Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/12: razlika med redakcijama

(bohoričica)
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
  +
nebeſa; ali Jesuſ pravi, de je bil od Boga savershen,ˎsato ki ponishnoſti ni imel, in ki ſe je zhes druge povsdigoval.
9
 
   
  +
»Zhe hozhemo hudobniga duha premagati, ſe moramo ponishnoſti poſlushiti; ponishnoſt je nar boljſhi oroshje sa premagnnje hudobniga ſovrashnika; sakaj kakor ſe on ne sna zlo nizh tega oroshja poſlushiti, tako ſe tudi ne sna tiſtim v’ bran poſtaviti, kteri s’ tem oroshjem proti njemu pridejo.« — Tako govori ſ. Vinzenz.
   
 
Hudobin duh smiram okoli hodi, kakor
  +
rijovezh lev, in iſhe koga bi posherl; ali kadar mozhen, v’ ponishnoſti vterjen kriſtjan ſvoj dvor varuje s’ oroshjem ponishnoſti, ga hudobin ſovrashnik ne more premagati in svesati.
   
  +
»Ponishniga Bog varuje in reſhi; ponishniga ljubi in tolashi; ponishnimu zhloveku ſe perblisha; ponishnimu veliko gnado da; in po tem, ko ga je ponishal, ga k’ zhaſti povsdigne. Ponishnimu rasodeva ſvoje ſkrivnoſti, in ga ljubesnivo k’ ſebi vlezhe in vabi. Ponishin, deſiravno je sanizhevan in saſramovan, je vedno v’ miri, sakaj on v’ Boga saúpa, ne pa v’ ſvet.« — Tako piſhe Tomash Kempzhan.
nebeſa; all Jesuſ pravi, de je bil od Boga sa-
 
vershen,v sato ki ponishnoſti ni imel, in ki ſe
 
je zhes druge povsdigoval. ,
 
   
 
Svetniki boshji ſo vſelej bolj sheleli Bogu
,,Zhe hozhemo hudobniga duha premagati,
 
  +
dopaſti, kakor poſvethim ljudem. Sami ſebe ſo ponishevali, sato jih je Bog smiram povikſheval, dokler jih je povsdignil k’ nebeſhki zhaſti.
,,ſe moramo ponishrioſti poſlushiti; ponishnoſt je
 
,,nar boljſhi oroshje sa premagnnje hudobniga
 
,,ſovrashnika; sakaj kakor ſe on ne sna zlo nizh
 
,,tega oroshja poſſushiti, tako ſe tudi ne sna
 
,,tiſtim v bran poſtaviti, kteri s' tem oroshjem
 
,,proti njemu pridejo." — Tako govori ſ. Vinzenz.
 
   
  +
»Vem kaj bom ſtoril, de bom Goſpodu Bogu prav dopadil. Ravno toliko bom ſam ſebe obrajtal, kakor prah in ſmeti; in kadar ſe
Hudobin duh smlram okoli hodi, kakor
 
 
bom vidil od drugih sanizhevan, saſramovan,
rijovezh lev, in iſhe koga bi posherl; ali kadar
 
 
pohojen, in obſut s’ ſramoto, ſe bom veſelil, sakaj ˛Sam ſe ne morem sadoſti saſramovati in
mozhen, v' ponishnoſti vterjen kriſtjan ſvoj dvor
 
varuje s' oroshjem ponishnoſti, ga hudobin ſovrash-
 
nik ne more premagati iri svesati.
 
 
,,Ponishniga Bog varuje in reſhi; ponish-
 
,,niga ljubi in tolashi; ponishnimu zhloveku ſe
 
,.perblisha; ponishnimu veliko gnado da; in po
 
,,tem , ko ga je ponishal, ga k' zhaſti povsdigne.
 
,,Ponishnimu rasodeva ſvoje ſkrivnoſti, in ga
 
,,ljubesnivo k' ſebi vlezhe in vabi. Ponishin,
 
,,deſiravno je sanizhevan in saſramovan, je vedno
 
,,v' miri, sakaj on v' Boga saupa, ne pa v' ſvet." —
 
Tako piſhe Tomash Kempzhan.
 
 
Svetniki boshji ſo vſelej bolj sheleli Bcigu
 
dopaſti, kakor poſvethim ljuderh. Sami ſebe ſo
 
ponishevali, sato jih je Bog smiram povikſheval,
 
dokler jih je povsdignil k' nebeſhki zhaſti.
 
 
,,Vem kaj bom ſtoril, de bom Goſpodu
 
,,Bogu prav dopadil. Ravno toliko bom ſam
 
,,ſebe obrajtal, kakor prah in ſmeti; in kadar ſe
 
,,bom vidil od drugih sanizhevan, saſramovan,
 
,,pohojen, in obſut s' ſramoto, ſe bom veſelil,
 
,,sakaj Jiam ſe ne morem sadoſti saſramovati in
 
3.093

urejanj