To je zadnje Lavtižarjevo objavljeno delo. Prvi del je naslovil Naši kraji, drugega pa Naši ljudje. V prvem delu je opisal Kranjsko Sibirijo (tako so rekli Ratečam), Planico, Tenetiše, Trstenik, Višarje, Rož na Koroškem, Suho krajino, Sveto planino, Kum, Turjak, pot od Podnarta do Tržiča ter od Logatca do Idrije, Zaplaz, Čičarijo itd.

V drugem delu je opisoval ljudi in njihove navade. Omenja Špika iz Trente, Gospoda Jurija, patra Honoriusa, staro Melinko, Hanzo, Cojzovega Gašperja ter Frančiška Tavčarja.

Razgledi po domovini so mi bili zelo zanimivi, saj sem izvedela veliko novega o krajih, ki jih poznam. Tako sem na primer že velikokrat slišala za kraj Tenetiše in se tudi spraševala, odkod tako ime. Odgovor sem našla prav pri Lavtižarju:

Prišel sem do vasi Tenetiše. Vprašal sem moža, ki je popravljal ograjo pri vrtu: »Zakaj se imenuje vaša vas Tenetiše?«  

»To lahko povem,« je rekel zgovorni očanec. »Nekdaj je bilo veliko potepuhov (rokovnjačev) v naši okolici. Ukradli so vola in bežali ž njim, ker so jim bili preganjalci na sledu. Tatje so hoteli v naglici skriti vola v cerkvi na griču. Žival se je upirala po klancu navzgor, zato so tatje, ki so vlekli vola spredaj, klicali tistemu, ki ga je poganjal ob zadnji strani:

»Tine tišči!«

Imel sem dovolj in se poslovil. Mož pa je klical za mano: »Dokler nam učenjaki ne pojasnijo besede na drug način, ostanemo lahko pri ti razlagi.« (Razgledi po domovini, str. 28)

Josip Lavtižar: Razgled po domovini. Rateče-Planica, 1941.

Naši kraji uredi

Naši ljudje uredi