, tudi] zares so /oaustveno naobraianega mladeniča, ki dobro
ntcega večera povabil me pogledat tudi to kraeue iu v dragocenem lišpu m odelu bliščeče pozna inBoennje vseiu vzlasti politični odoosaja temnostranbudupeštuuakegnživljenja. Nesetakežouske,kateresoizboljšihaliceloniHgjarorszagu Razumevase,dasemtakemu pretirujoč, s premislekom rečem: v jeduej d o ­ visocih stanov semkaj zašle. N a tisoče takih svojemu tovarišu odgovoril, d a se čudmi, d a broj četrti Pešte, v ouej, k i ob Duuuvu leži žensk ae živi samo od pouočevauja, drogo pa so Magjari kulturno uže toliko napredovali, proti severu, tu vso LOUIOJUO, drug pri dru­ po duevi tudi delajo kot šivilje, modistico itd. tla so čudim temu tem bolj, ker HO oniod­ gem ležeče prostore drži iu polm Veuusvul- Ako k temu vzamemo še preveliko številoza­ sekana veja turansko-tatardeega, kulturnone- givaga. \ vsakej tukajsujej ulici so gosto n a konito dopuščenih bordoiov v Budapošti, po­ naobraženega plemena ter osamljeni in tuji Oesnej in levej navailuo prostejše pa tudi ele­ tem vidimo, da metropola magjarska v obziru mej evropskimi narodi. Posebno |>ak sem po­ gantne gostiluice i u kavarno. Skoraj v vsakej uemoruluosti primoromu prekosi v s a druga vzdigoval njihovo s|)rotuost i u pridobitve v
Magjar ember in Budapešta.
popotna črta, spisal Medvedov.)
iKoneoJ
od teh je postavljen oder, nakaterem se zdaj moderna mesta.
4.400

urejanj