Predvolilna predstavitev Josipa Pangerca (Edinost, 1908)

Predvolilna predstavitev Josipa Pangerca
Predvolilna predstavitev v časopisu Edinost (Trst, 1908)
Spisano: 21. aprila 2012
Dovoljenje: To delo je v Sloveniji v javni domeni, ker so avtorske pravice na njem potekle.
Po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (59. člen) trajajo avtorske pravice še 70 let po avtorjevi smrti.
Za anonimna in psevdonimna dela (kadar ni mogoče nedvoumno ugotoviti avtorja) trajajo 70 let po zakoniti objavi dela (61. člen).

Delo ni nujno v javni domeni tudi v ZDA. Za dela, objavljena pred letom 1978, se v ZDA upošteva rok preteka avtorskih pravic 31. december 95. leta od datuma stvaritve dela, za dela, objavljena leta 1978 ali pozneje, pa 31. december 70. leta po smrti zadnjega živečega avtorja.

Stopnja obdelave: To besedilo je v celoti pregledano, vendar se v njem še najdejo posamezne napake.
Izvozi v formatu: epub       mobi       pdf       rtf       txt


Slovenci Istre in volilci četrtega volilnega okraja splošne skupine!

Dne 25. oktobra t. l. se sestanete, da izvolite poslanca v zgoraj omenjeni skupini. Politično društvo je proglasilo kandidatom moža, ki ima že mnogo zaslug zlasti za občino dolinsko gos. Josipa Pangerca župana istotam.

Dovolite mi, g. urednik, da na kratko navedemo njegove vrline:

Pangerc je mož v najlepši moški dobi 40 let. Že kakor petnajstleten deček je začel delati na narodnem polju. Torej slavi letos petindvajstletnico delovanja v narodovo dobro. Pred petindvajsetimi leti zbral je močan pevski zbor društva “Čitalnice” v Dolini, ki ga je neumorno vežbal skozi dvajset let, izvzemši štiri vojaška leta. Ta zbor je nastopal na mnogih veselicah in slavnostih, kjer je žel pohvalo; opravljal je tudi cerkveno petje. Že nad 15 leti vodi okrajno kmetijsko zadrugo in ravno toliko let tudi dolinsko razsežno občino, katero je vzorno uredil (prej kakor občinski tajnik, a že sedem let kakor župan). Velike zasluge ima zlasti na gospodarskem polju, kjer deloval je vedno za zboljšanje položaja občine in občanov. Njegova zasluga je, da se dela cesta čez Dolino–Prebeneg–Socerb–Kastelc proti kranjsko-istrski državni cesti. Za to delo je pridobil znatno državno podporo. Njegova zasluga je, da so se zidala nova šolska poslopja v Ricmanjih, Borštu in Ospu, ki delajo čast in ponos dotičnim vasem. Že letos, oziroma v bodoči spomladi se bo pa zidalo novi jubilejni šolski poslopji v Dolini in Boljuncu. Več je storil Pangerc za napredek šolstva v sedmih letih županovanja nego njegovi predniki v petdesetih.

Tudi na narodno-zadružnem polju se je izkazal sposobnega in delavnega. Samo njegova zasluga je, da se je v Dolini ustanovila “Hranilnica in posojilnica”, ki izborno posluje. Tudi novoustanovljena “Vinarska in poljedelska zadruga“ je izključno njegovo delo. Koliko truda in dela pa prizadevajo take zadruge, to ve le oni, ki poskuša. Prinašajo pa prebivalstvu veliko dobroto. V dolinski občini se je pred Pangercem uredovalo skoro izključno nemško, oziroma italjansko; on je pa uvedel izključno slovensko uradovanje. Pridobil je dolinski občini ugled in spoštovanje tudi na strani državnih in deželnih oblast, tako, da velja ta občin za eno najboljših slovenskih občin Istre.

Kakor je znal uspešno in dobro voditi občino, zadruge in društva, tako bo tudi znal biti dober poslanec. Njegova oseba in njegovo dosedanje poslovanje nam jamčita, da bo njegov nastop najboljši.

Zadnji čas so nekateri nezadovoljneži, našuntani od gotovih krogov začeli proti njemu rogoviliti, da je liberalec in tako dalje. Zagotoviti moramo, da je župan dober katolik, kakor narodnjak. To zamore potrditi tudi duhovščina in potrjuje tudi ljubljanski »SLOVENEC« (glasilo duhovščine). Da je branil prava našega jezika tudi napram cerkvi, je splošno znano in ravno v sled tega so nekateri mladi gospodje začeli proti njemu boj.

Dragi volilci! Politično društvo za Slovence in Hrvate v Istri je prepričano, da za naš Kopersko-Podgrajski volilni okraj nimate boljšega kandidata; zato pridite na volišče vsi in napišite na svoje glasovnice ime: Josip Pangerc župan v Dolini.