Namen Uredi

Ta predloga naredi v članku kazalo vseh poglavij. Običajno sistemsko dodano kazalo (__TOC__) vsa poglavja samodejno oštevilči. To pa pomeni, da v člankih, v katerih so imena poglavij pravzaprav številke (gola oštevilčena poglavja), sistemsko kazalo prikazuje dvojne številke, na primer:

Vsebina
1. 1
2. 2
3. 3

Temu v izogib uporabimo to predlogo, ki uporablja enojno oštevilčevanje, hkrati pa namesto navpičnega nizanja zaradi večje ekonomičnosti prostora uporablja vodoravno. Na voljo je do 150 poglavij.

Uporaba Uredi

Oštevilčena poglavja Uredi

Primer zapisa
poglavja v članku
Koda predloge Prikaz predloge v članku
== 1 == {{Poglavja|7}}
Poglavja 1 2 3 4 5 6 7 dno
== 1. == {{Poglavja s piko|7}}
Poglavja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. dno
== I == {{Rimska poglavja|7}}
Poglavja I II III IV V VI VII dno
== I. == {{Rimska poglavja s piko|7}}
Poglavja I. II. III. IV. V. VI. VII. dno
== 1900 == {{Letniki|1900|1903}}
Letniki 1900 1901 1902 1903 dno
== 1900 == {{Letniki|1900|1903|1919|1921}}
Letniki 1900 1901 1902 1903 prekinitev 1919 1920 1921 dno

Za uvodna in zaključna poglavja, ki niso oštevilčena, so na voljo dodatni parametri (za vsako po tri), spremeniti pa je možno tudi naslov:

Koda predloge Prikaz predloge v članku
{{Poglavja
| naslov = Kazalo zbornika
| uvod = Predgovor
| uvod 2 = Pozdravne besede
| uvod 3 = Namesto uvoda
| 7
| zaključek = Povzetek
| zaključek 2 = Zahvala
| zaključek 3 = O avtorju
}}
Kazalo zbornika Predgovor  Pozdravne besede  Namesto uvoda  1 2 3 4 5 6 7 Povzetek  Zahvala  O avtorjudno

Poljubno poimenovana poglavja Uredi

Pri kompleksnejših razporeditvah poglavij lahko uporabimo tudi predlogo:

{{Neoštevilčena poglavja}}

Ta uporablja navpično nizanje poglavij kot avtomatizirano kazalo, le da brez samodejnega številčenja (glej na primer članek O, ta testament).

Za enostavnejša večkratna številčenja lahko uporabimo naslednje predloge:

Koda predloge Prikaz predloge v članku
{{Poglavja
| naslov = Kazalo zbornika
| 1 = Ideja
| 2 = Načrt
| 3 = Izvedba
| 4 = Objava
| 5 = Uporaba
| 6 = Nova ideja
| 7 = Zaključek
}}
Kazalo monografije Ideja   Načrt   Izvedba   Objava   Uporaba   Nova ideja   Zaključek   • dno
{{Poglavja (drugo)
| uvod = Spremna beseda
| ime 1. poglavja = PRVO POGLAVJE
| 7
| zaključek = Bibliografija
}}
Poglavja Spremna beseda  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bibliografija   • dno
  • Do 50 poglavij na vrstico!
  • Izjeme arhaičnih poimenovanj: Kadar je katero izmed poglavij oštevilčeno arhaično z ozirom na današnja imena števnikov (na primer Jednajsto poglavje.), je potrebno v kodi pri dotičnem poglavju ročno dodati sidro:
    == {{Sidro|Enajsto poglavje.}}Jednajsto poglavje. ==
{{Poglavja (tabela)
| ime 1. nadpoglavja = PRVI DEL.
| št. nadpoglavij = 5

| ime 1. poglavja = Prvo poglavje.

| št. 1. poglavij = 15
| št. 2. poglavij = 10
| št. 3. poglavij = 9
| št. 4. poglavij = 12
| št. 5. poglavij = 17
}}
Kazalo
PRVI DEL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
DRUGI DEL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
TRETJI DEL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
ČETRTI DEL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
PETI DEL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
  • Do 5 nadpoglavij!
  • Do 50 poglavij na vrstico!
  • Izjeme arhaičnih poimenovanj! (glej zgoraj)
{{Poglavja (tabela)
| ime 1. nadpoglavja = Zasnova
| ime 2. nadpoglavja = Zaplet
| ime 3. nadpoglavja = Vrh
| ime 4. nadpoglavja = Razplet
| ime 5. nadpoglavja = Razsnova

| ime 1. poglavja = Prvo poglavje.

| št. 1. poglavij = 15
| št. 2. poglavij = 10
| št. 3. poglavij = 9
| št. 4. poglavij = 12
| št. 5. poglavij = 17
}}
Kazalo
Zasnova 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Zaplet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Vrh 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Razplet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Razsnova 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
  • Do 5 nadpoglavij!
  • Do 50 poglavij na vrstico!
  • Izjeme arhaičnih poimenovanj! (glej zgoraj)