Slovenske narodne pesmi (Šterkelj)/Razdelek II. Narodne molitvice.

Slovenske narodne pesmi (Štrekelj)
Narodne molitvice
Karel Štrekelj
Spisano: Postavila Ilona Jerič.
Izdano: Ljubljana: 1904-1907. Izdala in založila Slovenska matica
Viri: http://www.archive.org/details/slovenskenarodn00matigoog
Dovoljenje: Dovoljenje, pod katerim je delo objavljeno, ni navedeno. Prosimo, da izmed obstoječih dovoljenj izberete ustrezno.
Izvozi v formatu: epub       mobi       pdf       rtf       txtRazdelek II.


Narodne molitvice.


»Jaz gore vstanem, milo zdahnem.« 

6569.

(Od Nakla.)


Jest gor vstanem, Mir 'zdahnem. Zakaj 'zdahnem? Za Jež'šovo martro, 5 Za Jež'šov' trpljenje, Za Jež'šovo nedolžno smrt: Bodi, Jež'š Krišč, Ostan' vselej pri nas ! Amen.


De moja duša ne zaspi, ioTelo napoji,

Svet Duh v me,

Svet križ v te,

Usmiljen Jež'š nad nam' in

pred nam',

Se ne bod'mo nić hud'ga bal', i5Špiže, vize

Čez gore, čez gćre,

Ćez vse ta hud\

To svahk' ime Jež'š in Ma- 4 o K' me nišo spoznal'.c

rija, sv. Jožef Dan's je svet' dan,

Bod* zapisan* na mojem čel', Svet petek sam, 20 Zapisan trikrat' ! K' je Jež'š vovlen biv,

Trikrat Bog pomagaj, gibam je šiban biv,

K' se bo moja d'šica telesa 45 z gajžlam je gajžlan biv.


Pros' titvojoljubeznivo hčero, De b' ona votva moja besed-

nica bit', De b' ona votva svojga ljubez-

niv'ga sina prosit', De b' on votu men milostliv

bit' 30 Ob ur smrti. Amen. Jež'š Krišč stoji v oblac', On je vstvaru zemljo in nebo, Men je dal dušo in telo. Bog oče pred nam', 35 Bog Sin za nam', Svet' Duh nad nam'. Tako je reku: »Le sem sveta

Šent- Ana, Bom zadev teh pet krvavih

ran, K' so m' jih judje dal',


vočiva, Pristop' Jež'š in Marija, Spreljuba sveta Ana, 25 Mat' te matere sinu, Jež'ša

Krišča.


Njegove rane so b'le gor

djane, S krv'jo napojene, S soljo nasoljene, Ven je tekva voda in kri.


6569. Zapisat MelhijorMohar. — Iz zbirke Ivana Vrhovnika str. 23—2$. Špiže, vize je pać velevnik: Spižaj, vižaj.


734 IV. Pesmi pobožne. II. 6570, 6571, 6572.

50 Tako mat 1 Marija govori: Mu bom dav tri dušice iz vic:

K'ter' bo vsak dan to molit- Eno očetu, eno mater 1 ,

vico zmolu, Eno njemu samemu. Amen.


»Marija je zjutra zgoda vstala.« 

6570.

(Ziljska.)

Marija je zjutra zgoda vstava, 5 V svojan sfcrci ohraniva : Šva je v mesto Jeruzalem. Pčrva je Bug voća, drug(a)

Tan tri žvahte rože rastajo, Bug sin,

Marija jih je vtčrgava, TreČa Bug sveti Duh. Amen.


»O lepa rož'ca Marija, skozi vas solnce sije.« 

(U Adlešič )

O lepa rož'ca Marija, In so Jezusa prašali.

Skozi vas solnce sije 10 In Jezus je odgovorili

V zimi in v letu »Kdor bi to molitvico izmolil

Po vsem voljenem svetu. Vsaki mladi petek,

5 Angelzapoje. Marijo zazove: Vsako mlado nedeljo,

»Stan'te, stan'te gor, Marija, Bi tri dušice iz vic izpeljal;

Vaš ljubi Jezus sinek vas 15 Prvo očetovo,

kliče!« Drugo materino,

Marija so gori hitro vstali Tretjo pa sam svojo!« 


Jezusovo trpljenje (Zlati Očenaš). I.

6572.

(Iz Orlje vaši pri Braslavčah.)

Sveti zlat(i) očenaž, Jezus priđe dvol z nebes

Ku ga je molu Jezus naš. Tim bugm grišnikom.

6570. Zapisa! M. Majar. — Iz niegovega rokopisa, ki ga je hranil Mi- Mošič, V Vrazovem prepisu v VO. XIV, b. 34 je to le premenjeno: 1 zgdđa vstala. — Za prvim verzom je vtaknjen ta: U frišnej vodici je se vmiia — 3 žtahtne r6že — 4 vtergala — 5 serci ohranita — 6 Bfig oča, druga Bftg — 7 Bflg. — Majar je natisnil pesem v ->Novicah* II (1844) 138 v spisu *Nekaj od Slovencov«. Ta natisek se loči od zgoranjega v tem: 1 vstala — 2 Šta — 3 Tam . . žlahtne . . vastejo — 4 vtergala — 5] V svojim sercu ohranila — -6 Bog . . Bog — 7 Tretja Bog. Natitek Scheiniggov v NPKS. št. 114 se loči od natiska v *Novicah* v tem, ne glede' na zlogotvorniv za er: 1 zjutraj zgođaj — 5 svojem.

6571. Zapisallvan Sašelj. — Iz njegovih *Bisevnic* I 150: 9 pre našali.

6572. Zapisal Rudolf Cilinšek. — Napisana na posameznem listu, ki mi ga je poslat Val, Jare.

O pomni a. Glede pesmi Jezusovem trpljenju primerjaj v I. zvezkušt, 452 in dalje. Narodne pesmi zlatem očenašu omenja še Šteršinar v svoji knjigi » C&- iholifh kerfhanfkiga Vuka Peiffme* 1729, na str. 9., kjer piše tako : > Treki inu fadni urshoh, fakai fo lete fvete Peiffme fturie'ne, ie leta; debi te druge prafne,


IV. Pesmi pobožne. II. 6573.


735


5 Hudi juđi so se pritekovali (?), So Jezusa v vrtu našli, Ki je prelepo moliv. Še trdu so ga zve?ali, Še dalje so ga peljali 10 Do solnčnega zahoda, Do božga groba.

Tam zamirka veliki križ, Ves iz železom ukovan, Jezusu nakladan. 15 Zadijo ga čez čisto Donavo. Prener Jezus to vodo Donavo

prebrede, Sedemdesetkrat umedli.

Tam zamirka še ne judne tri : »Pomagajte mi!«  20 Kako so vbomo pomagale? Kamenje na rame nakladale!

» » Kaj pa borno z Jezusom ? « « 

(So) sramote dilale,

H križu so ga pomerile.

25 Križ je bil prevelik, Jezus pa premejćkn. Križa je škoda žagati, Jezusa je škoda šparati.

Nategnil so ga na ta sveti križ, 30 Vse negove žilce so popokale, Vnkaj teče sv. rešna kri.


Marija stišala ta jok

In klagvaje. Jezus pa pravi [in govori]; 35»Janez, Janez, jugr moj! Odpel to ženo od sv. križa, Da se ji srce ne utrga!«  Marija pa pravi [in govori] : »Usmil se tavženkrat Bogu! 40.Dovsihhmav sm bla mati

tvoja! Posihmavbompažena tvoja!«  »»Jaz bi šeradrekel: Mati,

mati moja, Pa se še m bol srce trga, Kokar vsak mate(r) po svojem

detetu!« 

45 Jezus že na svitlem križu

umedli, Svojo bogo dušo izpusti. Vse skale so popokale, Vse svite žene so jokale: (J)ućte se, žene in može !

5oKir bo to molitev molu, Rešil bo tri duše z vic: Ena bo očetova, Druga bo materna, Tretja bo samga svojga

grešnka. 55Grišnk bo zaslužu veki lun, Pred Bogom pa ta nebeski

trun. Amen.


  • i


6573-

(Iz Sela pri ČrniĆah.)

Mol'mo ta sveti zlati oćenaš, K mm ktem velikim greš- Kjer ga moli JežuŠ naš. nikom prtikoć.

Jezus priđe dol z nebes, 5 Jezusa na vrti vlovijo,

nanuzne, folsh peiffme opuftili; nam/fti taiftih pak te fvete peiffme pelu Kai nuza, de fe nekate'ri fant al dekelzh veliku peiffem navuzhy; ka Ure fo od godzov fturiene ; aku fo Uh od fvetnikov; vender fo folsh, zhes Boshio veiro, inu vezh k shbotu, koker k zhafti teh fvetnikov: Koker ie ena fila douga Peiffem od Pfalmifta Davida, od slatiga ozha nasha etc. Katere peiffme fo zhes Boshio veiro. Slafti pak de bi ta mladi /bik tehude, navdrne nafrdmne peiffme opuftov, katere fo greshne, inu ufe ludy pohuishaio : Lete fvete peiffme pak vas inu druge pobulshaio inu potrdshtaio.* Tukaj omenjena dolga pesem kralju Da- vidu ni danes veČ znana; sploh se David imenuje v narodni pesmi le enkrat. 6573. Zapisal Jožef Cejan; pravila Meta iz Sela. — Iz Cejanove zbirke II. št. ij. »4 prtikoč = pritekoč; 11 pan = drevo, Baum, Bam, pan, kakor sam, san — 27 rebke = rebra, reberca, rebrce, rebrke, rebke — 30 dročiti,


736


IV. Pesmi pobožne. II. 6574.


Pretrdo ga zvežejo, V zelen gozd ga peljejo, Iščejo drevca dolzega, Še k martri prpravnega.

10 Še najt' ga nišo mogli, Zagledajo en pan, Se železom okovan. Ježuša ga nanje položć, Pod tu nu goro zapodć.

15 Prej ko Jezus tu vodu prebredi, Sedemdesetkrat omedli. Še Jezus takoj govori: »Judje tri, pomagajte mi U Še tako so mu pomagali:

20 Kamnje so mu nakladali, Špota z žnjega delali. Nu glihnu hišu ga peljeju, Svetmu križu ga prmerjeju. Škoda križa žagati,

25 Škoda Jezusa šparati.

Tako močno so ga nategnili, So žilce. repke ž njem popo-

kale, Ž njega teče sveta rešnja kri. Marija teče proti vratcem,

30 Marija vratce dročla.


(So se) sesule koj pepeu. Marija zdol pod križ poklek-

nila, Silno žalostna je bila, Kjer je soj ga sinka vidla.

35 »Janez, Janez, joger moj, Pelj* to ženo spred menć! Sej bi teu reč ,Mati moja', Pej bi se srčce utrgalo! Po vsakem ljubem sineki,

40 Po vsakem ljubem detetiU Cerkovni prah se dole drou, Večni leben s sebe sprou. Svete žene jokajo, Žive skale pokajo :

45Molčite, žene nuj mužje! Kdor bo to sveto pesem peu, Bo tri duše uon z vic vzeu : Naj poprej bo očeva, Potle materna,

50 Potle samga sojga grešnika. Kdor bo to molitevcu zmoliu Vsaki petek pred obedam, Vsaku sabotu pred kosilam, Ta bo resu tri duše z vic.


6574-

(Iz Št. Andreža pri Gorici.)

Mol'mo ta sveti zlati očenaš, 15 Gazapuodijonanuturnuvodu.


5J


Kjer ga moli Jezus n§š Pr' ni mizci rezani :

e pršu dol z nebes.

udje prtekujejo,

ezusa u vrti lovijo, Sa štrikami ga zvežejo, Ga peljejo v en zelen gozd. Tam iščejo drevca ravnega, 10 Za Jezusa prpravnega Križ je biu prevelik, Jezus premajhen. Jezusa raztegnejo, De mu njemu žilce pokajo,


Prej ko tu vodu prebrede^

Sedemdeset botov omedli,

Srača jude tri :

»Judje, pomagajte mi!«  20 »»Ćakaj, ti b'mo pomagali! «c

Še već kamnja so nasedljali.

Žive skale so pokale,

Svete žene so jokale:

»Ne jokajte mene, 25 Ampak grehe vaše

In vaših otrok !« 

Tri patki spiu,

Tri dušice z vic rešiu.


dročim, droču, dročjen = dotakniti — 41 = Cerkveni prag se dol podrl.< — Glede Pod tu nu goru (v. 14.) prim. v prejštifi številki »Donavoc in turnu v nasL štev. (v. 15.J.

6574. Zapisa/ Jožef Cejan; pela Marija Nemec-Lutman. — Iz njegove zbirke 11. št. 16. »turen (iz naturen) = čist?; spiu = izpel.« 


IV. Pesmi pobožne. II. 6575, 6576, 6577.


737


6575- (Iz Dol. Vrtojbe.)


Danes je en sveti dan,

Sveti patek sam,

Kjer je Jezus vlovljen biv,

Se Šibami je tepen biv,

Z gajžlami je gajžlan biv.

Njegova sveta glava

Je s trajem omotana.


Njegove svete uste So b'le zapljuvane. 10 Njegove svete oči So b'le zasramovane. Njegov sveti nosek Je biv s krvjo ometan.


6576.

(Iz Šempetra pri Gorici.)

Sveti zlati očenaš, Jezus drugić na sveten križu


Ker ga je molil Jezus naš: Jezus na kolenih kleči In krvavi pot poti. 5 Judje so Jezusa vlovili, V vrtnu hišu so ga peljali, Na pesn (!) stol so ga posedli. Grozni križ so mu napravljali, Svoje svete ročice in nožice

gor pribili.

10 Marija zasliši to tukljanje, Gori teče, doli pade. Ćele tri ure se ne prebudi. Pod svetim križem govori: »Ti si sin moj,

15 Prej sem bila tvoja mati, Zdaj sem tvoja žena!


govori : »Saj vem, da se bi vam sr-

čice trgalo, Kur vsaki bogi materi 20 Pri svojem deteti.« 

Jezus na desno stran

Je nagnil svojo glavico

In je dušico pustil.

Solnce je otemnelo, 25 Zvezde so od neba kapale.

Žive skale pokajo,

Svete žćne jokajo.

Ribce ne morejo plavati,

Ptice pod nebom ne pojejo, 30 Rožce na polju ne cveto,

Ker je Jezus pustil dušico. Amen.


6577-

(Z Gorjanskega na Krasu.)


• Danes je petek: Jezus je vlovljen bil, Jezus je delč peljan, V to mesto Jeruzalem.

5 Tam se mu špodelajo, Križ mu delajo. Križ je velik, Jezus majhen:


Križ je škoda žagati, 10 Jezusa je škoda šparati.

Jezusa S9 nategnili Ino ga na križ pribili. Jezus je prosil eno kapljo pit, So mu dali žuča pit. 15 Jezus si je po sebe vlil:


6575. Zapisat Jožef Soban. — Iz zbirke /ož. Cejana V. št. 56.

6576. Zapisal Jožef Cejan. — Iz njegove zbirke V. št. 20. — Tri ure (v. 12.) v rokoptsu dveri.

6577. Zapisal Andrej Štrekelj; povedala moja mati. — Iz bratovega rokopisa.

47


1


738 IV« Pesmi pobožne. II. 6578, 6579.

Teganisemžejennepotreben, 20 Ker mi bolj teško stuori, Ker dušice nad menoj vpijejo. Ko vsa moja bridka martra.« 

»Šentjanž, šentjanž, joger Ta, k* bo to molitvico molil,

moj, V ognju ne bo gorel,

Vzemi to sveto ženo spod V vodi se ne bo vtopil:

križa, 25 Pred njim bo šla Marija,

Za njim bo šel Jezus. Amen.

6578.

(Iz Ihana.)

D6n's ja vfclbk dan, ker ja petak sam, k* ja Již^š

uj*žt biv, iz štrikam zvezan biv, iz gajžlam gajžlan biv. Nx-

gćva sveta gvava jz tarnam vakovana. Nxgćve svete ušesa

so z maham zamašene. Ntgove svete usta so jz blatam za-

5 čofane.

Mat* božja ja poh kriš prtćkva, se ja mfl'B prekvaniva. »Lub* moj J-bzus, kaj ti za 'ne matre trpišU »»Mat*, mat' moja, na čdrm> zemh>!<« 

»»Kdor bx te molituce molu vsak petak, vsako sibćto, iojast 'mo vtov data dob-Br vxn: tri d-LŠice z vic, jano vače- tavo, jano materno, jano pa samo soj 6.


6579-

(Iz Ihana.)

Judjb so Jižiiša vjeF, pretrdć zvezdP, v dno sodno šišo gnir. Tavžmt 'n tavžint ran so mo dal, * ga vtn s'i»gnal\

  • Tam ja biv an les triintridisit let star. * Judje ga v&n

zulćčejo, * JtžTišT. ga na rdmo denejo. * Jt>žt>Š ga nese na

5 gćro Kalovarijo. * Ga po svćt'mo kriš 1 ri>spn6, * žil'ce 'no kite po n'm pokajo. * Marija to zasliš', * močno joka 'n bloka, * hitar j' tekva na gćro Kalovžrijo. * Po ni ja tak pot teku * k' dne vinske jagade. * Marija du&l pade, vanv&dli.

  • t'kć dovg', de Jižbš spregovari: * »0 jogT>r, jogr»r, svet'

ioŠnt-Janž! * Nisfte to ženć spod moj'ga križa: * Ta žena

se men' bil smil', * kokhr vse moje rane.c Škdle so začele pokat, * svete ženć jokat. * Jokajmo se tud* mi, bratji 'n sestre * na ti ćanvb zemlb. Amen.


6578. Zapisa! Anton Breznik; molila Trika. — Iz Breznikove zbirke IV. št. 21.

6579. Zapisat Anton Breznik; molila Stradeževa Lucija. — Iz Brez- nikove zbirke II št. 76.


IV. Pesmi pobožne. II. 6580, 6581.


739


6580. (Torovo.)


Dons je j*n božji dan, Ćastitlivi svet petek sam. Ljudje so se napotili Iskat lesa za Kristusov križ.

5 Srečov ji»h je *n stari mon, Poprašov jih je : »Vi možje,


Kam pa vi greste?c

»Mi gremo lesa iskat,

De borno Jezust križ delali. « 

10 Dobili so ga :

U vod* je ležov tri sto let, Povhn s svincam je zalit . . .


Trpljenje Jezusovo. U. 6581.

(Iz Oor. Vrtojbe.)


Dtms ta dan, Ki je ta svieti patak san, Ki je biu od Ježuša pozdrav- ljan U tem miesti Jeruzalem. 5 Stbbri sx stali, Stabri stojije,

In h stabrBm so ga privezali, S hiše so shajali, Inu sodbu mu si» dali, 10 Na sv. križ ga S'B prmirvali. In Ježuš je biu premičkin, In križ je biu prevelik.

Križarji si, t'ku djali:

»Križ je škoda žagat', 15 Jezusa potegnimo!« 

In Jezusa so potegnili.

In svoje svete rane

S'B bile gore dane,

Soje svete žilce 20 S'B se vse pretegnile,

In soje svete uhe

St> b'le z nvBh'm z'mahane,

In soje svete uste

S'B b'le z lužini zacmokane, 25 In soje svete očce

S pljuvbm zapljuvane,

In soja sveta glava

S trnjem kronana.


In Marija devica 30 Je pod križtm klečala, In je milo zdihovala.

Jezus je na svetim krizi od- govori :

»De bi vam jest rieku :

,Vi, mati moja!' 35 Bi srčce se z Vas trgalo,

Ku ušaka luba mati,

Ko vidi sojga sina

U revBh in težavbh.c

Potem je Jezus glavu n bgnu 40 Na soju desnu stran,

Je dušicu pustu.

In suonce je tamno postalo, In luna je mrčala, In zviezde sb z neba dol pa- dale, 45 In stanovne skale st> pokale In cerkveni prah* si se odprli Insuočnauoda je gor ustajala, Ribce v morji trepetale In svete žene si jokale.

50 Marija devica je tako rekla: »Ko bi jest mogla znejdit Niega takega človeka, Po celem sveti, Da bi to moliteucu zmolu


6580. Zapisat Franč. Stele. — Iz njegove zbirke IV. šL 3$. Pevka je pesem skoraj vso po zabila.

6581. Zapisat Jožef Cejan; Pravila Tinčka Gorkina. — Iz Cejanove zbirke III št. 46. »Stanovne = trdne.« 

47*


740 IV - Pesmi pobožne. II. 6582, 6583.

55 Usaki sveti patbk Prva bi bla očeva,

In usako nedeljo zjutraj, Druga bi bla materna,

Bi rešiu tri dušice: 60 Treča sama njegova. Amen.


6582.

(Z Iga pod K rimom.)

gospod Jezus Kristus, Marija odgovori :

Ki si za nas krvavi pot potil! 25 »Smili se Bogu !

Judje so ga popali, Dozdajsem bla jaz mati tvoja,

Trdno so ga zvezali, Odzdaj pa jaz desna žena

5V sodno hišo so ga peljali, tvoja!« 

Na sodni stol so ga posajali, Zdaj Jezus tako odgovori :

Ta križ so mu narejali »Ko bi jaz vam mati dejal,

Iz tega zamokrega lesa, 30 Bi se vam prec srce odtrgalo

Ki je triintrideset let v ti Kot vsaki ljubi materi

vodi ležal. Po svojem ljubem detetu!« 

10 Na ramo so mu ga dali, Jezus te besede spregovori,

Daleć so gnali. Nebo se odpre, duša telo

Na goro Kalvarijo so ga pri- pusti.

gnali, 35 Žive skale pokajo,

Na križ ga pribijali. Svete žene se jokajo,

Marija zasliši to trkanje in Cerkveni pragi se vun vale,

tarnanje, Tićice pod nebom ne pojo,

15 Priteče pod ta sveti križ, Rožice po polju ne cveto,

Gor pogleda, dol pade, 40 Ribice po morju ne plavajo,

Tri ure omedli, Zvezde na zemljo padaj o,

Ćetrto uro se komaj prebudi. Solnce temni, Jezus sč svet'ga križa odgovori : Luna mrači,

20 »Sveti Janez, sveti Janez, Grobi se odpirajo,

prerok božji, 45 Mrtvi gor vstajajo :

Pelji to sveto ženo izpod Vse žaluje, vse žaluje,

moj 'ga križa, Da v njem stoji vsa verna

Ke njen jok meni tako težko de, čast,

Bolj kakor moje vse bridke Ker bo prišel nas sodit sodni

martre!« dan.


Trpljenje Jezusovo. III. 6583.

(Iz Gor. Vrtojbe.)

Naš zveličar Jezus Kristus Je zapustu jogram ta živi

Predzadnji večer je storiu sv. zakrament,

testament, Je v martru šou,

6582. Zapisa/ Jožef Mencej: pela stara ženica na Igu. — Iz nfego- vega rokopisa, ki mi ga je izročil dr. Šiebinger.

6583. Zapisat Jožef Cejan; prdvil Filip Černe. — Iz zbirke Cejanove IV. 44. — HrieŠna hiša je v tef in v našle d njih pesmih popačeno iz grihtna hiša ( Gerichtshaus) , ker goriški Slovenci ne poznajo griht, ampak le rihta.


IV. Pesmi pobožne. II. 6584.


74 i


5 V le-ta vrt se je približou, Krvavi pot potiu. Judje so pršli u ta vrt, So Jezusa vlovili, Pretrdo so ga zvazali, 10 V tu hriešnu hišu so ga pe-

ljali. Tam mu delej'B ta teški križ, Iz tiega hrastovega lesu. Kadr mu ga naredijo, Na svoje svete rame položijo 15 In ga zapudiju na tu goru

Kalvariju. Kadr gore priđe, Mu ga dole snamejo, Na ta križ ga prbijejo In visoko gor povzdignejo. 20 Še takrat Marija prteče pod

ta križ In gore pogleda, Tri ure obleži od velike ža- losti, Četrto se gore spremeni In vsmiljen Ježuš spregovori :


25 »Mati moja!

Sej vem, da se vam je srćice

vtrgalo, Kakor vsaki ljubi materi, Po svojem ljubem deteti.«  Še ne dobro to besedco spre- govori,

30 Sej se svoja glavca je vpog-

nila In Jezus je dušu pustu. Solnce je otemnelo, Zemlja se je tresla, Grobi so se odpirali.

35 Mrtvi so gore vstajali, Skale pokajo, Svete žene jokajo, Hriešna hiša se je odklenila, Cerkveni prag se je razdeu

40 Od vrha do tli.

Lilje na polji ne cvedejo, In ribce v morji ne plavajo, Tičice v lufti ne poj ej 0, Kjer je Ježuš dušu pustu.


Trpljenje Jezusovo. IV. 6584.

(Iz Gor. Vrtojbe.)


Ježuš u vrti kleči, Krvavi pot poti, Jezusa so judje vlovili U nu griešnu hišu so ga pe-

ljali, 5 Na griešen stou so ga posedli, Krivim pričem so ga črez

dali, Na tu goru Kalvariju so ga

peljali. Tam so mu sveti križ na-

prauljali, Na sveti križ so ga prbivali. 10 Marija sliši tu sveto tuklanje, Gore teče, Dole pade,


Ona omedli,

Ćele dve uri se ne spremeni. 15 Marija se gore sprebudi,

Ježuš žalostno na sv. krizi

odgovori :

»Šent Janž, jogr moj,

Pelj' tu ženu spod moj'ga

križa,

Kjer mene mi ona težej stri, 20 Ko vsa moja britka martra U

Marija žalostna odgovori:

»Sin moj, sin moj !

Dozdaj sem tvoja mati bila

Enu zdej sem ena druga

žena U

25 Ježuš žalostno odgovori :


6584. Zapisat Jožef Cejan; pravila Pepa od Blaža. — Iz Cejanove zbirke II L št. $6.


742


IV. Pesmi pobožne. U. 6585, 6586.


»Jest bi v*m reku ,Mati moja', Ma nm bi se] srćce utrgalo, Kakor usaki ubogi materi Po sojim ljubim detetiN

30 Jezuš soju svietu glavičicu Nagne na diesnu stran, Soju svietu dušicu pusti. Žive skale pocaje, Svete žene j okaje,

35 Ribce u jmorji^ne plavaje,


Ptice u lufti ne pojeje,

Rožice na vrti ne cvedeje

Od velike žalosti,

Kjer je Ježuš soju svietu du- šicu postu. 40 De bi se en tajšen znejšu,

Ki bi tu svietu molitevcu speu,

Resi tri dušice z vic:

Prva je očeva.

Druga je materna, 45 Treča je sama soja !


6585-

(Iz Gor. Vrtojbe.)

Jezus u vrti kleči, Uzdigni gor tu ženu,

Krvavi pot poti. O f kjer ona mi težej stri,

Ježuša ga so judje ulovili, Ko svoje bridke martre!« 

U griešnu hišu so ga peljali, Svete žene jočeje,

5 Na griešen stou so ga po- 20 Svete skale pokaje,


sedli,

Krive priče črez njega greje, Na goru krvavu ga peljeje, Na sveti križ ga pribijeje, Ker Marija to zasliši, 10 Gore teče, Dole pade, Spremeni, De dve uri se ne prebudi.


Ribce u morji ne plavaje, Tičice u lufti ne letaje, Od te velike žalosti, Kjer je Jezuš na svetem krizi 25 Soju svietu smrt storu.

Ta k' zmoli tu moliteucu U jetro enu zvečer, Resi tri duše z vic: Prva bo očeva,


Jezuš na svetim krizi odgo- D b matern

x tT ., +T ^ on: . Trećasam'gasojgagriešnika. 15 »Sent Janz, šent Janz,jOgrmoj, ° JO °


6586.

(Iz lhana.)


Jt.ž'bš ja šou iz jogrLm Guar na ta vaxt, S ^rva\n»m potam Začeu to smart. 5 Nausmil'Bn ja gajžlan biu, S t&rnavo krono je kronan

biy, Tibškć ja nesu svet'B kriš,


D*b b' le mi p^ršl-B v porodiš! Za nas ja umaru na svetmo

kriš, 10 Skoz to nam ja n-Lbć vahp&rt.

Již'BŠ zaupije guar u svet'

n-Lbo Prut* suajmo vačet' n^beške-

mo:


6585. Zapisat Jožef Cejan; pravili Juta Kovačeva in hči Pepka. — Iz Cejanove zbirke JU. Št. 35.

6586. Zapisa I Anton Breznik; povedala (molila) Jurčetova Micka. — Iz Breznikove zbirke V. št. /j.


IV. Pesmi pobožne. II. 6587.


743


»Vače, vaće, lubi. moj, Koko si>m jast žeji»n! 15 Jast nis'hmžej'bn vina ne vade, ast stm žeJT>n vern'bh di>šic, >b b' j^h le resu vin iz vic. Judju J'bš'š-b pit' nar'dć, Iz jesham r i n žoučam ga na- poj 6. 20 Jhžhš pok us u n ( 1 1 ,


Pa st> ja stresu r&mi.n'B, Stresva seje zjamla j^n mbć, Zjamla pod nam', ni»b6 nad

nam*. Sivne škalć pokajo, 25 Jeruzalemske ži>nć se jokajo, K' vid'jo Jiš'ša na križ' pxr-

petxga, Na zndmn-B križa svetoga.


Trpljenje Jezusovo. V. 6587.

(Iz Adlešić.)

Jezus je zjutraj zgodaj vstal, 30 Ona je pa molčala, Stopil na svoje svete nožice, Umil je svoje svete ročice. Tam je šel na vrt Gecemane, 5 Je izmolil jeno majhno mo-

litvico. Kadar ga judje zaslišijo,


Ga jemledo in peljado

V Tanezovo hišo,

V Tanezovo hišo, 10 Rihtarjevo hišo.

Tam mu še odgovor dajo : »Tam pri vodi Jordanu Ga že en les caka Na Jezusovo težavo.« 

15 Ko to Marija zasliši, Ona omegli, na tla pade In progovori Janezu: »Janez, Janez, pejmo van, Da še vidimo Jezusa živega!« 

20 Janez je rekel Mariji: »Žena, žena, kaj ne veš, Da po noči van ne smeš! Naj petelinček odpojepolnoči, Naj mežnar odzvoni beli dan,

25 Naj svitla danicagori priđe!«  Marija in Janez sta šla Prot* onemu mrzlemu stu- dencu, Tam je stala jena mlada ju-

dinja. » Dobro jutro, mlada judinja! c


Ko da bi slišala ne b'la. »0 tiho, tiho, mlada' judinja, Ti boš po meni žalovala, Ker ne boš nebeškega kra- ljestva vid'laU 35 »Oh kako bom jest po teb*

žalovala, Ker se vse judovsko mesto

veseli, Ker bodo Jezusa križali, Jezuša nazarenskega ! «  Tam so Jezusa" pribili 40 Za njegove svete nožice, Da so vse žile in kite pokale, Marija je pod križem stala, In krilce je gori držala. Notri je tekla sveta rešnja

kri, 45 Sveta rešnja, farbna, rožna

kri. Šla Marija na visoke gore, In je pokropila in je rekla: »Tod bo rastla vinska trtica. Šla je Marija v ravno polje, 50 In je pokropila in je rekla: »Tod bo rastla rumena še-

ničica. Kadar se bodo ti zakramenti

delili, In kdor jih bo po vrednem

sprejemal,


6587. Zapisat Ivan Šašelj. — Iz njegovih *Bisernic* L 150—153. Farbna, rožna kri ;e paČ po nemškem »rosenfarben Blut'.


744 IV. Pesmi pobožne. II. 6588.

In molil vsaki mladi petek, Prvo oćetovo. 55 In molil vsako mlado soboto, Drugo materino,

In molil vsako mlado nedeljo, 6oTretjo pa samo svojo.«  Bo tri dušice iz vic izpeljal :

Sedem besedi Jezusovih.

6588.

(Ziljska.)

Perva beseda Ježušova, ki je Ježuš govorit, ko je na

svetam krizi visot. On je zavpol k oćetu nebeščemu: »Moj

Bog, moj Bog in moj Oče, odpusti sovražnikom mojim, oni

ne vejo, kaj delajo, ko nedolžno kri prelivajo!« Vsmileni

5 Ježuš bodi tuđi milostliv meni, vbogemu grešniku, amen!

Druga beseda Ježušova, ki jo je Ježuš govorit, ko je na svetem krizi visot. Zraven nja sta bla dva razbojnika, aden na levej strani, aden na pravej. Koj levi razbojnik go- vori: »Al si ti pravi Sin božji, stopi iz križa, pomaj nama

10 in sam sebi ! Prej si drugam pomagat, sda Še sam sebe ne moreš pomagati.« Drugi razbojnik govori in ga svari: »Motci ! motci, oj tovariš moj ! ti ne veš, kaj govoriš : al ne veš, de je on pravi Sin božji? Vendar le volno tarpi martro, ki jo vendar zaslužil ni, midva sva je pa vredna, sva jo zasluživa,

15 po naju delu Ion prejevleva. Oh moj Ježuš, kda priđeš u nebesko kraljestvo, spomni se me razbojnika!« Ježuš je na ja pogledot in mu reket: »Še nicoj boš z menoj v svetem raji!« Vsmileni Ježuš, bodi milostliv mene, vbojemu grešniku, amen!

20 Tre ča beseda Ježušova, kijo je Ježuš govoril, ko je na

svetem krizi visot. Pod križam je bta nja žalostna mati Ma- rija, Joannes, nja joger (učene). Marija je milo jokata in zdi- hovala od veliče žalosti, ki nje sin tako martro terpi. Ježuš je djat Janezu: »Primi to ženo za nje roče, pelji jo izpod

25 mojga križa! Mene veliko hujši djč nje jokanje, kakor moja martra vsa. Marija, poglej : Janez je tvoj sin ! Janez, poglej : Marija je tvoja mati! Skupaj bodite, eden drujiga tolažita ta čas, da spet od smerti vstot in bom k vama peršot. Marija bo lih tako moja mati kakor prej.« Tedej je Janez Marijo

30 v svojo tovarštvo vzet, in jo izpod križa pelot. Vsmileni Ježuš itd.

Četverta beseda Ježušova, ki jo je Ježuš govorit, ko je na svetem krizi visot: »Vse je me zapustilo, vsi ptuji in vsi moji!« Ježuš je slišot glas iz nebćs: »Olek, ti moj sin,

35 da je te lih vse zapustilo, vender tvoj oče še kar!« Vsmi- leni Ježuš itd.

6588. Zapisa l M. Ma jar. — Iz CO. VI. str. 3—4. V knjižni slovenščini, nekoliko predrugačeno jo je natisnil v CP. ij8 — 182. V besedi se verzi strinjajo z verzi št. 453.


IV. Pesmi pobožne. II. 6589, 6590. 745

Peta beseđa Ježušova, ki je jo govorit, koje na svetem krizi visot: »Jaz sim rameno žejin, pa nisim žejin vina bel vode, jaz sim žejin vsih vernih duš!« Hudi judi to zaslišijo,

40 hitro po mercesnavo gobo leto, s žotčam in jesiham njo napoj6, na terst jo nateknajo, dajo piti na križ JežuŠu. JežuŠ poskusi majhino — stresit se je rameno, stresla se je zemla in nebu, sitne skale se razdirajo, cerkovni pragi se razpo- kajo, tema je postala ćres ves volen svet: Ježuš Krištuš tako

45 martro terpi. Vsmileni Ježuš itd.

Šesta beseda Ježušova, ki je jo govorit, ko je na svetan krizi visot: »Al je že vse dopoljeno, od mojga rojstva do mojga šlinja časa, vzemi te kelh od mene, pa kar moja vola se ne zgodi, temflć tvoja.« Vsmileni Ježuš itd.

50 Sedma beseda Ježušova, ki je jo Ježuš govorit, ko je

na svetem krizi visot. Nagnil je svojo glavo na desno stran, z veličam glasom je zavpot: »Oče, v tvoje roče perporočim svojo dušo!« Jas pa tudej perporočim svojo dušo očetu ne- beščemu in vsmilenemu Ježušu. Vsmileni Ježuš itd.


Jezus je na velikonočno jutro zgodaj vstal. I.

6589.

(Iz Ihana.)

Jxžhš ja zutri zgodi ustou 10 »Kug& vi tuki dćvate, Na t& velikanuačn i> dan, Kugd vi tuki č&kate?

Stopu ja na sv&jć desno nogd, A na grastć gledat Pogledu ja čez sv&jo desno Mojih pet kirvdvih ran,

ramć, Ker so ji>h mj«n' Judji dali,

5 Pirke bćžimo grob', l5 Vse zbodjžne, vse stipj^ne! Pbrke sončnim zahod'. Hudite po kiršanskbh chr-

Tam ja vidu Marijo Mejda- kvdh,

leno, Učite se tbh svetih bengel, Pa suajih jćgru dvanajst. Kere sim jast vas učiu in Tokć ja Již-lš reku: mualu. Amen.« 

Jezus je na velikonočno jutro zgodaj vstal. II.

6590.

(Globasnica.)

Jezus je na velkonočno jutro zgodaj vstal, Stopil na svoje zlate noge, Pogledal proti božjemu grobu, Proti solnčnemu zahodu, 5 Tam je videl tri angeljce,

6589. Zapisat Anton Breznik; molit Jože Klemenčič. — Iz Brezni- kove zbirke V, //. 2.

6590. Neznanega zapisoiMvca. — Iz Scheiniggovih NPKS. št. 120.


746


IV. Pesmi pobožne. II. 6591, 6592.


Je djal: »Sem pojte, moji prijatelji,

Poglejte moje pet krvave rane,

Ki sem jaz na krizi prijel za dušic delj !« 

(Ko bi se človek znašel, da bi to molite v vsako jutro in zvečer požebral, bi rešil tri duše: očino, materno, svojo pa najgvišnejši.)


Šentjanževa masa. 6591.

(Od Sv. Miklavža pri Ormožu.)


Hodmo spat Na ? ni pot, Kč Marija Sina ziblje!

5 Tam stoji mi cerkva kameni, Z belim vapnom vapnana, Z žutoj svećoj pasana. Notri stojijo trije oltarji, Pred enim stoji sam sv. Hanž,

10 V rokah drži knige božje, Vun prebira vse reci božje. Nazaj se ogledne, Marijo zagledne: »Kaj tebi, Marija, je,

15 Ke tak nemilo plačeš, Tak debele souze stačeš, Kak so te vinske jagode?«  »»0 kč bi ne bila, De sem sina zgibila

20 Pred tremi dnevi, Pred dvema nočema!««  »Idi, idi, o Marija, Na sunčni pot,


Na božji grob, 25 Tam najdeš trinajst štirnajst

jogrov No sina svojega!« 

»Sin moj !

Kej si se mene tak zbojo

No si sčn odišo?« 

30 »»Svetica moja!

Jaz sen se tebe ne zbojo : Mene so trije jogri vkrali, No so me sem odegnali, Da bi me na križ pubijali.« 

35 * J a z pa t ocem rajši križem po

svet poslati, Kakor toto grejnko moko na

se vzeti!« 

Keri toto molitvo zmoli Večer ali vutro, Tri duše 'do zveličane : 40 Ena 'de očina, ena 'de ma-

terna, Tretjapa prava jegova.Amen.


6592.

(Iz Ihana.)

Molimo zvat učenaš, k' ga ja naš Kristiš molu : Krize jn tižave jn pomagave! Pejmo z Bogam, Boh za nam ! Pejmo v Rim. Kaj ja v Rim'? V Rim' ja zvata hiša, zvata miza. Pir miz' sidčjo trji jogri: Jižiš, Marija, svet Sntjanž : sveto 5 maso bero, vingćljum pojo. [Marija] dišico 'z vic kliče. Dišica pirteče,*; Marijo pros' za milastćjne. Marija. prav' : »Dišica, kod s' hodiva?« »»Jast sim*hodiva po pečenih [skalcah, po


6591. Zapisal Stanko Kelemina. — Iz njegovega rokopisa. — Jogri = judi.

6592. Zapisal Anton Breznik; molila Lovrenčevka. — Iz njegove zbirke II. št. 122.


IV. Pesmi pobožne, n. 6593, 6594.


747


ravnah hribcih, dej grem še pi>rke ptklćnsk'Bm uratam, kaj satan poreče «« »Satan poreče: Jast te noč^m v pi»k6v, k' se 10 zvat učenaš navčiva. Tista ja srečna (tist* ja srečen), k' te ja navčiva (nauču), ti si> srečna (srečT>n), k' s* ga zamerkava (zamćrku). Dej pa še tri dišice premortš: jano vačetovo, jano matT»rno, jana pa sama (sam) sojo.« 


Pejmo spat, Bogom rat,

Tri ajgelce k nam poslat: Ta prvi nas bo vižov, 5 Ta drugi nas bo spižov, Ta treči nas popelje v pa-

radiš. V paradiži so trije stolci: Na prv'm sedi svet Petr,


6593-

(Iz Št. Vida pri Vipavi.)

Na drug'm svet Pav, 10 Na trečem Jezus sam sveto

maso bere, Marija tam kleči. »Kdo te je to molituco na- vadu?«  »»Ta prva bo za vućeta, Ta druga bo za matr, 15 Ta treče bo zame. Amen:«« 


6594.

(Iz Dol. Vrtojbe.)


Pejmo, pejmo spat',

Z Bogom vrad,

Dor je z Bogom, Bog je ž

njim, Jezus je Marijin sin, 5 Kdor se njemu prporoči, On ga nikdar ne zapusti.

Sveti Peter z Rima Vesolne kluče ima, Odpira vsem dušicam raj. 10 Odperte tuđi našim,

De pojdejo gori k vašim!

Stoj* mi, stoj' mi cerkvica, Noter so trije oltarji. Na tem srednjem sveti Šent-

janž 15 Novo maso poje,

Zad za njim Marija kleči, Se milo joče in zdihava. Se obrne sveti Šentjanž: »Kaj vam je, Marija,


20 Ker se tako milo jočete In zdihavate?« 

»Kaj bi se ne tako milo jokala In zdihavala, Sem mela 'niga sinka, 25 Še tist'ga so judje vmorili!« 

»Počakajte, Marija vi.

Da bo ta masa kompljena,

Boste vidla dvanajst jogrov,

In vaš'ga sinka v sredi!« 

30 Koje b'la ta masa kompljena,

' Je vidla Marija teh dvanajst

jogrov,

In svoj'ga sinka v sredi:

Sinku so bušavali noge.

»Sinek, sinek, kje si biv?«  35 »Per oči, k* je blago prtiv.« 

»Kaj nam je zapustiv?« 

»Hribce in dolince,

Kdor ki njega služi,

Po smrti nebesa!« 


6593. Zapisat A. Pegan. — Iz njegove zbirke, kijo hrani Matica str. 314.

6594. Zapisat Jožef Soban. — Iz zbirke Jožefa Cejana K št. $5.


748


IV. Pesmi pobožne. II. 6595, 6596, 6597.


6595-

(Iz Št. Andreža pri

Pejmo z Bogom spat,

Svetim križam prbivat!

Kdor je z Bogom,

Bog je ž njim, 5jezus in Marijin Sin. 15

Sveti Peter z Rima

Dva ravne kljuće ima.

Dušem odpira noter v raji,

Na tem pravim kraj i. 10 Odprte tuđi našim,

De pojdejo če gore k vašim!


Gorici.)

Tam gor je 'na cćrkvica Z lučkami prepasana: Sveti Šent Jan sveto maso

bere. Marija je objokana in opla- kana, »Zakaj si tako objbkana in

oplakana?«  »»Zato, ker sem 'nega sa-

mega sinka imela, Še tega so mi judje umorili ! « <


Muoj dobranjo,

Kej mi boš pravu?

»Na reunik« (?) k sveti božji

veži, Pr sveti krvi zaklenjeno. 5Nuoter je pozlaćeno, Nuoter je posrebreno, Nuoter mašuje svieti Šent-

janž; Marija je pr maši. »Kaj si, Marija, tako žalost-

na?«  10 »»Kaj bi ne bla žalostna! Nisem imela ko sam'ga sinka, Se tistega sem zgebila!«« 


6596.

(Iz Sela pri Črničah.)

»Hitro poglej čez moju diesnu

stran !

Na raunin polji je dvanajst

jogrou, 15 On ta trinajsti,

Sam Buh je med njimi biu.*

Marija je hitro skočila,

Boha spremila,

Boha pišala: 20»Sinek, sinek, ljubo dete,

Kje si ti bio ?« 

»»Jez sem t§m biu,

Kjer je Buh blago prtiu.

Tebi prtiu, meni prtiu, 25Usem vernim dušam svieti raj!«« 


Bog je ukazal doli leci, trdo zaspati.

6597-

(Iz Aveč pri Kanalu.)

Pojmo spat, 5 Bog je ž njim, Z Bogom rad, Jezus in Marijin sin.

Sv. križem prvivat, Bog nam vkazal

Kdor je z Bogom, Zdej dol' leč\

6595. Zapisa/ JožefCejan; povedala Marija Nemec-Lutman. — Iz f>- janove zbirke II. //. 26.

6596. Zapisat JožefCejan; pela Meta. — Iz Cejanove zbirke III. U 39.

6597. Zapisa/ Jožef Cejan. — Iz njegove zbirke I. 1. V v. 22. ni ra- zume/a na meč niti moiivka niti zapisovavec. V. 75—80 je pisan dvakrat. V v. 67 je za ne znaš pisano si naša.


IV. Pesmi pobožne. II. 6597.


749


Tri božje angelce k sebi po- slat, ioNikol nobeden večer se ne

hudega bat'.

Prvi nas bo špižu,

Drugi nas bo vizu,

Treći nas bo v sv. paradižu

prikazal,

Hud pekel da bi bil zaprt, 15 Svet raj da bi bil odprt !

Jezus priđe, nas popelje

K svetmu raju.

O Bog nam daj

Ta nebeski svetli raj ! 20 Na dan petka Jezus vlovljen

bil,

Oj spredaleč pripeljan,

Nameč(?)to mestoBruzalem.

Tam so ga gajžlali,

Tam so ga šibrali, 2 5 Tam so ga metlali,

Tam so ga s palco tepli,

Na svet križ so ga pribili.

Marija tako rekla:

»0 spreljubo dete moje, 3oGrenka smrt je tvoje.« 

»»0 spreljuba moja mati,

Skoz vašo majhno besedico

Da bi kdo to molitvico zmolu

Saj bi rešil tri duše z vic: 35 Prva bi bla očeva,

Druga bi bla materna,

Treća sam ga svoj ga greš-

nika.«« 

O svet božji križ,

Ti men' 'ncoj dol položiš, 40 Da se moje telo odpočije,

Da moja duša spred cajtom

Od men' ne zgine.

Svetla britka martra!

Jutri zgodaj nas zbudite, 45 Z neba pridite

Tri božji angelci:

Ta prvi nas bo špižu,

Drugi nas bo vizu,

Treći nas bo v sv. paradižu

prikazal.


50 V sv. paradižu,

Je 'na zlata miza.

Pr* ti zlati mizi

So trije stoli, trije škofje.

Pr' tem prvem sedi sv. Peter, 55 Pr' tem drugem sv. Pavel

apostl,

Pr' tem trečem usmiljen Jezus.

Oh duša je k Mariji pritekla,

Marija tako rekla:

»Duša, duša, kod si ti ho-

dila!«  60 »»Jaz sem povsod hodila:

Po vicah, po temnicah,

Jaz sem bila tam

Pri teh oglenicah.

Tam sta bla dva angelca, 65 Tista dva angelca sta mi tako

rekla :

Saj mi tebe, duša, nećemo,

Saj ti ne znaš paternoster,

Kriščevo molitevco.

Saj to molitev mora vsak znat 70 Naj bo star al' mlad,

Naj bo bože ali bogat,

Naj bo kmet al* gospod.

Kdor se je ne bo na tem

svetu navadil,

Tud* na onem se je ne bo mogel navasti.«« 

75 Oh zemlja, nebo,

Sv. Rešnje Telo,

Sv. Ivana vangelj,

Požegnaj Bog,

Mojo dušo in mojo telo, 80 Mene ubozga grešnika!

Oh Mat' Marija,

Prečista Devica,

Zvoljena od vekomaj do ve-

komaj !

Kakšno žalost sta vi dva imela 85 Marija pod sv. križem,

Jezus na sv. križu,

Največ ob tišti uri

Ko se je njegova duša

Od njega sv. telesa loćila!


750 IV. Pesmi pobožne. II. 6598, 6599.

90 Oh mat' Marija Pred Vaš'ga s'nu,

Prećista devica Usmiljenega Jezusa!

Zvoljena od vekomaj do ve- Njemu zročite,

komaj! 100 Ne zapustite nas,

Kadar boste vi vidla, O mat' Marija,

Da se bo naša uboga duša, Prečista devica.

95 Od našega grešnegatelesaločila, Izvoljena od vekomaj do ve- Sprejmite jo, nesite jo komaj!

6598.

(Z Orahova.)

Gospod Bog je nam vkazal Pritekla je čez kamnite gore,

Doli leci, trdo zaspat', Ćez materne Crne zemlje.

Nebeske tri angelje k nam Ona je tako rekla:

poslat': Brozor temu, kdor to mo-

Eden bo nas vižal, litvico zna,

5 Ta drugi bo nas Špižal, 20 Kdor jo pobožno moli.

Ta treki bo nas peljal Vsaki petek 'n sboto jutro!

V svet' paradiž ! Ta bo rešil tri dušice :

V svet'mu paradižu Edno očno, edno materno, Je ena zlata hišica, Edno sam svojo:

10 'Na zlata mizica, 25 Bo pekel zaperl, Trije jogri, trije stoli : Paradiž odprl,

Na enem sedf Jezus, Tam se bo veselil

Na drugem sveti Peter, Od vekomaj do vekomaj.

Na tretjem sveti Miha. Amen.

15 Na strani je Marija klečala,


6599.

(Iz Ihana.)

Boh nam ja reku dvšl leč, * Trdo zaspat', * Tri ajn- g'Llce h nam posvdt'. * Ta p&ru nas bo vizu, * Ta drug nas bo Špižu, * Ta trek' nas bo varvu, de na vmirjžmo bres sv. RešT>nga tilesa.

Nekateri [starejši] končujejo tako:

5 ... Ta trek' nas bo v n^bo prpelu. Tam gv&r ja zvata

Šiša, zvata miza. Lepa roža d'vica Marija pi>r miz' sedi. Vsa nebeska držina mil' zdišejo, mil' kličejo, vbogo dušo z vic vab'jo. PrŠva ja vboga duša čez želćzne vrata, čez goreče

6598. Zapisal Anton Crv. — Iz njegove zbirke A. 15, kjer je pristav* Ijena opomnja: -»Jo pesmico pri nas zvečer molijo in jo ne pojejo več, pa meni se vendar zdi, da je bila ta molitvica enkrat pesmica, akoravno je %e 00 ij prozi podobna.* Brozor je stsi blazćže = blagor.

6599. Zapisal Anton Breznik; molila stara Tavčarica. — Iz njegove zbirke JI. št. 125.


IV. Pesmi pobožne. II. 6600, 6601, 6602. 751

šance. Marija še nisk'L prkvanfva. Tk6 ja reku vsmih»n Jt>žt»š : 10 > Mat, vaše tasede so i.rsnične, moje so pravične!

De b' se 'n čvovk n£šu, to molituco m61u vsak vi»čer na soj maržu srcć, vsak* jutir na s6je tišć usta, b' m6gu jast dob'Br vin dat, tri dušice zvicposvat': parvo vačetovo, drugo matorno, treko samo n^gćvo, da b' mćgov n^gćvo 15 dušo v n'Bbćsa prpelat', gvir, k' prebiva J^ž'lš 'n Marija !« Boh z nam ! — '.

6600.

(Iz Žej.) « 

Bog je reku d6 leč, 5 Druh nas bo spižov,

Mehku zaspat', Trek nas bo varvov,

Tri angelčke h nam posvat' : D'šice in telesa. Ed'n nas bo vižov,

Ta svahk' jme Jež'š, Marija 'n svet* Jožef,

Bod'te zapisan* u našm čel ! 10 Ta svahk' jme Jež'š, Marija 'n svet* Jožef,

Bod'te zapisan u naš'h ust'h!

Ta svahk' jme Jež'š, Marija 'n svet' Jožef,

Bod'te zapisan v naš'm s&rc'!

O Jež'š nazarenšč', sin Davidov, i5Kral t'h judov,

Usmir se čez nas, o Gospod ! Amen.


6601.

(Kranjska.)

Katrinčica, Katrinčica Boh je vkazal doli leč,

Po vertu hodi, Terdo zaspat,

Rožce nabira, 10 Tri angelce k nam poslat:

Krancelce spleta, Eden nas bo vižov,

5 Ješčki jih pošilja : Drugi nas bo špižov,

>Ješček,poglej na tvojo desno Tretji nas bo varvov,

stran, Svetim rešnim zakramentom

Boš vidil pet kervavih ran!« umret. Amen.


6602.

(Iz Šmihela.)

Bog je vkazal Eden bo nas špižal,

Lepo dolvleč', Eden bo nas vižal,

Rahlo zaspat', Eden bo nas varval

Nikogar se bat'. Po noči in po dni. 5 Bog bo nam poslal angeljce tri :


6600. Zapisal Fr. Stelč. — Iz njegove zbirke VI št. 25.

6601. Zapisal Fr. (Radivoj) Poznik. — Iz njegove zbirke. 660a. Neznanega zapisovavca. — Iz Scheiniggovih NPKS. št. 117.


754 IV. Pesmi pobožne. II. 6611, 6612, 6613, 6614.

Marija souze tuoči Svieta bierm do nuoči,

ioAnčelce napaja, Jezus nam pridi k pomuoči.

Nebies'L posaja. 2oTam borno vidli en čuden Posadite tuđi nas stran,

Ki>r bo ura enu čas! Kjer je Ježuš pokopan.

Mi ležerno enu zaspimo Srčice bo hlipalo,

15 Naši griehT> zapustimo. 2 v u P - * •' • o u

Piku buodi zaprt, Preljubezmvi svieti Buah,

Svet raj odprt ! 2 5 Odvdrte vse hudobe od nas

J preč!

6611.

(Iz Ihana.)

Boh jn svet 1 bozi kriš! 10 Vstnitan Jbžhš noč 'n dan!

Ti mene dv&l považiš, Pokr&p* me ž žegnano vad6,

Vse grehe na stran zvažiš. De b' jast zam6gva (zam&gu)

Ta čarn pikćv zap&rt, trikrat reč:

5 Svet' rej vahp&rt. Ta svahkt jmć Jt>ž*š,

Sveta birma, svet' karst, Marija, svet* Jožof,

Svet' Mihov, 15 Prihte mi h trošt' jn pomćč'

Vari me da punoći, Zdej 'n na mojo zadno uro!

Marija d'vica pu punoći, Amen.

66l2.

(Iz lhana.)

Boh 'n t& svet bozi kriš, 5 D'vica Marija z nam', Ti mene dvil považiš : Svet' Duh nad nam':

Jast trdć zaspim, Čast bod* Bogu vačet\

Vse grehe zapistim. Sin' jn svet'mo Duh'!

6613.

(Od Horjulja.)

Sveti križ, Angelj Gabrijel po polnoči,

Ti mene nocoj dol' položiš, Mamka božja do bel'ga dne,

Jutri ti mene gor' zbudiš. Usmiljen Jezus noč in dan,

Svet' krst, sveta firma, Kamor grem, Bog in Jezus 5 Varujta me do polnoči, Kristus ! Amen.

Pojdimo spat, s svetim križem prebi vit.

6614.

(Iz Loma nad Kanalom.)

Pojdmo spat, Kdor je z Bogom,

Z Bogom prebivat! Bog je ž njim,

66 1 1 . Zapisal AntonBreznik; molila Lovrenče vka. — Iz njegove zbirke II. št. 124.

66 1 a. Zapisal Anton Breznik; molila mati mu Terezija. — Iz njegove zbirke II št. 128.

6613. Zapisal Ivan Vrhovnik; povedala Mica Bobnarica. — Iz Vrhov- nikove zbirke str. 19.

6614. ZapisalRud. Jož. Levpušček. — Iz zbirke JoSefa Cejana V.fl.19.


IV. Pesmi pobožne. II. 6615, 66 16.


755


5 Jezus in Marija 'n sin.

Pojdmo gledat,

Kaj Marija dela.

Marija dobro dela,

Verne dušice napaja, ioKljuće ima od svetga raja.

Odprite našim,

Da pojdjo k vašim.

Bog je ukazal dol leč',

Trdno zaspat', i5Nikol noben'ga se ne bat*.

Trem angelcem se vroke dat':

Prvi nas bo spižal,

Drugi nas bo vižal,

Tretji nas bo varval 20 Brez svetega zakramenta

vmret'.

Je nam Marija obećala,

Da naspopeljetje skoz paradiž.


Tam so trije zlati stolići : Na prvem sedi sam gospod

Bog,

25 Na drugem sveti Jožef, Na tretjem sveti Peter. Marija zraven njih stoji, Crne bukve v rokah drži. Priđe dušica mimo nje,

30 Marija dušo zaprašala: >Duša, kje s* bla ti?«  >»Jaz sem bila pred crnim

peklom. Pred ćrnimi pećmi.« 

Srećna duša, k'topesem znaš! 35 Kdor je ne bo na tem svetu

znal. Se jo bo moral na unem svetu

ućit\ Amen.


Pejmo spat, Z Bogom prbivat! Kdor je z Bogom, Bog je ž njim, 5 Jezus in Marijin Sin. Sveti Peter z Rima Svete, ravne ključe ima, Vsem dušicam odpira, Ubozim in bogatim. 10 Naj odpre tuđi našim,


6615.

(Iz Dol. Vrtojbe.)

De pridemo k vašim! Sveti rej

Sam Kristuš nam ga dej ! Sveti križ, 15 Doli položiš. Ančelc moj, Vari mene ti nocoj. Prej, ko je beli dan, Pridi Jezus k meni san!


Pejmo spat Z Bogom rat, Svetim križem prvivat! Kdor je z Bogom, 5 Bog je ž njim, On je Marijin Sin. . Marija križem hodi, Sojga sinka lepo prosi:


6616.

(Iz Gor. Vrtojbe.)

> St ori, stori, sinek moj, 10 Kar si Bogu obečou : Dej kljuće svetoga raja Svet'mu Petru z Rima, De bo odpirou dušicom, Ubozim nu bogatim 15 Sveti rej,

Jezus nu Marija nam ga dej !


6615. Zapisal J. Cejan; pravila M. Ćučič. — Iz Cejanove zbirke II št, 21.

6616. Zapisal Jožef Cejan; pravili Juta Kovačeva in njena hči Pepka. Iz Cejanove zbirke HL //. ??. a.

48*


756


IV. Pesmi pobožne. II. 6617, 6618, 6619, 6620.


Pejmo spat Z Bogom rad, Svetim križem prvivat. Kdor je z Bogom, 5 Bog je ž njim, Jezus je Marijin Sin. Lampe napravite, Z oljem napolnite, De ne bojo ugasnile !


6617.

(Ix Gor. Vrtojbc.)

10 Pejmo gledat

Po mejicah,

Po meglicah,

Po stezicah,

Kjer Marija lepo poja, 15 Angelce poseva.

Bog nam dej vsem gore pret,

Naše duše zveselčt!


6618.

(Z Goijanskega na Krasu.)

Hodmo spat z Bogom rad, Kar si Bogu obečal!« 


S svetim križem prebivat. Kdor je z Bogom, Bog je ž

njim, Jezus je Marijin sin. 5 Marija sinka prosi: »Stori, stori, sinek moj,


Sveti Peter z Rima Nebeske ključe ima, 10 Odpira dušam sveti raj : Odpri tuđi našim, Da pojdejo tje k vašim !


6619.

(Iz Št. Viđa pri Vipavi.)


Pejmo spat Bogom rat; Kdor je z Bogom, Bog je ž

nim. Marije svoj 'ga sinka vozi Jen ga lejpo prosi : 5 Sinek, sinek, pojdi gor!


Gor je svet Peter z Rima, Svete kluče ima, Vodpira dušicam z vic; Će vodpira vašim, 10 Nej bo tuđi našim, De bomo šli za vašmi !


6620.

(Z Grahova.)


Pejmo spat, Bog je zlat: Kdor je z Bogom, Bog je z njim. 5 Pejmo gledat Na gorice, Na vodice.


Kaj Marija dela: Marija Jezus' 10 Nožice vmiva, Dušice napaja, V svet raj jih pošilja: Odprite še našim, De pojdejo k vašim!


66 1 7. Zapisat JožefCejan; pravil mu oče Ivan. — Iz Cejanove zbirke II. št. 18. — Prvivat = prebivati.

6618. Zapisat brat Andrej Štrekelj; narekata moja mati. — Iz ro- kopisa mojega brata ; drugi molijo za Nebeske tuđi Tri ravne.

6619. Zapisat Anton Pegan. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica

3*4> 3'5-

66ao. Zapisat Anton Crv. — Iz njegove zbirke A. 16.


\


IV. Pesmi pobožne. II. 6621, 6622, 6623, 6624. 757

6621.

(Od Horjulja.)

Pejmo spat, Pejmo gledat v sveti Rim.

Nič se bat. Tam je ena zlata cćrkuca*

Pejmo gledat 15 So notri trije stćlčki: Na vodć, na gorć, Na en'mu sedi sv. Peter,

5 Kaj Marija, prečistadevica,dela, Na en'mu sedi sv. Pav', Bele rokice umiva, Na en'mu Jezus sam.

Dušice napaja, Svet* Peter sez Rima

V svet raj jih posaje. 20 Nebeske ključe ima, Bog daj, da bi naše napojila, Tem bogim dušicam odpira. 10 V svet' raj posadila. Amen. Odprite še našim,

Pejmo z Bogom, £ e P°i*'i° P^e vaSim !

Bog je z nam', Bo S in J ezus Knstus ! Amen '

6622.

(S Police pri Višnji gori.)

Pejmo spat, Pos&d' še mene,

Bog je zlat. Mojga oća,

Kaj Marija dela? Mojo mamo,

Dušice vtrinja, 10 Mojo sestro 5 Dušice napaja, In najbližnjo žlahto !

Dušice v sveti raj posaja.

6623.

(Iz lhana.)

Pejmo spat, 10 Svete božje roćice gvar drži :

Boh ja zvat: Ajng-tlčke napaja,

Kčr ja z Bogam, V svet' rej posaja.

Boh ja ž nim. Pejmo še mi,

5 Pejmo gledat De b' še naše duše napajava,

Na gorice, 15 V svet' rej posajava,

Na vodice, Zdej 'n na vse večne Čaše!

Kaj Marija deva. Amen. Marija na zvat'mo stovčki, sedi,

6624.

(Iz Žej pri Komenđi.)

Pejmo spat, Na svet' rej posaja.

Bog je zvat. Pejmo še mi,

Pejmo gledat, De nas napoji,

Koga Marija deva. Na svet' rej posadi.

5 Angelce napaja,

66a 1. Zapisa/ Ivan Vrhovnik; povedala Mica Bobnarica. — Iz Vrhov- nikove zbirke str. 19.

6622. Zapisa/ dr. Henrik Tu ma. — Iz njegovega r oko piša.

6623. Zapisa/ Anton Breznik; mo/i/a stara Tavčarica. — Iz njegove zbirke II, št. nj.

6624. Zapisa/ Franč. Stele. — Iz njegove zbirke II. št. 41.


758


IV. Pesmt pobožne. II. 6625, 6626, 6627, 6628.6625.(Gorenjtka.)


Pojmo spat,


10 Zlate ključe ima :


Bog je zlat


Odpre proti našim


Pojmo gledat


Ino proti vašim.


Na gorico,


Svet* krst in sveti križ


5 Na vodico,


Nas vari do polnoči,


Kaj Marija dela.


15 Svet Mišel po polnoči,


Verne duše napaja,


Marija devica do belega dne,


V sveti raj poslaja.


Jezus Kristus noć in dan!


Sveti Peter je iz Rima,6626.(Torovo.)


Pejmo spat,


15 Skoz' zaprte vrata.


Boh je zvat, Pejmo gledat, Kaj Marija deva. 5 Marija dušice napaja,

V svet' rej posaja.

Svet' Peter iz Rima 20

Zvate kluče ima. Pejmo v paradiš: 10 V paradiš je zvata hiša,

V hiš zvata miza,

Okol miže trije jogr sede, Jezus in Marija. 25

Zdej j' pa pršva ena vboga

duša,


Tok je rekla Marija: »Uboga duša, kot s* hodiva ?«  »»Jest sem hodiva po kam-

nitn'h gorah, Pa po gorePh gvavah. Poj' pa reku p'klenski skuš-

navc: Na maramo zate, K* znaš zvat Očenaš mort!««  »Srečna s' ti, k* s' ga moliva, Srečen je tist\ k tej' nauču; Vso žlahto v nebesa pripelješ, Pa samo sebe!«  Jezus Kristus! Amen.


Poimo spat, Boh je zlat, Pojmo gledat Na stezice, 5 Na gredice,


6627.

(Z Bleda.)

Kaj Marija dela. Angeljce napaja, V sveti raj jih posaja. Boh je vkazal 10 Doli leč itd.


Pejmo spat, Boh je zvat! Na voske stezice,


6628.

(Žeje.)


Kaj Marija dela: 5 Vboje včice napaja, Jež'š Krist'š! Amen.


6625. Zapisa/ M. P. — Iz »S/ov. Glasnika« XI (186$) 92.

6626. Zapisat Franč. Stele. — Iz njegove zbirke III. ŠL 29.

6627. Zapisa/ Fr. (Radivoj) Poznik. — Iz njegove zbirke.

66a8. Zapisa/ Franč. Ste lč. — Iz njegovega rokopisa št. 26. — Vboje včice = uboge ovčice.


IV. Pesmi pobožne. II. 6629—6633. 759

662g.

(Kranjska.)

Pejma spat, 10 V svet raj posadi.

Bog je zlat, Svet križ božji

Ćez vodice, Nocoj nas dol položi,

Ćez mejice, Jutri zbudi:

5 Tam si Marija roke vmiva, Bojo petelinčki pel,

Dušice napaja, 15 V cerkvico šli,

V svet raj posaja. Za nas molil,

Pejma še mi, Pa še za nas Boga prosil.

De nas napoji,

6630.

(Koroška.)

Bug je zvat, pojmo spat, Jih v sveti raj posaja:

Pojmo gledat, kaj Marija djeva. 5 Posadi še mene in mojo Marija svoje dušice napaja, vbogo dušo! Amen.


6631.

(Globasnica.)

Bog je zlat, Ino svečo prižigala.

Peljaj nas spat, Posveti še tuđi nam

Po teh vozkih stezicah, K većnemu zvelićanji

Po teh mrzlih vodicah, Noj pa k večnemu veselju! 5 Kir je Marija Jezusa kopala


6632.

(Globasnica.)

O Jezus zlat, Tam je prižgala

Peljaj me spat, Vsem vernim dušam luč.

Po vozkej stezici, Prižgi jo tuđi ti

K mrzli vodici, 10 Meni in mojem starišem, 5 Kir se Marija Bratom ino sestram,

Noge vmiva. Da nobeden brez luči ne umrje !


6633.

(Od Cerovca.)

Hodmo spat Boga zvat, Kde Marija sinka zible,

Na unkraj v svetli raj, S pravoj rokoj ga prijimle:

6629. Zapisat M. Rode. — Iz njegove zbirke XL št. 12

6630. Zapisat M. Majar. — Iz njegovega rokopisa, ki ga je hranit Mi- klošič. V CO. vi. str. 14. kjer je pisana med rezijanskimi, je to drugaci: 1 Bug je zlat — 2 dela — 4 Jih v] V — 5 vbugo. — Prepis v VO* AlV. b. 34 se toči od tega zadnjega v tem: 2 koj . . djela. — Za 2. verzom sta vtaknjena ta-le: Marija na zlatan stolicu kleči, * Vsmilanamu JežuŠu nas zroči — 5 bugo.

6631. Neznanega zapisovavca. — Iz Scheiniggovih NPKS. št. 116.

663 a. Neznanega zapisovavca. — Iz Scheiniggovih NPKS. št. 116. (inač.) 6633. Zapisat St. Vraz. — Iz VO. I. 68 (15J.


760


IV. Pesmi pobožne. II. 6634, 6635, 6636.


5 »Dragi moj sin! Alj ti spiš, alj glediŠ?«  »»Jaz ne spim, alj gleđim No za verne dušice skrbim. « « 

Tam mi stoji zlato nebo, 10 Na nebi mi je zlati stol, Na njem sedi božji Sin, Njegova mati pred njim kleči, No se sini lepo moli:


»Dragi sinek moj ! 15 Ne pust* dušic ti v pekel, Naj boge dušice Predejo v svetli raj. Odpri mi ga t Bog oča t Bog

Sinf No Bog sveti Duh — to so

tri mile (osebe), Ves edini gospom Bog !


6634.

(Od Cerovca.)


Stoj mi, stoji zlato nebo, Ne nebi mi stoji zlati stol. Na njim sedi Jezuš, Marija pred njim kleči, 5 Sini se moli :


Naj dušico pridejo v sveti raj. Odpri mi ga Bog Oča, Bog

Sin, Bog sv. Duh, 10 To so tri mile peršone,


Moj sinek, ne pusti dušic v pekli, Ves edini gospone Bog!

6635-

(Od Sv. Miklavža pri Ormožu.)


Hodmo spat, Boga zvat Na 'no pot, Kč je Bog, 5 Kč Marija sineka ziblje, S pravoj rokoj gaprijimlje: »Sinek moj ljubljeni, Al spiš, Al glediš?«  io»»0 ljuba mati moja, a ne spim, a ne gledim,

a za vse verne duše skr- bim !


« €


S križem ležem,

15 S križem stanem, Križ mene varje Od punoći do punoći. Angelc moj, •

Varuj ti mene nocojšno noč,

20 Da moje telo počine,

Da moja duša ne spremine, Pod svetim Duhom prebivle. Jezus nezareški. Ja tebi davlem dušo svojo,

25 Molitvico mojo Primi Duh sveti Na vekomaj ! Amen.


Idmo spat, Boga zvat, Na on kraj, Svetli raj. 5 Marija je klečala,


6636.

(Iz Vrbovca.)

Bčle ruke zdigala: »Oj Ivanek bratec, Gdč mu stanuvali?«  »»Pre* cvetoga Petra vrati, 10 Tu bodi Bog i Marija ! Amen.


cc


6634. Zapisat St. Vraz. — Iz VO. XVII. 5. b. Nektere besede se dado triko razbrati.

6635. Zapisa/ Stanko Kelemin a. — Iz njegovega rokopisa.

6636. Zapisat Rik. Ferd. Plohi. — Iz njegovih IINP. L 68.


IV. Pesmi pobožne. II. 6637, 6638. 761

6637.

(Vrbovska.)

Ovce paso tri Čebanci. To so začuli Židovi:

Ovce Boga poznaviši, Neti spase, neti stase,

Hude stvar ne mogoši. Vso noč Boga prejiskaše.

Beži, beži, huda stvar, Našli so ga o polnoči,

5 Jezus ne vidi samo pet. 25 Peljali so ga pred Pilatuža,

Za njim ido tri device, Peljali so ga v strašne muke,

Vsaka nosi tri svečice. Križ nositi, križ darovati

Med sabo se spominjaši : Na rumeno po kamenu.

Kamo čemo na konek? Ne spomina žena moža,

10 Pred svetiga Jurja urata. 30 Ja sim čista i prečista

Sveti Juri orožnik, Jezusova zaročnica.

Ki vse čez leto zeleni, Mene je Jezus zaročil

Kaži nam to pravo pot Pri Mariji na večerji.

K tmi vročici, Vertec ograjen,

15 K uni božji dušici, 35 Poln je rožic nasajen;

Kjer Marija biva, Na sredi je bozi kup,

Bele roke umiva, Pod njim majka kleči.

Zlate čaše nataka. Sinka Boga zibala,

Čašica je jeknila, Nad njim zibajoć kontala,

20 Po vsem svetu zoveknila, 40 Kontajoč zaspala.

6638.

(Iz Uskokov.)

Hodimo spat, Boga svat, krail nebesky is neba ide,

usako nozh na pomozh. 5 use svetce sabo uody.

trubi, trubi slava boshia, Tamo doly na podoly,

6637. Neznanega zapisovavca. — Iz VO. XVI Č- 34. — Iz več pesmi sestavljena, marsikaj je nejasnega, marsikaj očitno napaćnega: 1 čebanci = Čobanci — konek = konak; 20 zoveknila = zveknila; 28 rumeno = ramenu; 36 kup = klup, klop; 39 kontala = kantala. — Popolnoma nejasni so verzi j— 5. Primerjaj nastopno in pristavek k nju

6638. Zapisat vVeikhard Valvasor. — Iz njegove knjige -»Ehre des Herzogthums Krain* II. 491, kjer imenuje pesem molitev in piše za v. u. tuzhnu pismu prepisati, (+traurige Briffe zu schreioen*) za zherne (v. 20) zherna. Pesem

je pri njem pisana nerazdeljena na verze. Valvasor jo je preloŠil tuđi v nem~ ščtno, toda mnogih stvari ni razume/, verza //. ne, ker ga je že slabo zapisat, drugih stvari pa zato ne, ker je pač te površno slovenski znat. — Z zadnjima številkama je primerjati zlasti nastopno čakavsko - is trsko.

(Istroka.)

Hod'mo spat, Boga zvat, Ku ti je Bog obečal!« 

Svetim križem prebivati »»Meni je Bog obečal Križ teče po nebe, 10 I va ruke kluče dal,

A Marija po zemlje Da mu polje varujen.«« 

5 Kričeći, moleći, " Na polje je Marija

Svoga sinka prošeci ; Na kantride sedela,

»Daj mi, sinko onu reč, Žute kose česala,


762


IV. Pesmi pobožne. II. 6639, 6640.


kir auzbari auze pašo, auze boga ue posnashe. boile se ym na roditi, 10 kakor peklu prebiuati, tushnu pismu prepivati. Alleluja, alleluja! pomozi nam ta sueta nedeyla nu sueti iuray oroshnik,


15 kir nam pravy pravi pot

po seleni travizi

k eni uodi toplizi.

ker diua Maria

bele roke umiva, 20 zherne ozhy spira,

greyshne dushe napaje.


»Marija Boga rodila, v senčico položila.« 


Šija, šija sunčice Zimo i leto, Po vsim olnim svetu Bog dobro vidi: 5 Marija Boga rodila, V senčicu položila, Kjer so angeli pogladili, Vse grešnike pomirili. Angeli se vežo io Te nebeske stežo(?).


Mi


6639.

(Vrbovska.)

Ko to zmoli vsako seboto večer,

Vsako nedeljo jutro,

Ne boj se na gori pugubit*

I na vodi potopit', 15 I se ufa tri dušice iz vic iz-

peljati :

Perva čočikina,

Druga je mamkina,

Tretja je sama svoja:

Raj mi je odpert, 20 Pekel mi je zapert!


se Bogu priporočimo. «  6640.

(Iz Gor. Vrtojbc.)

Mi se Bogu prporoćimo, Ang'lcu varhu,

Ljubeznivi Materi božji, Svetemu Jožefu,


15 Bele ruke mivala: Kamo jih je mivala, Tamo je slava padala. Sve slavići kolo nje, Sve dušice su skraj nje.

20 Rajnice gredu Z rajskima vrati, Su se spominjale, Kada te prespati : Pred svetega Jurja vrati.

25 Sveti Juraj Jurovnik, Ki nam budi pomoćnik


Od večere do zore,

Dokle peteh zapoje, 30 Mat Mariju zazove :

»Stante gori, mat Marija!

Gostići van gredu!« 

»»Ča su ti za gostići?«« 

»Angelići božji.«  35 »»Ča tu išču, Ča tu gledaju?«« 

»Milost božju, kripost božju.« 

»»Bog jim je daj, Bogjim je

daj!

Amen Isus.


«« 


Svaku uru, svaki hip,

Zapisal J. Volčič. — Iz Slov. Glasnika 1865, 2 &4- Ponatisnjena v zbirki

Naše Sloge VI. 24 — 25 s premembami: 7 reč] stvar — 23 Kide — 28 večera

— 30 zazove. K beseđi Jurovnik (v. 2$) je pristavljeno 3 da drugi pojo oružnik.

6639. Neznanega zapisovavca. — Iz VO. XVI. $33* Vv. 6. je za senčicu pisano na pak sunčicu, v v. 1$ za ufa pa ufam.

6640. Zapisal Jožef Cejan; pravili Juta Kovačeva in hči Pepka. — Iz zbirke Jožeja Cejana II L Št. 34.


IV. Pcsmi pobožne. II. 6641, 6642. 763

5 De bi nas ovarvali Ančelc varih,

Nesreće, Bod'te vi naša kompanija

Nagle smrti, 15 Zdej nu na našu smrtnu uru,

Slabe pameti, Kr bo pršla naša ura enu

Velike žalosti, cejt.

10 Kar nam ima škodovat Sprimte, o Jezus, našu dušicu,

Na duši en na telesi. In pelj'te ju u tu nebesko

Jezus, Marija inu sveti Jožef, veselje.

>Bog, večna luč — varuj me nocojŠnjo noč!« 

6641.

(Torovo pri Vodicah.)

Bog, večna luč, Angel moj,

Vari me nocojšno noč ! Bod' z menoj !

Sveti angel varih moj, O Marija, čista d'vica,

Čuj v mrak'h nad menoj ! 10 Bod' moja pomoćnica ! 5 Jožef, Jezusov rednik, Angel moj,

Bod' mi zvesti pomoćnik ! Bod' z menoj !


Sv. Katarina in Jezus. 6642.

(Z Vćlikega brda.)

Sveta Katarinca po pulci je Šetala,

Je rožce trgala.

Se k nji priđe Jezus Kristus:

»Katarinca, ti gledaj moje ranice, 5 Ki so mi jih judje dali,

Za Boga me nišo spoznali U

Judež Kajfež govori ze njim:

»Potecite, s kamenjem ga pobitelc

Potočila se mu je ta ta sveta rejšna kri, 10S0 prišli tri angelci z nebes,

So pobrali to sveto Jezusovo kri,

Nesli so jo v nebesa pred očeta nebeškega.

Nebeski oće govori:

»Tak ki bi to molitev spev ali zmolu trikrat na dan, 15 Bi mu bili vsi grehi odpušćeni,

Ki bi jih već jemu kakor peska v morji

Al* pa zvezd na nebi!« 

Zdaj se reče:

»Hvaljen bodi Jezus Kristus, Amen na vse večne čaše U


6641. Zapisal Franč. Stele. — Iz njegove zbirke HL St. ,?o. 664a. Zapisala neimenovana gospodična (dala Nat. Zabredova). — Iz njenega rokopisa.


764


IV. Pesmi pobožne. II. 6643, 6644.


Završila večerne molitve.

6643.

(Iz Gor. Vrtojbe.)


Bodi ofrana, prporočena Ta sveta božja molitevca, Ker sem jest spela in zmolila Na čast gospodi Bogu, 5 Na čast svete Marije, Na čast pet krvavih ran Je-

zusovih, De se gospod Bog usmili


Tega daru svetega Duha ! O moj Bog, O moj stvarnik, 25 Ki ste vi nas ustvaru, Na svet spomnu, Previdte nas, Potroštajte nas In vsa naša dela,


Ćrez naše stariše nu mlajše 30 Želje, opravila.


Inu črez vse verne dušice u

vicah. 10 O milostlivi gospod Bog,

Jeh vzemite un z vic nu

trpljenja ;

Položite jeh, ponesite jeh

U to nebesko veselje,

U ta nebeski svetli raj, 15 Kjer nam ga B6g vošči inu

đej,

Vsim vernim kristjanom :

Nam tem živim

To ljubo zdravje,

Dobro srečo, 20 Mir božji,

Dar božji,


Vse naše djanje in nehanje,

Vse naše življenje,

Vse naše trpljenje!

Vse gospodi Bogu oframo, 35 Vse k časti božji strimo,

Vse v imeni božjim !

Dar sveti Duh,

Vse nam nadehni,

Vse nam našpižej. 40 Vse nam nagmirej !

Sveti žegen božji,

Požegnajte nas

Enu naše dušice,

Enu vse, kar nam je Jezus 45 Posodu enu dau ! Amen.


6644.

(Iz Št. Andreža pri

Bodi prporočena In zročena Ta sveta božja

Majhna molitevca, 15

5 Kateru smo zmolili nocoj Na čast gospod Boga, Na čast Mater božje, Na čast vseh svetnikov In svetnic božjih, 20

10 Na čast ančelca varha, Ki nas je varval danes,


Gorici.)

Ta sveti božji dan, Varte nas tud noćoj, Tu svetu božju noč: U miri božji(m), U gnadi božji Hude nesreče, Nagle neprevidene smrti ! O moj Jezuš nu Marija, Bod'te naša kompanija !

Amen.


6643. Zapisal Jožef Cejan; pravila »Pavlinova matic. — Iz Cejanove zbirke II. št. 20.

6644. Zapisal Jožef Cejan; pravila M. Nemec-Lutman. — Iz Cejanove zbirke II. št. 25.


IV. Pesmi pobožne. II. 6645, 6646, 6647, 6648. 765

6645.

(Iz lhana.)

Te naše mejhne molituce g^spćd* Bogii prpćročmć, dvic* Mari, vs-Bm lubr&m svetnikam, svetnicam božjim, ajn- g^lčkam, jogrtm, de b* za nas Bogd prosil', de bx Boh ušlišu naše prošne, naše grehe vadpustu, naš^m dtšicam 5 dav to nebesko uč. Dobrota božja konca nima. Boh Vače, Boh Sin, Boh svet' Duh, troštar svet' Duh, ustan vseli pxr nas, zdej 'n na našo zadno uro! Amen.


6646.

(Od Sv. Miklavža pri Onnožu.)

O moj Bog, Jezus — —

Jaz tebi priporočim in zročim 10 Marija in sveti Jožef. Svojo kratko molitvico: Sv. Ana, sv. Barbara,

Blaženi devici Mariji, Sveti trije kralji:

5 Materi božji, Prite vi meni na pomoč

Na čast in hvalo Ze in vsigdar

In na milost gor v sveto nebo. 15 In smrtno uro ! Amen.

Presveto sladko ime

Marija, bodi počeščena stotisočkrat !

6647.

(Iz lhana.)

Marija, bod* počT»šj«:na tolkat, Marija, bod* poČT»šj«na tolkat, KolHr ja trauce na zj«mlx Kolk'Br ja kapblc u mOrji, Ji,n listja na dreujb ! J*n u (v)sbh vaddh ! Marija, bod ? poči,šj«na tolkat, 10 Marija, bod' počT»šj«na tolkat, 5 Kolfcbr ja dreuja na zj,?ml-t ^olkM ja zvezd na neb' J*n peska u murji,! J ,n a Pg*l™ u mbenh!

6648.

(Kranjska.)

Ljuba roža, Marija devica, In sveta Trojica, sveta car- Bod češčena in zahvaljena tana rožna kraljica,

Milionstotavženkrat Sveto cartano rešno Telo,

In stotavženkrat in ednajs- Sveti pet kervavih ran Jezusa

krat ! križanega,

5 Ljuba Marija, prečista devica. Jezus usmili se čez nas itd.


6645. Zapisa l Anton Breznik; molila Trika. — Iz Breznikove zbirke IV. št. 23.

6646. Zapisal Stanko Kelemina, narekal Karei Bernik. — Iz Kele- minovega rokopisa.

6647. Zapisal Anton Breznik; molila Ivana Pengel. — Iz Breznikove zbirke V. št. 3/.

6648. Zapisal (?) Pavel Laznik. — Iz zbirke Ivana Lovtača A. str, 108.


766 IV. Peemi pobožne. II. 6649, 6650, 6651, 6652.

»Marija, poŠlji mi Šest angeljcev.« 

6649.

(Iz Ihana.)

Marija, pyašlimj«n' šest ajn- 5 Marija, vadj«n' ti mj«ne,

gilcu, Marija zbud' ti mjžne

Dva u znožje, dva u zguauje, Vab . . . (povc se ura, kdaj želi

Na usako stran pa jngd ! molivec vstati.) !

Marija, pukruap ti mj«ne,

Priporočevanje Jezusu.

6650. t

(Iz Nakla na Gor.)

ež'Šov križ, bod' moj oča,

ež'šova trnova krona, bod* moja streha,

ež'šovo telo in kri, bod'te moja špiža,

ež'Šovih pet krvavih ran, bod'te moja druš'na.

ež'Šov' trije ž'bli, bod'te moj* tovarš' !

est prporočim mojo ubogo dušo

Očet nebešč'mo,

In de b' me verne duše var'vale

Dans ta svet dan! Amen.


Kaj bodi zapisano na glavi, čelu, ustih, srcu.

6651.

(Iz Nakla na Gor.)

Jež'š NazarenŠč, sin t'h judov, Mir božji,

Bod' zapisan na moj gvalM Bod' zapisan na mojih ustih !

Sveta Trojica, ioRoža d'vica Marija,

Bod* zapisana na mojim čel' : Bod' zapisana na mojim srcM

5 Bod' pr> mn\ Bod' Ježš Krišć,

Bod' pred m'noj, Ostan vselej pr nas! Amen.

Bod' za m'noj !

6652.

(Iz Ihana.)

Svet' svdhk'B jmć J'bžt.š, Bćd'te zapisan' u mojih ustih !

Marija 'n svet' Jćžof, Svet' sv&hki jmć Ji»žiš,

Bćd'te zapisan' u mćj'močćl'! Marija 'n svet' Jćžof,

Svćt' svdhki jmć Jhžhš, Bod'te zapisan' u mojih 5 Marija 'n svet' Jćžof, parsih !

6649. Zapisat Anton Breznik; molila Jurčetova Micka. — Iz Brez- nikove zbirke V. št. 14.

6650. Zapisa! Melhijor Mohar. — Iz zbirke Ivana Vrhovnika str. 26. §65 1 . Zapisa/ MelhijorMohar. — Iz zbirke Ivana Vrhovnika str. 26 — 27. 6652. Zapisa/ Anton Breznik; pov. stara Zaveršica. — Iz njegove

zbirke 11. Ši. 130.


IV. Pesmi pobožne. II, 6653, 6654, 6655. 767

»S tremi krizi doli ležem.« 

6653.

(I* lhana.)

S trem križem dvš.1 leŽT>m, S petam krvavim ranam za-

Z Marijn*Bm pvajšam se va- spim:

den-Bm, Jež*BŠ, Marija, svet' Jožof,

5 Vam trem pa dušo 'zročim !


Priporočilo sv. trem kraljem.

6654.

(Iz lhana.)

Jast dv&l lež-Bm jn 'zdihnem na KriŠču trplejne, na Kriščavo smart. Prit'te svet' trji krti', k' ste jT>žša darv5l\ pritte, darujte mojo dušo 'n telć nbbeškbmo kralćstvb! Amen.


Vsako uro pojdimo z Marijo k Jezusu!

6655.

(Ziljska.)

Pčrva ura v noči: ioSčrce je rameno žavastno,

Djeva se nuč, djeva se mrak, Okice so zvo objokane,

Marija spljeta krancel zvat, Vse zavolo križa teščega,

Marija se spravlja k Ježiši. Ki je Ježiš za nas nesu ga,

5 Pojmo šemi, poglejmošemi! Svojo kri za nas perliv.

Borno viđali Ježiša, 15 Ti si nan oblubu sveti rej,

ežišavah pet kčrvavah ran, Si nan ga oblubu, nan ga dej,

ežišavo desno stran, Kakorsi ga davsvojinjogran

Kri in voda teče iz njega van : dvanejstan. Amen.

Moli se dvanajstkrat zaporedoma, samo da se namestu Perva ura v noči reče Druga ura, Tretja ura itd. v noči.)


6653. Zapisa/ Anton Breznik; molil godec Kropec. — Iz Breznikove zbirke III. št. 21.

6654. Zapisal Anton Breznik; pela stara Kajžnica. — Iz njegove zbirke U. 129.

6655. Zapisal Mat. Majar. — Iz Majarjevega rokoptsa, ki ga je hranil Miklošič (v dvojnem prepisu). Majar je natisnil pesem v Novieah II (1844) 138 — /J9 v knji&nem j'eztku, premenivši to-le : 2 Defa . . noč, dela — 3 spleta . . zlat — 4 spravlja k Jezusu — 5 Pojdmo — 6 vidili Jezusa — 7 Jezusovih . . kervavih — 8 Jezusovo — 10 ranjeno, žalostno — 11 zlo — 12 za voljo . . tež- kiga — 13 Jezus . . nesel — 14] Nja kri za nas prelil — 15 nam obljubil . . raj — 16 nam . . obljubil, nam ga daj — 17 dal . . jogram dvanajsterim. — V CP. 174 — 775 se loči natisek od Noviškega v tem: 10 rameno — 12 težkega — 17 jogr. dv.1 učencam dvanajstim. Majarjev prepis v MP. 174 — 775 se ne loči od tega zadnjega natiska. Pesem je natisnil tudt Scheinigg v NPKS. št. u§ po natisku v Novieah s temi premembami: 3 krancelj — 5 Pojdimo — 6 videli — 12 težkega. — Prim. naslov *Prva je ura te noči* št. 4869 in d.


768


IV. Pesmi pobožne. II. 6656, 6657.


Priporočevanje o raznih urah.

6656.

(Iz Oor. Vrtojbe.)


Sojim tovaršicam. 25 dvanajsti uri se prporočimo Dvanajst aposteljn'm Krištu-

šovim Enu vsem nebeskim svet-

nik'm.


O prečista devica Marija, Prosmo vas za 'nu sriečnu zadnju uru. Amen.


Prvu uru se prporočimo Ježušu enu Mariji Enu svet'mu Jožefu. O drugi uri se prporočimo 5 Angeljcu varhu. O trieči uri se prporočimo Sveti Trojici.

O četrti uri se prporočimo Štierim evangelistom. 10 O peti uri se prporočimo

Piet' krvavim ran Krištušo- 3<> Svieto, svieto, častito

vim. Slatko ime Jezusovo

O Šesti uri se prporočimo

Svet'mu Frančišku Ksavćriju.

O sedmi uri se prporočimo 15 Mariji sedem žalosti.

O uosmi uri se prporočimo

Svet'mu Antonu padovan-

skemu.

O deveti uri se prporočimo

Devet' kor&m angeljxm. 20 O deseti uri se prporočimo

Desiet taužent marterniki»m.

O anajsti uri se prporočimo

Sveti Uršuli eno vsem


In ime Marije.

Lepa roža, Mati božja,

Ćistega spočetja, 35 Taužent in taužentkrat

Bod'te ćeščena,

Marija devica siedem žalosti,

Prosite za nas Jezusa,

De bi naše grehe odpustu, 40 In naše dušice v nebesa vzau !

Marija devica,

Bodi naša troštarica inu po- moćnica

Zdaj in na vse većne čaše,

amen!


Kdo mi pomagaj, če umrjem v tej ali drugi uri.

6657.

(Iz Ihana.)

Če ta pkrvo uro vmi>rjčm, prit'te na pomoč svet' svahkl* jme Jt>žt>š, Marija, svet' Jožof zdej u mojmo živlejn', sose- bm na zadno uro potroštite mojo dušo !

Če ta drugo uro vnvbrjčm, prid' na pomoč moj djn- 5 gblčbk var'h zdej u mojmo živlejn' itd. (kakor v 1. uri.)

Če ta treko uro vnvhrjem, vse tri pršćne božje prit'te na pomoč zdej u mojmo . . . itd. (kakor v 1. uri.)

Će ta čttarto uro vm&rjčm, vsi> šterjb bengelist' prit'te na pomoč zdej u mojmo . . . itd. (kakor v 1. uri.)

6656. Zapisa/ Jožef Cejan; povedala Pepa od Blaža in sicer prvikrat samo prvi de/, potem pa, pri dragi priltki oba dela kot eno pesem; konec se pojć za vsako »uro*. — Iz zbirke Jožefa Cejana III. št. 23. in j7.

6657. Zapisa/ Anton Breznik; mo/i/a mati Terezija Breznik. — Iz Breznikove zbirke III. i/. 65.


IV. Pesmi pobožne. II. 6658. 769

r -

10 Če ta peto uro vnrbrjčm, pet svetbh Již'BŠav'bh krvavih

ran, pritte na pomoč zdej u mojmo . . . itd. (kakor v 1. uri.) Će ta šesto uro vmi>rjčm, svet Frančiš^k me bo spo- vedu, sveta Barbara me bo obhajava : prit'ta na pomoč zdej u mojmo . . . itd. 15 Će ta sedmo uro vmtrjčm, Marija sedi»m žavast, prid'

na pomoč zdej u mojmo . . . itd.

Če ta vasmo uro vmi.rjčm, svet Antćn de Padeve, prid' na pomoč zdej u mojmo . . . itd.

Će ta dtvćto uro vnvnjčm, d*Bvćt koru ajngelu, prit'te 20 na pomoč, zdej u mojmo . . . itd.

Če ta disćto uro vnvBijem, vst. lubt svetnik 'n svetnfce božje, prit'te na pomoč, zdej u mojmo . . . itd.

Če ta anajsto uro vmi.rjčm, sveta Uršla 'n vsbh anajst

tavžtnt čist'hh d'vic, prit'te na pomoč zdej u mojmo . . . itd.

25 Če ta dvan&jsto uro vrm,rjem, dvanajst sveti>h apćstbl-

nov, ta trinajsti je sam Jižt>š, prit'te na pomoč zdej u

mojmo . . . itd.

6658.

(Iz Šempetra pri Gorici.)

Će umijemo prvu uru, Će umijemo sedmu uru,

Prid'te Jezuš in Marija in 20 Prid'te Marija sedem žalosti

sveti Jožef Po našu vernu dušicu.

Po našu vernu dušicu. če umrjemo osmu uru>

Će umrjemo drugu uru, Prid'te sveti Anton s Pado/e

5 Prid'te angel varih Po našu vernu dušicu.

Po našu vernu dušicu. 25 Če umrjemo devetu uru,

Će umrjemo treču uru, £ rid ' te x devet ko ™ y x . an g e,ov

Prid'te sveta Trojica Po našu vernu dušicu '

Po našu vernu dušicu. Će umrjemo desetu uru,

A . „ Prid'te deset zapovedi božjih

10 Ce umrjemo četrtu uru 30 Po našu vernu dušicu.

Pnd te sveti štirje evangelisti A

Po našu vernu dušicu. £e umrjemo enajstu uru,

Pnd te enajst tavžent devic,

Če umrjemo petu uru, Gospa sveta Uršula

Prid'te pet krvavih ran Je- p našu vernu dušicu.

zusovih _ a ,

i^Po našu vernu dušicu 35 Ce umr J em0 dvanajstu uru,

•* Pnd te dvanajst jogrov Kn-

Će umrjemo šestu uru, stušovih

Prid'te sveti Frančišek In vsa nebeska družina

Po našu vernu dušicu. Po našu vernu dušicu.

6658. Zapisat Jožef Cejan; pravila Urša Černe. — Iz Cejanove zbirke II št. 23.

Opomnja: Pesem »Dvanajst ur*, ki se začenja »Kdaj nam prva ura bije, * Jaz se v varstvo izroČim * Jezusu ino Mariji, * Z vami vedno jaz živim c je umctna.

49


770 IV. Pesmi pobožne. II. 6659, 6660, 6661.

Ježuš in Marija in sveti Jožef, Prid'te nam na pomoć

40 Vam darujemo našu dušu in Na našim smrtnim boji :

naše srce! Z vami v miru naj se loči Ježuš in Marija in sveti Jožef, duša !

Molite v ob hudi uri. 6659.

(Iz A već pri Kanalu.)

Sveti Agac, Nagle, neprevidene smrti,

Sveti Bernard, 5 Pred vso nesrećo

Streuc božjih varte vi nas, Na duši in na telesi . . .

(Nato se moli »duoplih očenaš«, n. pr.: Oče naš, oče naš; kteri si v nebesih, kteri si v nebesih; posvećeno, posvečeno, bodi tvoje ime, bodi tvoje ime itd.)

Molite v ob procesiji za dež.

6660.

(S Krasa.) »Na Krasu, kadar gredo procesije deža prositi, pa baje tako-le prosijo«:

Pisana palca, rdeći križ,

Bog nam daj en pohleven dež!


Hagada. 6661.

(Iz Goričan pri Zilji.)

!• »»Sam jeden je Bug na nebi,

Marija je barava Ježiša : 5 Rojan od Marije device : »Koj je jeno najbulšega?« Vesolan svjet kraluje,

Ježiš je reku Mariji: V nebesah gospoduje.«« 

6659. Zapisat Jožef Cejan; pravila mu mati Jožefa. — Iz Cejanove zbirke III, Št. ,?j.

6660. Poroča F. Koče var. — Iz Slov. Gosp. 1868. 31.

6661. Zapisat M. Majar. — Iz njegovega rokopisa, ki ga je hranit Mi- klošič. Pesem se moti * proti hudemu vremenu*-. Majarjev natisek v Slov. Bteli II 1 (1X51) 185, 186 se toči v tem: 5, 101] K je biv rojan od Marije — 18, 97 So ž.j Žitnega — 30, 92 je] jih — 36, 87] Šest je šest verčov vode — 38, 89 Kanigalilejskej — 44, 85 žavostov — 57, 82 Vsmilenega — 69. 75, 76 K] Ki — 74] Dvanajst jogrov J. — Natisek Majarjev v njegovem »Slavjanu* 1874, 59 — 62 se toči, ne glede na § za je, v tem: 2, 8, 15, 21, 27, 34, 42, 48, 54* 60. 66, 72 najbolšega — 4. 13. 100 Bog — 6 svet — 11, 19 Dve — 12, 99 i unica — 34 šest — 36, 4b, 87 Šest — 39, 90 manjka — 44, 52, 85 žau- astov — 62, 70, 79 zapovadov — 63, 80] Ki jih sam Bog je dau — 68, 77 zuate — 96] Trija so trija patriarši. — Majarjev prepis v MR. 19 se toči v tem t ne gtede na l za biiabijatni v (iz laj in 6 za je iz jati: 2, 9, 15, 21, 27, 34, 42, 48, 58, 60, 66, 72 najboljšega — 3. 10, 16, 22, 28, 35, 43, 49, 55, 61, 67, 73 rekot — 5, 101] K je bit rojan od Marije — 36, 87 Šest — 37, 88 spre- bernol — 38, 89 oscejti — 39, 90 manjka — 44, 85 žalosti — 63, 80 Bog — 62, 79 zapćvadov — 69, 76, 78 svčtč. — Prepis v VO. XIV 2 23—25 se iočt od našega natiska ne glede na 1 za v (iz \a) in £ za ej iz jati: 1, 7, 14* 20 » 26, 33, 41, 47, 53, 59, 65, 71 Ježuša — 2, 9, 15, 21, 27, 34, 42, 48, 54, 60,


IV. Pesmi pobožne. II. 6661.


771


II.

Marija je barava JežiŠa: »Koj je dvje najbulšega?«  10 Ježiš je reku Mariji:

»»Dvje sta dvje živi gvavici, Sončice in vunica: Sam jeden je Bug na nebi, (itd. kakor v I.)

III.

Marija je barava Ježiša: 15 »Koj je tri najbulšega ?c Ježiš je reku Mariji: »»Trija sa patriarši, So žitnega pola varši; Dvje sta dvjer živi gvavici, (itd. kakor v II.)

IV.

20 Marija je barava Ježiša : »Koj je štiri najbulšega?«  Ježiš je reku Mariji: »»Štirja so evangelisti, So naši pomoćnici;

25 Trija so patriarši, (itd. kakor v III.)

V.

Marija je barava Ježiša: »Koj je pet najbulšega?« 


Ježiš je reku Mariji : »»Pet je ranic Ježišavah, 30 Ki so mu je judi dali, Ki nišo Boga poznali : Štirja so evangelisti, (itd. kakor v IV.)

VI.

Marija je barava Ježiša: »Koj je sjest najbulšega?« 

35 Ježiš je reku Mariji ; »»Sjest je verčov vode, K je Ježiš v vino sprebernu je Per kanigalilejščej voscejti, Je svojin jogran piti dav;

40 Pet je ranic Ježišavah, (itd. kakor v V.)

VIL

Marija je barava Ježiša: »Kaj je seden najbulšega?«  Ježiš je reku Mariji; »»Seden je seden žavastov 45 Lube device Marije ; Sjest je verćov vode, (itd. kakor v VI.)

VIII.

Marija je barava Ježiša: »Kaj je osen najbulšega?« 


66, 72 najbulšega — 3, 10, 16, 22, 28, 35, 43, 49. 55, 61, 67, 73 Jezuš je rekeJ

— 4, 13. 100 Bug — 5, 101] K je bit rojan od Marije, * Od Marije device — 12, 99 S6nČice — 29, 34, 91 Ježušavah — 36, 87 Šest je šest verčov v. — 37 JežuŠ . . . spreberno — 57, 82 Ježuša — 62, 79 zapuvadov — 69, 78 berd — 76 Ki. — Prepis v CO. VL str, u — /j se loči v tem, ne glede na t za v iz \a: 1, 8, 14, 20, 26, 33, 41, 47, 53, 59, 65, 71 Ježuša — 2, 9 najbolšega — 3 Ježiš] Krištuš — 3, 10, 16, 22. 28, 35, 43, 49, 55, 61, 67, 73 reket — 4, 13, 100 Bog — 5, 101] K je bil rojen od Marije, * Od Marije device — 6, 102 Vesolen svet — 9 dve — 10, 16, 22, 28, 35, 43, 49, 55, 61, 67, 73 Ježuš — 11, 19] Dve sta dve ž. glavici — 12 lunica — 15, 21, 27. 34, 42, 48, 54, 60, 66, 72 najbulšega — 17, 25, 96] Tri so trija patrijarsi — 23, 32, 94] Štiri so štirja e.

— 29, 40, 91] Pet je pet ranic Ježušovah — 36, 46, 87 Sjest je] Šest je šest

— 37> &8] spreberno — 38, 89] Per kangalilejščej hoscejti — 42 sedem — 44, 52, 85] Sedem je sedem žalostov — 48 osem — 51, 84 matere — 56, 64, 81 Devat je] Devat je devat] — 57, 82] Vsmilaniga Ježuša — 62, 70, 79 bužjah zapovedov — 63, 80 jih . . je] je . . . jin — 69, 78 ber6 . . svete — 74 Ježu- šovih — 75 Ki . . svete — 76 Ki. — Pesem je natisnil v knjižni slovenščint Scheinigg v NPKS. Št. 113, premenivši* to-le : 1, 7, 14, 20, 26, 33, 41, 47, 53, 59, 65. 70] Marija je barala Jezusa — 2, 8, 15, 21, 27, 34, 42, 48, 54, 60, 66, 71 Kaj . . . najboljšega — 2 eno — 3, 9. 16, 22, 28, 35, 43, 49, 55. 61. 67, 72] Jezus je rekel Mariji — 4, 13, 100 eden . . Bog — 5, 10 1] Ki je bil rojen od Marije — 6, 102] Vesvolen svet kraljuje — 7, 103 nebesih — 9 dve — 11,

49*


772


IV. Pesmi pobožne. II. 6661.


Ježiš je reku Mariji : 50 »»Osen je veselje Marije, Naše prelube matere ; Seđen je seden žavastov (itd. kakor v VII.)

IX.

Marija je barava JežiŠa: »Ko je devat najbulšega?«  55 Ježiš je reku Mariji : »»Devat je korov anjalov Vsmilanega Ježiša: Osen je veselje Marije, (itd. kakor v VIII.)

X.

Marija je barava Ježiša: 60 »Koj je desat najbulšega ?c Ježiš je reku Mariji: » »Desat je božjah zapuvadov, Ki je sam Bug jih dav; Devat je korov anjalov (itd. kakor v IX.)

XI.

65 Marija je barava Ježiša : »Koj je jednajst najbulšega?« 


Ježiš je reku Mariji : »»Jednajst so svete zvate

meše, K se bero po vesolnam svjete ; 70 Desat je božjih zapuvadov, (itd. kakor v X.)

XII.

Marija je barava Ježiša: »Koj je dvanejst najbulšega?«  Ježiš je reku Mariji : »»Dvanajst je jogrov Ježi-

šavah,

75 K so po svjete hodili, K so gnado zadobili; Jednejst so svete zvate meše, K se bero po vesolnam svjete ; Desat je božjah zapuvadov,

80 Ki je sam Bug jih dav ; Devat je korov anjalov Vsmilanega Ježiša; Osem je veselje Marije, Naše prelube matere:

85 Seden že je seden žavastov Lube device Marije ; Sjest je verčov vode,


19, 98J Dve sta dve živi glavici — 12, 99] Solnčice in lunica — 17, 25, 96] Trije so patrijarhi — 18, 97] Žitnega polja varhi — 23, 32, 94 Štirje so evan- geljisti — 24, 95 pomočniki — 29, 40, 91 ranic Jezusovih — 30, 92 je] jih — 36, 46, 87] Šest je Šest vrčov v. — 37, 88] Ki je Jezus v vino sprebrnil je

— 3 8 » 89] Pri kanigalilejskej voscejti — 39 dal — 44. 52, 85 Sedem je sedem žalostij — 45, 86 Ljube — 50. 58, 83 Osem — 51, 84 preljube matere — 56, 64, 84] Devet je k. angeljev — 57, 82] Usmiljenega Jezusa — 62. 70. 79} Deset je božjih zapovedij — 63 dal — 68, 77 Jednajst . . zlate — 69, 78] Ki se bero po vesoinem svetu — 74] Dvanajst jogrov Jezusovih — 75 Ki . . svetu

— 76 Ki. — Matija Ma jar je krstil to pesem * Dvanajst osobitosti*.

Literatura o Hagadi je že zelo velika, Stanislav Prato je spisal n/i ćela knjigo »Le dođi ci parole della verita. Novellina-cantilena popolare eonsiderata netle varie relazioni italiane e straniere.* Palermo i8g2. 8° i$g str. O slovenski Hagadi je pisal IlešiČ v Zborniku za nar, život in običaje južnih Slavena VII. 20J do 2ig. Primerjajoče je pisalo tek pesmih A. N. Veselovskij, Razvskanija vn> oblasti russkago duchovnago stiha VI— X (Priloženie k XL V tomu Zapisok imp. Ak. Nauk 1883, str. j8 — 82, Q2 — 05, 432—433. Povod mu je bila razprava enaki rum. pesmi Cuvinte din betrdnu, Studiu de fllologia eomparativa de Petriceicu-Hasdeii 1883, str. 56? — 608. V ruščini se pesem imenuje ,evangelistaja pdsn\> € . Daljne studije je napisat Sumcov, Očerki istorii južnorusskich apokriftceskich skazanij i pčsen, Kiev 1888, str. U5—146 in Zamitki malorusskich dumaeh i duchovnich viršach, Moskva j8q$, gg—100. O poljski Hagadi je pisal Sew. Udzieta v Ludu i8g8, 2go—2gi; češko je omenil Sumcov in dalje Zibrt v C^eskem Lidu i8gg, Lit., št. 127, k/er najdeš še več literature. Nemškoštajarsko naha/al v Rostegerjevem romanu »Der Gottsueher* (Heimgarten V. (1881) 314) in v Schlossarjevi zbirki.


IV. Pesmi pobožne. II. 6662.


773


K je Ježiš v vino sprebernu je Per kanigalilejščej voscejti,

goje svojin jogran piti dav; Pet je ranic Ježišavah, Ki so mu je judi dali, Ki nišo Boga poznali ; Štirja so evangelisti,

95 So naši pomoćnici ;


Trija so patrijarsi, So žitnega pola varši ; Dvje sta dvje živi gvavici, Sončice in vunica; 100 Sam jeden je Buh na nebi, Rojan od Marije device : Vesolan svjet kraluje, V nebesah gospoduje.«« 


I.


Bratec od Lublane, Povej da nam to prvo! »Ta prva je edini Bog, Med nami on kraluje: 5 Pinka, punka, ponkape, Pijmo, bratci, vino!« 

II. Bratec od Lublane, Povej da nam to drugo! »Dve sta tabli Mojzesa; 10 Ta prva je edini Bog, Med nami on kraluje: Pinka, punka, ponkape, Pijmo, bratci, vino !

III.

Bratec od Lublane, 15 Povej da nam to tretjo!

»Tri peršone božje so;

Dve sta tabli Mojzesa;

Ta "prva je edini Bog,

Med nami on kraluje: 20 Pinka, punka, ponkape,

Pijmo, bratci, vino!

IV. Bratec od Lublane, Povej da nam to štrto! »Štirje vajngelisti so; 25 Tri peršone božje so; (itd. kakor v III.)

V. Bratec od Lublane, Povej da nam to peto!


6662.

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)

»Pet je Jezusovih ran ; Štirje vajngelisti so, (itd. kakor v IV.)


VI.

30 Bratec od Lublane, Povej da nam to šesto ! »Šest vrčov friške vode, Kaj Jezus storu vino ž nje

V Kani Galileji.« 

VII.

35 Bratec od Lublane,

Povej da nam to sedmo ! »Sedem svetih zakramentov; Šest vrčov friške vode, Kaj Jezus storu vino ž nje

40 V Kani Galileji.« 

VIII.

Bratec od Lublane, Povej da nam to osmo! »Osma je Marija veselja, Kaj svojim sinom v nebo šla ; 45 Sedem svetih zakramentov ; Šest vrčov friške vode, Kaj Jezus stora vino ž nje

V Kani Galileji.« 

IX.

Bratec od Lublane, 50 Povej da nam deveto ! »Devet je korov ajngelov; Osma je Marija veselja; (itd. kakor v VIII.)


666a. Zapisat J. Krajne; narekovala Ur. Budja. — Iz Krajnčeve zbirke.


774


IV. Pesmi pobožne. II. 6663.


X.

Bratec od Lublane, Povej da nam deseto! 55 »Deset zapoved božjih je; Devet je korov ajngelov; (itd. kakor v IX.)

XI.

Bratec od Lublane, Povej da nam ednajsto ! »Ednajst je patriarihov; 60 Deset zapoved božjih je ; (itd. kakor v X.)

XII.

Bratec od Lublane, Povej da nam dvanajsto! »Dvanajst je apostolov;


Ednajst je patriarihov; 65 Deset zapoved božjih je;

Devet je korov ajngelov;

Osma je Marija veselja,

Kaj svojim sinom v nebesa

šla;

Sedem svetih zakramentov; 70 Šest verčov friške vode,

Kaj Jezus stora vino ž nje

V Kani Galileji;

Pet je Jezusovih ran;

Štirje vajngelisti so : 75 Tri pršone božje so;

Dve sta tabli Mojzesa;

Ta prva je edini Bog,

Med nami on kraluje:

Pinka, punka, ponkape, 80 Pijmo, bratci, vino !


I.


6663.

(Od Sv. Jurija na Šćavnici.)


Bratec od Ljubljane, Povej da nam to prvo!

  • Prva je edini Bog,

Med nami on kraljuje: 5 (Zbor:) Pinka, pinka, pinka pe, Med nami on kraljuje U

II. Bratec od Ljubljane, Povej da nam to drugo! »Dve sta tabli Mojzesa; 10 Ta prvi je edini Bog, (itd. kakor v I.)

III. Bratec od Ljubljane, Povej da nam to tretjo! »Tri osebe božje so; Dve sta tabli Mojzesa; (itd. kakor v II.)

IV. 15 Bratec od Ljubljane, Povej da nam to štrto !


»Štirje evangelisti so; Tri osebe božje so: (itd. kakor v HL)

V. Bratec od Ljubljane, 20 Povej da nam to peto ! »Pet je Jezusovih ran ; Štirje evangelisti so; (itd. kakor v IV.)

VI.

Bratec od Ljubljarie, Povej da nam to Šesto ! 25 Šest vrčćv friške vodć, Ka j' Jezus stora vino ž nje Vu Kani Galileji: (Zbor:) Pinka, pinka, pinka pe, Pijmo, bratci, vino!

VII. 30 Bratec od Ljubljane, Povej da nam to sedmo! »Sedem svetih sakramentov; Šest vrčćv friške vodć, (itd. kakor v VI.)


6663. Zapisat Fr. IleŠič. — Iz » Zbornika za narodni život* VII, 208 do 209. *Ijeva se u prostim družbama uz vino, osobito po seljačkim svadbama**


IV. Pesmi pobožne. II. 6664.


775


VIII.

Bratec od Ljubljane, 35 Povej da nam to osmo ! »Osem'zveličanjskih ; Sedem svetih sakramentov; (itd. kakor v VII.)

IX.

Bratec od Ljubljana, Povej da nam deveto! 40 »Devet je korov anjgelov; Osem zveličanjskih ; (itd. kakor v VIII.)

X.

Bratec od Ljubljane, Povej da nam deseto!


»Deset zapovedi božjih je; 45 Devet je korov anjgelov; (itd. kakor v IX.)

XI.

Bratec od Ljubljane, Povej da nam ednajsto! »Ednajst taužentsvetih devic; Deset zapovedi božjih je; (itd. kakor v X.)

XII.

50 Bratec od Ljubljane, Povej da nam dvanajsto! »Dvanajst lastnosti božjih je; Ednajst taužent svetih deyic; (itd. kakor v XI.)


I.


6664.

Srediftća.)


(I*


Bratec prelubleni, Povej te mi to prvo ! »Ta prva je edini Bog, V nebesih kraljuje: 5 Binka, bunka, binkabe, Pijmo, bratci, vino!« 

II.

Bratec prelubleni, Povejte mi to drugo! »Dve ste tabli Mojzesa; 10 Ta prva je edini Bog, (itd. kakor v I.)

III.

Bratec prelubleni, Povejte mi to tretjo! »Trije so paorihi: Dve ste tabli Mojzesa ; (itd. kakor v II.)

IV.

15 Bratec prelubleni, Povejte mi to štrto!


»Štirje so evangelisti; Trije so paorihi ; (itd. kakor v II.)

V.

Bratec prelubleni, 20 Povejte mi to peto! »Pet je Kristosovih ran; Štirje so evangelisti; (itd. kakor v IV.

VI.

Bratec prelubleni, Povejte mi to šesto! 25 »Šest je vrčev v Kanigalileji; Pet je Kristosovih ran ; (itd. kakor v V.)

VII.

Bratec prelubleni, Povejte mi to sedmo! »Sedem Marije žalosti ; 30 Šest je vrčev v Kanigalileji; (itd. kakor v VI.


6664. Zapisa/ Ivan Nik. Vrabl. — Iz njegove zbirke II št. //. Paorihi iz patrijarihi z vmešavanjem bol; znanega paor, pavor t Bauer*,


776


IV. Pesmi pobožne. II. 6665.


VIII.

Bratec prelubleni, Povejte mi to osmo! »Osem Marije milosti; Seđem Marije žalosti; (itd. kakor v VII.)

IX.

35 Bratec prelubleni, Povejte mi deveto! »Devet je korov angelov : Osem Marije milosti ; (itd. kakor v VIII.)

X.

Bratec prelubleni, 40 Povejte mi deseto !


»Deset zapoved božjih je; Devet je korov angelov; (itd. kakor v IX.)

XI.

Bratec prelubleni, Povejte mi edenajsto ! 45 »Edenajst je sestrih Uršolih ; Deset zapoved božjih je; (itd. kakor v X.)

XII.

Bratec prelubleni, Povejte mi dvanajsto! »Dvanajst je temelnih resnic; 50 Edenajst je sestrih Uršolih; Deset zapoved božjih je; (itd. kakor XI.)


I.


6665.

(Iz Puftćenec pri Ormožu)


Bratec od Ljublane, Povej da nam to prvo! »Prva je edini Bog, Med nami on kraluje: 5 Veselimo se vsi lidje, Med nami on kraluje.« 

II.

Bratec od Ljublane, Povej da nam to drugo ! »Dve sta tabli Mozesa; 10 Prva je edini Bog, (itd. kakor v I.)

III.

Bratec od Ljublane, Povej da nam to tretjo! »Trije so patriarhi; Dve sta tabli Mozesa; (itd. kakor v II.)

IV.

15 Bratec od Ljublane, Povej da nam to štrto!


»Štirje so evangelisti ; Trije so patriarhi ; (itd. kakor v III.)

V. Bratec od Ljublane, 20 Povej da nam to peto ! »Pet je Jezusovih ran ; Štirje so evangelisti ; (itd. kakor v IV.)

VI. Bratec od Ljublane, Povej da nam to šesto ! 25 »Šest vrčćv jesne vodć, Je Jezus v staro vino že V Kani Galileji: Veselimo se, brati mi, Da borno vino pili !

VII. 30 Bratec od Ljublane, Povej da nam to sedmo! »Je sedem svetih zakramen-

tov; Šest vrčćv ješnć vodć, (itd. kakor v VI.)


6665. Zapisa/ Alojzij Trstenjak; narekoval brat Anton Trstenjak. — Iz Trstenjakovega rokopisa. Jesne (2$) pač napaka za frišne (prim, //. 6662 J.


IV. Pesmi pobožne. II. 6666.


777


VIII. Bratec od Ljublane, 35 Povej da nam to osmo ! »Osmer je Marijino vćselje, Da s svojim sinom v nebo gre ; Je sedem svetih zakramentov; (itd. kakor v VII.)

IX. 45

Bratec od Ljublane, 40 Povej da nam to deveto !


»Devet je korov angelov; Osmer je Marijino vćselje; (itd. kakor v VIII.)

X.

Bratec od Ljublane, Povej da nam deseto! »Je desćt božjih zapovedi; Devet je korov angelov ; (itd. kakor v IX.)


6666.

(Iz Frama.)


I.

Bratec od Ljubljane, Povčj, kaj je pčrvo ! »Pčrvo je edini Bog, Kteri nam kraljuje!« 

II.

5 Bratec od Ljubljane, Povčj, kaj je drugo ! »Drugo je: dvč tabli Moj že-

šavi, M§s§c ino luna; Pervo je jedini Bog, 10 Kteri nam kraljuje.

III.

Bratec od Ljubljane, Povčj, kaj je treko! »Triji patriarhi; Dvč sta tabli Mojžešavi ; (itd. kakor v II.)

IV.

15 Bratec od Ljubljane, Povčj, kaj je štčrto! »Štirji evangelisti; Trije patriarhi; (itd. kakor v III.)

V.

Bratec od Ljubljane, 20 Povčj, kaj je p$to!


»P§t je Jezusovih kčrvavih

ran ; Štirji evangelisti; (itd. kakor v IV.)

VI.

Bratec od Ljubljane,

Povčj, kaj je šesto ! 25 »Šest je včrćov od vode,

Ko je Kristus storil vince iz

nje

VKanigalileji na hohcet Moj- žešavi ;

Pet je Jezusovih kčrvavih ran ;

Štirje evangelisti; 30 Trije patriarhi ;

Dvč sta tabli Mojžešavi,

Mčsec ino luna;

Pervo je edini Bog,

Kteri nam kraljuje!« 

VII.

35 Bratec od Ljubljane, Povej, kaj je sedmo! »Sedem je Marije žalosti.« 

VIII.

Bratec od Ljubljane, Povej, kaj je osmo ! 40 »Osmo je Marije veselje; Sedem je Marije žalosti.« 


6666. Zapisa/ Oroslav Caf; pela Mar. L^dinjak. — Iz CO. IL 31—32*


778


IV. Pesmi pobožne. II. 6667.


IX.

Bratec od Ljubljane, Povej, kaj je deveto! »Dev^t je korov angelov; 45 Osmo je Marije veselje ; (itd. kakor v VIII.)

X.

Bratec od Ljubljane, Povej, kaj je deseto! »Des§t je božjih zapovedi; Dev^t je korov angelov; (itd. kakor v IX.)

XI.

50 Bratec od Ljubljane, Povej, kaj je ednajsto! »Enajst je taužent jih dčvic; Des$t je božjih zapovedi; (itd. kakor v X.)

XII.

Bratec od Ljubljane, 55 Povčj kaj je dvanajsto! »Dvanajst je jogrov božjih; Enajst je taužent jih dčvic: (itd. kakor v XI.)


XIIL

Bratec od Ljubljane, Povčj, kaj je trinajsto! 60 »Trinajsto je sam Kristus ; Dvanajst je jogrov božjih; (itd. kakor v XII.)

XIV.

Bratec od Ljubljane, Povej, kaj je štirnajsto! »Štirnajsto je križav pot; 65 Trinajsto je sam Kristus; (itd. kakor v XIII.)

XV.

Bratec od Ljubljane,

Povej kaj je p^tnajsto!

»P$tnajstojesv$trožnikranc;

Štirnajsto je križav pot; 70 Trinajsto je sam Kristus ;

Dvanajst je jogrov božjih ;

Enajst je taužent jih dčvic;

Des^t je božjih zapovedi ;

Dev^t je korov angelov ; 75 Osmo je Marije veselje:

Sedem je Marije žalosti!« 


(Iz


I.

Bratec od L'bljance, To pervo mi povej : Kok se te pervi pravi, Oj pravi? 5 »Perva je edini Boh, Oče, sin in sveti Duh, Ki nad nam kralj uje, Ki nad nam kralj uje.« 

II.

Bratec od L'bljance, 10 Za drugo mi povej : Kok se ta drugi pravi, Oj pravi? »Dve so tab'l Mojzesa ;


6667.

Motnika.)

Perva je edini Boh, 15 Oče, sin in sveti Duh, Ki nad nam kralj uje, Ki nad nam kralj uje.« 

III.

Bratec od L'bljance, Treko mi povej : 20 Kok se te treki pravi, Oj pravi?

»Tri so osebe bože; Dve so tab'l Mojzesa; (itd. kakor v II.)

IV.

Bratec od L'bljance, 25 Četrto mi povej :


6667. Zapisat G. Križni k. — Iz njegovega rokopisa. V Motniku se inu* nuje ia pesem »evengelska pesen« (prim, ruski izraz na str. ^2).


IV. Pesmi pobožne. II. 6667.


779


Kok'se četrti pravi, Oj pravi?

»Šteri so evengelisti; Tri so osebe bože; (itd. kakor v III.)

V.

30 Bratec od L'bljance,

Peto mi povej :

Kok se te peti pravi,

Oj pravi?

»Pet je Kristusovih ran; 35 Šteri so evengelisti ; (itd. kakor v IV.)

VI.

Bratec od L'bljance,

Šesto mi povej:

Kok se te šesti pravi,

Oj pravi? 40 »Šest je vrčev te vodć,

K je šturu Jezus vino ž ne

Na ti sveti ohceti

V Kani Galileji,

Na ti sveti ohceti 45 V Kani Galileji, t

VII. Bratec od L'bljance, Sedmo mi povej : Kok se te sedmi pravi, Oj pravi? 50 »Sedem je Marije žalosti; Šest je vrčev te vodć, (itd. kakor v VI.)

VIII. Bratec od L'bljance, Osmo mi povej : Kok se te osmi pravi, 55 Oj pravi?

»Osem je Marije veselja; Sedem je Marije žalosti; (itd. kakor v VII.)

IX. Bratec od L'bljance, Deveto mi povej : 60 Kok se deveti pravi, Oj pravi?


»Devet je korov angelov; Osem je Marije veselja; (itd. kakor v VIII.)

X.

Bratec od L'bljance, 65 Deseto mi povej : Kok se deseti pravi, Oj pravi?

»Deset je zapoved božjih; Devet je korov angelov; (itd. kakor v IX.)

X.

70 Bratec od L'bljance,

Anajsto mi povej :

Kok se anajsti pravi,

Oj pravi?

»Anajst je tavžent čistih d'vic; 75 Deset je zapoved božih ; (itd. kakor v X.)

XII.

Bratec od L'bljance. Dvanajsto mi povej : Kok se dvanajsti pravi, Oj pravi? 80 »Dvanajst je jogrov božih; Anajst je tavžent čistih d'vic; (itd. kakor v XI.)

XIII.

Bratec od L'bljance, Trinajsto mi povej : Kok se trinajsti pravi, 85 Oj pravi ?

»Trinajst je Jezus sam ; Dvanajst je jogrov božih; (itd. kakor v XII.)

XIV.

Bratec od L'bljance, Šternajsto mi povej : 90 Kok se Sternajsti pravi, Oj pravi?

»Šternajst je krize v pot; Trinajst je Jezus sam, Dvanajst je jogrov božih; (itd. kakor v XIII.)


780


IV. Pesmi pobožne. II. 6668.


I.


6668.

(Iz Ihana.)


40


Bratić vađ Iblance, Ta pšrvo mi povej ! »Ta p&ru ja jedini* Boh, Boh Vače, Sin jn sveti Duh, 5 K* nad nami kraluješ, « 

Kraluješ vekomej.« 

II.

Bratić vad Ibl&nce, Ta drugo mi povej ! »Dve sta table Mojzbsa; io Ta paru ja itd. (kakor pri I.)

III.

Bratić vad Ibl&nce, To treko mi povej ! »Tri so pršone božje; Dve sta table Mojzisa; 15 Ta paru ja itd. (kakor pri II.)

IV. 45

Bratac vad Iblance, Ta čit&rto m'B povej ! Šterji so vmgelisti ; Tri so . . . itd. (kakor pri III.)

V.

20 BratBC vad lbl&nce, Ta peto m^ povej ! »Pet ja Již'šuh krvavih ran ; Šterj b . . . itd. (kakor pri IV.)

VI.

Bratić vad Iblance, 25 Ta šesto m'B povej! »Šest ja v&rću te vode, K' ja JižiŠ storu vince ž nć 55 Tam v Kam, Galileji Na nćvi vofceti.

VII.

30 Bratac vad Ibldnce, g

Ta sćdmo mi povej !


50


»Sedim Marija žavostna; Šest ja v&rču . . . itd. (kakor

pri VI.) VIII.

Bratac vad Ibl&nce, Ta vasmo mi povej ! »Vos*Bm Marija vćseva; Sed*Bm . . . itd. (kakor pri VII.)

IX.

Bratac vad Iblance, Ta deveto m'B povej! »Dlvćt ja koru šjngilov ; Vosi>m . . . itd. (kakor pri VII.)

X.

Bratac vad Ibldnce, Ta deseto mi povej ! »Disćt ja z&povd božjih; Divćt . . . itd. (kakor pr IX.

XI.

BratBC vad Ibldnce,

Ta 'najsto m u povej !

» Anaj st j a tavžm t čistih d' vic;

Disćt ja . . . itd. (kakor pri X.)

XII.

Bratić vad Ibl&nce, Ta dvanajsto mi povej ! »Dvanajst ja j6gru božjih; Anajst jatavžbnt čistih d'vic; Diset ja zdpovd božjih; Divet ja koru djngelov; Vosim Marija vćseva; Sedim Marija žavastna; Šest ja všrču te vadć, K* ja Jižiš storu vince ž nć Tam v Kani Galilej i» Na nćvi vofceti.


6668. Zapisal Anton Breznik; pela mati Terezija. — Iz Breznikove zbirkt HL //. 63,


IV. Pesmi pobožne. II. 6669.


781


I.


6669.

(Iz Domžal.)


VII.


Bratec iz Ljubljance, To prvo mi povej! »Prva je — edini Bog, Bog Oče, Sin in sveti Duh: 5 Nad nami kraljuje.« 

II.

Bratec iz Ljubljance, Ta drugo mi povej! »Dve sta tabli Mojzesa; Prva je — edini Bog, 10 Bog Oče, Sin in sveti Duh : Nad nami kraljuje.« 

III.

Bratec iz Ljubljance, Ta tretjo mi povej ! »Tri so osebe božje ; i5Dve sta tabli Mojzesa; (itd. kakor v II.)

IV.

Bratec iz Ljubljance, Ta četrto mi povej! »Štirje so evangelisti; Tri so osebe božje ; (itd. kakor v III.)

V.

20 Bratec iz Ljubljance, Ta peto mi povej ! »Pet je cerkvenih zapovda; Štirje so evangelisti; (itd. kakor v IV.)

VI.

Bratec iz Ljubljance, 25 Ta šesto mi povej ! »Šest je resnic božjih ; Pet je cerkvenih zapovdd; (itd. kakor v V.)


Bratec iz Ljubljance, Ta sedmo mi povej ! 30 »Sedem je svetih sakramen-

tov; Šest je resnic božjih; (itd. kakor v VI.)

VIII.

Bratec iz Ljubljance, Ta osmo uro mi povej! »Osem je blagrov Kriščevih; 35 Sedem je svetih sakramentov; (itd. kakor v VII.)

IX.

Bratec iz Ljubljance, Ta deveto mi povej ! »Devet je korov angeljev; Osem je blagrov Krišćevih; (itd. kakor v VIII.)

X.

40 Bratec iz Ljubljance, Ta deseto mi povej 1 »Deset je božjih zapov'dd; Devet je korov angeljev; (itd. kakor v XI.)

XI.

Bratec iz Ljubljance, 45 Ta ednajsto mi povej ! »Enajst je tavžent čistih d'vic; Deset božjih zapov'dd; (itd. kakor v X.)

XII.

Bratec iz Ljubljance, Ta dvanajsto mi povej ! 50 »DvanajstjejogrovKriščevih; Enajst je tavžent čistih d'vic; (itd. kakor v XI.)


6669. Zapisa l M. Rode. — Iz njegove zbirke II. št. 45. Namesto Šest je resnic božjih pojo drugi: Šest je vrčov te vode, * K' je Jezus delal vince 'ž nje, * V Kani Galileji. Tako popravlja pesem M. Rodč v zbirki V. Št. 26 (na koncu).


782


IV. Pesmi pobožne. II. 6670.


I.


Bratec od Ljubljane, Povej ti men' ta parvo ! »Eden je edini Bog, Kir med nam kralj uje.c

II. 5 Bratec od Ljubljane, Povej ti men' ta drugo ! »Dve so tabli Mojzesa; Eden je edini Bog, Kir med nam kralj uje.« 

III.

10 Bratec od Ljubljane,

Povej ti men' ta tretje!

»Tri so peršone božje;

• Dve so tabli Mojzesa;

{itd. kakor v II.)

IV.

Bratec od Ljubljane, 15 Povej ti men' ta četrto! »Štirje so evangelisti; Tri so peršone božje; (itd. kakor v III.)

V.

Bratec od Ljubljane, Povej ti men' ta peto ! 20 »Pet je Jezusovih ran; Štirje so evangelisti; (itd. kakor v IV.)

VI. Bratec od Ljubljane, Povej ti men* ta šesto ! »Šest je verčov te vode, 25 K je Jezus storil vino ž nje V Kani Galileji ; Pet je Jezusovih ran; (itd. kakor v V.)

VII.

Bratec od Ljubljane, Povej ti men' ta sedmo !


6670.

(Kranjska.)

30 »Sedem Marij je žalost, Šest je verčov te vode, (itd. kakor v VI.)

VIII. Bratec od Ljubljane, Povej ti men' ta osmo ! »Osem Marij je veselja ; 35 Sedem Marij je žalost; (itd. kakor v VII.)

IX.

Bratec od Ljubljane, Povej ti men* ta deveto ! »Devet je korov angerjov; Osem Marij je veselja; (itd. kakor v VIII.)

X.

40 Bratec od Ljubljane, Povej ti men' ta deseto ! »Deset je zapoved božjih; Devet je korov angeljov ; (itd. kakor v IX.)

XI.

Bratec od Ljubljane, 45 Povej ti men' ta enajsto! »Enajst je tavžent teh devic Deset je zapoved božjih; (itd. kakor v X.)

XII.


Bratec od Ljubljane, Povej ti men' ta dvanajsto 50 »Dvanajst je jogrov božjih Enajst je tavžent teh devic (itd. kakor v XI.)

XIII.

Bratec od Ljubljane, Povej ti men' ta trinajsto ! »Trinajst je Jezus Kristus; 55 Dvanajst je jogrov božjih; (itd. kakor v XII.)


6670. Zapisal Fr. (Radivoj) Poznik. — Iz njegove zbirke.


IV. Pesmi pobožne. IL 6671.


783


XIV.

Bratec od Ljubljane, Povej ti men* to štirnajsto! »Štirnajst štacjonov božjih; Trinajst je Jezus Kristus; (itđ. kakor v XIII.)


XV. •

60 Bratec od Ljubljane, Povej ti men' petnajsto ! »Petnajst je roženkrancov ; Štirnajst štacjonov božjih; (itd. kakor v XIV.)


I.


Bratec od Ljubljance, Parvo mi povej ! »Parva je edini Bog, Bog Oče, Sin in sveti Duh, 5 Nad nami kraljuje, kraljuje!« 

II.

Bratec od Ljubljance, Drugo mi povej ! »Dve so table Mojzesa; Parva je edini Bog, (itd. kakor v I.)

III.

10 Bratec od Ljubljance, Tretjo mi povej ! »Tri so božje pršone; Dve so table Mojzesa; (itd. kakor v II.)

IV.

Bratec od Ljubljance, 15 Četrto mi povej ! »Štiri so evangelist; Tri so božje peršone; (itd. kakor v III.)

V.

Bratec od Ljubljance, Peto mi povej ! 20 »Pet je Jezusovih ran; Štiri so evangelist; (itd. kakor v IV.)

VI.

Bratec od Ljubljance, Šesto mi povej !


6671.

(Od Device Marije v Polju.)

»Šest je vrčov te vode, 25 K je Jezus storu vince z nje Na tej presrečni ofceti V Kanigalileji — lileji!« 


VII.

Bratec od Ljubljance, Sedmo mi povej ! 30 »Sedem Marija žalosti; Šest je vrčov te vode, (itd. kakor v VI.)

VIII.

Bratec od Ljubljance, Osmo mi povej! »Osem Marija vesela; 35 Sedem Marija žalosti; (itd. kakor v VII.)

IX.

Bratec od Ljubljance, Deveto mi povej ! »Devet je korov angelov; Osem Marija vfesela ; (itd. kakor v VIII.)

X.

40 Bratec od Ljubljance, Deseto mi povej ! »Deset je božjih zapovda; Devet je korov angelov; (itd. kakor v IX.)

XI.

Bratec od Ljubljance, 45 Enajsto mi povej !


6671. Zapisal A. Lovše; peia mu mati. — Iz njegovega rokopisa, ki mi ga je poslal prof. dr. IleŠiČ.


784


IV. Pesmi pobožne. U. 6672.


»Ednajst je tavžent čistih

đvic; Deset je božjih zapovedi; (itd. kakor v X.)


I.


6672.

(Kranjska.)


XII.

Bratec od Ljubljance,

Dvanajsto mi povej! 50 »Dvanajst je apostolov;

Ednajst je tavžent čistih dvic ; (itd. kakor v XI.)


IV.


Bratec iz Ljubljane, Kaj nov'ga mi povej, Kaj zlasti tebi znano, Razloži meni zdaj ! 5 »Pervo je edini Bog, Katćr nad nam kraljuje, kra- ljuje U

II.

Bratec iz Ljubljane,

Še drugo mi povej,

Kaj zlasti tebi znano, 10 Razloži meni zdaj!

»Dve sta table Mozesa;

Eno je edini Bog,

Katćr nad nam kraljuje, kra- ljuje !t III.

Bratec od Ljubljane, 15 Še tretje mi povej,

Kaj zlasti tebi znano,

Razloži meni zdaj !

»Trije so patriarhi;

Dve ste table Mozesa; 20 Ena je edini Bog, (itd. kakor v II.)


Bratec od Ljubljane, Četerto mi povej, Kaj zlasti tebi znano, Razloži meni zdaj ! 25 »Štirji so evangelisti; Trije so patriarhi; (itd. kakor v III.)

V.

Bratec od Ljubljane, Še peto mi povej, Kaj zlasti ti je znano, 30 Razloži meni zdaj!

»Pet je Jezusovih kervavih

ran! Štirje so evangelisti, (itd. kakor v IV.)

VI.

Bratec od Ljubljane, Še šesto mi povej ; 35 Kaj zlasti ti je znano, Razloži meni zdaj ! »Šest je verčov bio vode, K' je storil Jezus vino ž nje V Kani Galileje


6672. Neznav.fga zapisovavca. — Iz SPKN. V. 14—22. Eno (v. 12.) se ponavlja dalje kot Ena. Zapis Jožefa Osredkarja v zbirki M. Rodeta V. št. 26 je prepis iz SPKN. s temi predrugaćbami: 1, 7, 14, 21, 27, 33, 44, 50, 56, 62, 68, 75, 82, 88 od Ljubljane] iz Ljubljanicc — 3. 9, 16, 23, 29, 35, 46, 52. 58, 64, 70, 77, 84. 90 ti je] tebi — 5, 12, 20 Pervo, oz. Ena] Prvi — 6, 13] Kater nad nam i, nad nam i kraljuje — 8 Se drugo] Kaj nov'ga — n, 19 sta — 15 Še tretje] Kaj nov'ga — 18 patrijarhi — 22 Četrto] Kaj nov'ga — 25, 32. Šterji — 28 Še peto] Kaj nov'ga — 34 Še Šesto] Kaj nov'ga — 37, 49, 103 vrčev — 38, 103] K' je Jezus storil čudež 'ž nje — 39, 104 Galileji — 40, 105 Mojzesa — 41, 42, 106, 107 so] smo. (V tem zapisu se ponavlja tu dalje: Pet je Jezusovih krvavih ran itd. kakor v V.) — 45 Še sedmo] Kaj nov'ga — 48 r 101 Marij'nih — - 51 Še osmo] Kaj nov'ga — 54, 61, 100] Osem je Marij'nih vesel& — 57 Deveto] Kaj nov'ga — 63 Deseto] Kaj nov'ga — 69 Enajsto] Kaj nov'ga — 72, 81, 97 Urš'le — 74 zapoved — 76 Dvanajsto] Kaj nov'ga — 79, 92, 95 vseh — 83 Trinajsto] Kaj nov'ga — 89 Štirnajsto] Kaj nov'ga — 93 manjka — 99 angelov.


IV. Peami pobožne. II. 6672.


785


40 Na Mozesa ženitnini: Tam so pumpo pumpali, Tam so pumpo pili.« 

VII.

Bratec od Ljubljane, Še sedmo mi povej, 45 Kaj zlasti ti je znano. Razloži meni zdaj ! »Sedem je Marije žalosti; Šest je verčov bio vode, (itd. kakor v VI.)

VIII.

50 Bratec od Ljubljane, Še osmo mi povej, Kaj zlasti ti je znano, Razloži meni zdaj I »Osmo je Marije včselje ;

55 Sedem Marije žalosti ; (itd. kakor v VII.)

IX.

Bratec od Ljubljane, Deveto mi povej, Kaj zlasti ti je znano, Razloži meni zdaj! 60 »Devet je korov angeljov; Osmo Marije veselje ; (itd. kakor v VIII )

X.

Bratec od Ljubljane, Deveto mi povej, Kaj zlasti ti je znano, 65 Razloži meni zdaj !

»Deset je božjih zapoved; Devet je korov angeljov ; (itd. kakor v IX.)

XI.

Bratec od Ljubljane, Enajsto mi povej, 70 Kaj zlasti ti je znano, Razloži meni zdaj! »Enajst je tavžent čistih d'vic,


Svete Uršle tovaršic; Deset je božjih zapovdi; (itd. kakor v X.)

XII.

75 Bratec od Ljubljane, Dvanajsto mi povej, Kaj zlasti ti je znano, Razloži meni zdaj! »Dvanajst jevsih aposteljnov;

80 Enajst je tavžent čistih d'vic, Svete Uršle tovaršic; (itd. kakor v XI.)

XIII.

Bratec od Ljubljane, Trinajsto mi povej, Kaj zlasti ti je znano, 85 Razloži meni zdaj !

»TrinajstjeJezusKristussam; Dvanajst je vsih aposteljnov ; (itd. kakor v XII.)

XIV.

Bratec od Ljubljane,

Štirnajsto mi povej, 90 Kaj zlasti ti js znano,

Razloži meni zdaj !

»Štirnajst je vsih štacionov

Jezusoviga terpljenja ;

Trinajst je Jezus Kristus sam; 95 Dvanajst je vsih aposteljnov;

Enajst je tavžent čistih d'vic,

Svete Uršle tovaršic;

Deset je božjih zapoved ;

Devet je korov angelov : 100 Osmo Marije veselje;

Sedem Marije žalosti;

Šest je verčov bio vode,

K' je storil Jezus vino ž nje

V* Kani Galileje 105 Na Mozesa ženitnini :

Tam so pumpo pumpali,

Tam so pumpo pili.« 


50


786


IV. Pesmi pobožne. II. 6673.


I.


6673.

(Iz Suhoija.)


VI.


Dragi bratec prelj ubijeni, Povej mi to prvo! »Kako bom povedal, Ker jest sam ne vem : 5 Eden sam edini Bog Nad nami kraljuje.« 

II.

Dragi bratec preljubljeni, Povej mi to drugo! »Kako bom povedal, 10 Ker jest sam ne vem : Dve so tabli Mojzesove; Eden sam edini Bog Nad nami kraljuje.« 

III.

Dragi bratec preljubljeni, 15 Povej mi to tretjo ! »Kako bom povedal, Ker jest sam ne vem: Tri so patrijarhi •, Dve so table Mojzesove; (itd. kakor v II.)

IV.

20 Dragi bratec preljubljeni, Povej mi to štrto! »Kako bom povedal, Ker jest sam ne vem: Štir so evangelisti;

25 Tri so patrijarhi ; (itd. kakor v III.)

V.

Dragi bratec preljubljeni, Povej mi to peto! »Kako bom povedal, Ker jest sam ne vem: 30 Pet je krvavih ran ; Štir so evangelisti ; (itd. kakor v IV.)


Dragi bratec preljubljeni, Povej mi to šesto! »Kako bom povedal,

35 Ker jest sam ne vem : Šest je verčev te vodć, Bog storil vino iz njć V Kani Galileji Na Mojzesovi ohceti;

40 Pet je krvavih ran: (itd. kakor v V.)

VII.

Dragi bratec preljubljeni, Povej mi to sedmo! »Kako bom povedal, Ker jest sam ne vem: 45 Sedem zakramentov : Šest je verčev te vode, (itd. kakor v VI.)

VIII.

Dragi bratec preljubljeni, Povej mi to osmo! »Kako bom povedal, 50 Ker jest sam ne vem : Osem delov z voljenih ; Sedem zakramentov; (itd. kakor v VII.)

IX.

Dragi bratec preljubljeni, Povej mi to deveto! 55 »Kako bom povedal, Ker jest sam ne vem : Devet korov angelov; Osem delov zvoljenih; (itd, kakor v VIII.)

X.

Dragi bratec preljubljeni, 60 Povej to deveto ! »Kako bom povedal, Ker jest sam ne vem:


6673. Zapisa l Anton Zloga r. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica,


IV. Pesrai pobožne. II. 6674.


787


Deset božjih zapovedi;

Devet korov angelov;

(itd. kakor v IX.)

XI. 65 Dragi bratec prelj ubijeni, Povej mi to enajsto! »Kako bom povedal, Ker jest sam ne vem : Enajst tavžent vseh devic; 70 Deset božjih zapovedi;

(itd. kakor v X.)


XII.

Dragi bratec preljubljeni, Povej mi to dvanajsto! »Kako bom povedal, Ker jest sam ne vem : 75 Dvanajst aposteljnov Kristu-

sovih ; Ednajst tavžent vsih devic; (itd. kakor v XI.)


I.


Bratec v Ljubljani, Povedi ti meni: Kako se prvi pravi? »Eden je edini Bog, 5 Ki kraljuje nad nami.« 

II.

Bratec v Ljubljani, Povedi ti meni: Kako se drugi pravi? »Dve so tabli Mojzesa; 10 Eden je edini Bog, Ki kraljuje nad nami.« 

III.

Bratec v Ljubljani, Povedi ti meni: Kako se tretji pravi? 15 »Trije so patrijarhi, Ki so muzicirali Na Mojzesovi ohceti; Dve sta tabli Mojzesa; (itd. kakor v II.)

IV.

Bratec v Ljubljani, 20 Povedi ti meni:

Kako se četerti pravi? »Štirje 'vangelisti;


6674.

(Iz ribniške doline.)

Trije patrijarhi, Ki so muzicirali (itd. kakor v III.)


V.

25 Bratec v Ljubljani, Povedi ti meni: Kako se peti pravi? »Pet je, pet krvavih ran; Štirje 'vangelisti; (itd. kakor v IV.)

VI.

30 Bratec v Ljubljani, Povedi ti meni: Kako se šesti pravi? »Šest je, šest resnic; Pet je, pet krvavih ran; (itd. kakor v V.)

VII. 35 Bratec v Ljubljani, Povedi ti meni : Kako se sedmi pravi? »Sedem zakramentov; Šest je, šest resnic; (itd. kakor v VI.)

VIII. 40 Bratec v Ljubljani, Povedi ti meni :


6674. Zapisat A. Zobec. — Iz njegovega rokopisa II 1. *Rima te pesni ni pravilna, ker m pisana v ribniškem dialektu. Tako bi moralo biti v vrstici z. Povedi ti miani, da bi se zlagalo z Ljubljani, akoravno ne prav popolnoma,*


50*


788


IV. Pesmi pobožne. II. 6675.


Kako se osmi pravi?

»Osem je zveličanih;

Sedem zakramentov ;

(itd. kakor v VII.)

IX.

45 Bratec v Ljubljani, Povedi ti meni: Kako se deveti pravi? »Devet je korov angelov; Osem je zveličanih; (itd. kakor v VIU.)

X.

50 Bratec v Ljubljani, Povedi ti meni: Kako se deseti pravi?


I.


6675.

(Z Izlak.)


»Deset je božjih zapov'di; Devet je korov angelov; (itd. kakor v IX.)

XI.

55 Bratec v Ljubljani, Povedi ti meni: Kako se enajsti pravi? »Enajst je tavžent devic; Deset je božjih zapov'di; (itd. kakor v X.)

XII. 60 Bratec v Ljubljani,

Povedi ti meni:

Kako se dvanajsti pravi?

»Dvanajst je božjih lastnosti ;

Enajst je tavžent devic; (itd. kakor v XI.)


Bratec nad Loblanco, Ta parvo mi povej ! »Ta parva je jedini Boh, Boh Oče, Sin in sveti Duh, 5 Ki gor nad nam kraluje, Kraluje gor nad nami!« 

II. Bratec nad Loblanco, Ta drugo mi povej ! »Dve so table Mojzesa; 10 Ta perva je jedini Boh, (itd. kakor v I.)

III. Bratec nad Loblanco, Ta treko mi povej ! »Tarjć so patrijarhi; Dve so table Mojzesa; (itd. kakor v II.)

IV. 15 Bratec nad Loblanco, Ta ćetrto mi povej !


»Štiri so evangelisti; Tarjć so patrijarhi; (itd. kakor v III.)

V. Bratec nad Loblanco, 20 Ta peto mi povej !

»Pet je cerkvenih zapoveđ

.božjih ; Štiri so evangelisti; (itd. kakor v IV.)

VI. Bratec nad Loblanco, To šesto mi povej ! 25 »Šest je varčev te vode, K je Jezos storu vince ž nje Par tej nebeski ohceti O Kani galilejski; Pet je cerkvenih . . . (itd. kakor v V.)

VII. 30 Bratec od Loblance, Ta sedmo mi povej!


6675. Zapisa/ F. F. Lužar. — Iz njegovega rokopisa: *Nekdo drugi mi jo je povedal, da je rekel: Bratec i z Loblance. Ajngel = angelj, kakor sbloh na Izlakah: šivajnka, ugajnka.c V Izlakah se imenuje pesem >Od kanigalitejske ohceti.*- Verz 35. je pokvarjen, ker narod ne povdarja več veselja^ ampak veselja*


IV. Pesrai pobožne. II. 6676.


789


»Sedma je Marija žalostna; Šest je varčev te vode, (itd. kakor v VI.)

VIII. Bratec nad Loblanco, 35 To osmo mi povej ! »Osma je Marija vesela; Sedma je Marija žalostna; (itd. kakor v VII.)

IX.

Bratec nad Loblanco,

To deveto mi povej !

40 »Devet je korov ajngelov;

Osma je Marija vesela ;

(itd. kakor v VIII.)

X.

Bratec nad Loblanco,

To deseto mi povej !


»Deset je zapoved božjih ; 45 Devet je korov ajngelov ; (itd. kakor v IX.)

XI.

Bratec nad Loblanco, To jenajsto mi povej 1 » Jenajst jetavžent čistih dvic ; Deset je zapoved božjih; (itd. kakor v X.)

XII.

50 Bratec nad Loblanco, To dvanajsto mi povej. »Dvanajst je jogrov božjih, Ta trinajst je Jezus sam ; Jenajst je tavžent čistih dvic; (itd. kakor v XI.)


I.


6676.

(Iz Potoške vaši pri Zagorju.)


Bratec od Ljubljan'ce, Prvo mi povej! »Prva je edini Boh, Buh Oče, Sin in sveti Duh, 5 Ki nad nami kralj uje, Kralj uje nad nam!« 

II. Bratec od Ljubljan'ce, Drugo mi povej! »Dve so table Mojzesa; 10 Prva je edini Boh, (itd. kakor v II.)

UI. Bratec od Ljubljan'ce, Tretjo mi povej! »Trije so patrijarhi; Dve so table Mojzesa; (itd. kakor v II.)

IV. 15 Bratec od Ljubljan'ce, Ćetrto mi povej !


»Štirje so evangelisti; Trije so patrijarhi; (itd. kakor v III.)

V. Bratec od Ljubljan'ce, 20 Peto mi povej !

»Pet je Kristusovih ran ; Štirje so evangelisti; (itd. kakor v IV.)

VI.

Bratec od Ljubljan'ce,

Šesto mi povej! 25 »Šest je vrčov te vodć,

K' je Jezus storu vince Ž nje ;

Pet je Kristusovih ran;

Štirje so evangelisti;

Trije so patrijarhi;, 30 Dve so table Mpjze^aj

Prva je edini Boh,

Buh Oče, Sin in sveti Duh:

V Kani-galileji,

Ker smo punča, punča pili !


6676. Zapisa/ H. Sevar; fela ra/na Marija Robavsova in pa neka bognarca iz Črnega grabna. Stan so jo radi peli pri mrliČih. Imenovala se je kanigalilejska (tako tuđi na Otlici v trnovsiem gozdu).


788


IV. Pesmi pobožne. II. 6675.


Kako se osmi pravi?

»Osem je zveličanih;

Seđem zakramentov;

(itd. kakor v VII.)

IX.

45 Rratec v Ljubljani, Povedi ti meni: Kako se deveti pravi? »Devet je korov angelov; Osem je zveličanih; (itd. kakor v VIII.)

X.

50 Bratec v Ljubljani, Povedi ti meni: Kako se deseti pravi?


»Deset je božjih zapov'di; Devet je korov angelov ; (itd. kakor v IX.)

XI.

55 Bratec v Ljubljani, Povedi ti meni: Kako se enajsti pravi? »Enajst je tavžent devic; Deset je božjih zapov'di; (itd. kakor v X.)

XII. 60 Bratec v Ljubljani,

Povedi ti meni:

Kako se dvanajsti pravi?

»Dvanajst je božjihlastnosti ;

Enajst je tavžent devic; (itd. kakor v XI.)


I. Bratec nad Loblanco, Ta parvo mi povej ! »Ta parva je jedini Boh, Boh Oče, Sin in sveti Duh, 5 Ki gor nad nam kraluje, Kraluje gor nad nami!« 

II. Bratec nad Loblanco, Ta drugo mi povej ! »Dve so table Mojzesa; 10 Ta perva je jedini Boh, (itd. kakor v I.)

III. Bratec nad Loblanco, Ta treko mi povej ! »Tarjć so patrijarhi; Dve so table Mojzesa; (itd. kakor v II.)

IV. 15 Bratec nad Loblanco, Ta ćetrto mi povej !


6675.

(Z Izlak.)

»Štiri so evangelisti; Tarjć so patrijarhi; (itd. kakor v III.)

V. Bratec nad Loblanco, 20 Ta peto mi povej!

»Pet je cerkvenih zapoveđ

.božjih; Štiri so evangelisti; (itd. kakor v IV.)

VI. Bratec nad Loblanco, To Šesto mi povej ! 25 »Šest je varčev te vode, K je Jezos storu vince ž nje Par tej nebeski ohceti O Kani galilejski ; Pet je cerkvenih . . . (itd. kakor v V.)

VIL 30 Bratec od Loblance, Ta sedmo mi povej!


6675. Zapisa/ F. F. Lužar. — Iz njegovega rokopisa: -»Nekdo drugi mi jo je povedal, aa je rekel: Bratec i z Loblance. Ajngel = angelj, kakor sploh na Izlakah: Sivajnka, ugajnka.c V Izlakah se imenuje pesem »Od kani galilejske ohceti.* Verz 35. je pokvarjen, ker narod ne povdarja veČ veselja^ ampak veselja-


IV. Pesrai pobožne. II. 6676.


789


»Sedma je Marija žalostna; Šest je varčev te vođe, (itd. kakor v VI.)

VIII. Bratec nad Loblanco, 35 To osmo mi povej ! »Osma je Marija vesela; Sedma je Marija žalostna; (itd. kakor v VII.)

IX.

Bratec nad Loblanco,

To deveto mi povej !

40 »Devet je korov ajngelov;

Osma je Marija vesela;

(itd. kakor v VIII.)

X.

Bratec nad Loblanco,

To deseto mi povej !


»Deset je zapoved božjih ; 45 Devet je korov ajngelov ; (itd. kakor v IX.)

XL

Brateo nad Loblanco, To jenajsto mi povej ! » Jenajst je ta vžent čistih dvic; Deset je zapoved božjih; (itd. kakor v X.)

XII.

50 Bratec nad Loblanco, To dvanajsto mi povej. »Dvanajst je jogrov božjih, Ta trinajst je Jezus sam ; Jenajst je tavžent čistih dvic; (itd. kakor v XI.)


I.


6676.

(Iz Potoike vaši pri Zagorju.)


Bratec od Ljubljan'ce, Prvo mi povej! »Prva je edini Boh, Buh Oče, Sin in sveti Duh, 5 Ki nad nami kralj uje, Kralj uje nad nam!« 

II. Bratec od Ljubljan'ce, Drugo mi povej! »Dve so table Mojzesa; 10 Prva je edini Boh, (itd. kakor v II.)

III. Bratec od Ljubljan'ce, Tretjo mi povej! »Trije so patrijarhi; Dve so table Mojzesa; (itd. kakor v II.)

IV. 15 Bratec od Ljubljan'ce, Ćetrto mi povej !


»Štirje so evangelisti; Trije so patrijarhi; (itd. kakor v III.)

V. Bratec od Ljubljan'ce, 20 Peto mi povej !

»Pet je Kristusovih ran; Štirje so evangelisti; (itd. kakor v IV.)

VI.

Bratec od Ljubljan'ce,

Šesto mi povej! 25 »Šest je vrčov te vodć,

K' je Jezus storu vince ž nje ;

Pet je Kristusovih ran;

Štirje so evangelisti;

Trije so patrijarhi; 30 Dve so table Mpjze^a;

Prva je edini Boh,

Buh Oče, Sin in sveti Duh:

V Kani-galileji,

Ker smo punča, punča pili t


6676. Zapisat H. Se var; peta rajna Marija Robavsova in pa neka dognana iz Črnega grabna. Start so jo radi peti pri mrtiČih. Imenovata se je kanigalilejaka (tako tuđi na Otiici v trnovskem gazdu).


790


IV. Pesmi pobožne. II. 6677.


»Deset je zapovđ božjih; Devet je korov angeljnov; (itđ. kakor v IX.)


VII. 35 Bratec od Ljubljan'ce, Sedmo mi povej ! »Sedem je Marija žalosti; Šest je vrčov te vode, XL

K' je Jezus šturu. vince ž nje 55 Bratec od Ljubljan'ce,


40 V Kanigalileji,

Ker smo punča, punča pili!

VIII. Bratec od Ljubljan'ce, Vosmo mi povej ! »Vos'm je Marija vesela; 45 Sedem je Marija žalosti; Šest je vrčov \€ vode, (itd. kakor v VII.)

IX. Bratec od Ljubljan'ce, Deveto mi povej! »Devet je korov angeljnov; 50 Vos'm je Marija vesela; (itd. kakor v VIII.)

X.

Bratec od Ljubljan'ce, Deseto mi povej !


Enajsto mi povej!

»Enajst je samih tavžent

d'vic ; Deset je zapov'd božjih; (itd. kakor v X.)

XII.

Bratec od Ljubljan'ce, 60 Dvanajsto mi povej !

»Dvanajst je jogrov božjih; Enajst je samih tavžent d'vic; (itd. kakor v XI.)

XIII.

Bratec od Ljubljan'ce

Trinajsto mi povej! 65 »Trinajst je Jezus sam ;

Dvanajst je jogrov božjih; (itd. kakor v XII.)


I.


6677.

(Iz Dobrave polcg Krope.)


Prjatu, kaj prašam te! »Prjatu, kaj prašaš me?«  Kolko je eno? »Eno, eno je Bog sam, 5 Ki viza in regira sam

V nebesih in na zemlji.« 

II. Prjatu, kaj prašam te! »Prjatu, kaj prašaš me?«  10 Kolko je dve?

»Dve sta tabli Mojzesa; Eno, eno je Bog sam, Ki viza in regira sam

V nebesih in na zemlji.« 

III. 15 Prjatu, kaj prašam te! »Prjatu, kaj prašaš me?« 


Kolko je tri? »Trije so patrijarhi; Dve sta tabli Mojzesa; (itd. kakor v II.)

IV. 20 Prjatu, kaj prašam te! »Prjatu, kaj prašaš me?«  Kolk'je štiri? »Štirje so 'vangelisti ; Trije so patrijarhi; (itd. kakor v III.)

V. 25 Prjatu, kaj prašam te ! »Prjatu, kaj prašaš me?«  Kolko je pet? »Pet cerkvenih zapoved; Štirje so 'evangelisti ; (itd. kakor v IV.)


C677. Zapisa l Janko Benedičič. — Iz zbirke Franceta Steleta I Kl/. 10.


IV. Pesmi pobožne. II. 6678.


79r


VI. 30 Prjatu, kaj prašam te! »Prjatu, kaj prašaš me?t Kolko je šest? »Šest je teh božjih resnic; Pet cerkvenih zapoved; (itd. kakor v V.)

VII. 35 Prjatu, kaj prašam te ! »Prjatu, kaj prašaš me?«  Kolko je sedem? »Sedem svetih zakramentov; Šest je teh božjih resnic; (itd. kakor v VI.)

VIII. 40 Prjatu, kaj prašam te! »Prjatu, kaj prašaš me?«  Kolko je osem? »Osem je blagrov Kristusa ; Sedem svetih zakramentov, (itd. kakor v VII.)

IX. 45 Prjatu, kaj prašam te ! »Prjatu, kaj prašaš me?«  Kolko je devet?


»Devet je glavnih grehov; Osem je blagrov Kristusa; (itd. kakor v VIII.)

X.

50 Prjatu, kaj prašam te! »Prjatu, kaj prašaš me?«  Kolko je deset? »Deset je božjih zapoved; Devet je glavnih grehov; (itd. kakor v IX.)

XI.

55 Prjatu, kaj prašam te! »Prjatu, kaj prašaš me?«  Kolko je enajst? »Enajst tavžent je devic; Deset je božjih zapoved; (itd. kakor v X.)

XII.

60 Prjatu, kaj prašam te! »Prjatu, kaj prašaš me?«  Kolko je dvanajst? »Dvanajst je apost'lnov; Enajst tavžent je devic; (itd. kakor v XL)


I.


Moj bratec jez Ljubljane, Le to povej ti meni: Kaj pa je ta perva? »Ta perva je edini Bog, 5Kater nad nam kraljuje.« 

II. Moj bratec jez Ljubljane, Le to povej ti meni: Kaj pa je ta druga? »Dve sta tabli Mojzesa; 10 Ta perva je edini Bog, Kater nad nam kraljuje.« 

III. Moj bratec jez Ljubljane, Le to povej ti meni:


6678.

(Iz Hudojužne.)

Kaj pa je ta tretja? 15 »Trije so patrijarhi; Dve ste tabli Mojzesa; (itd. kakor v II.)


IV.

Moj bratec jez Ljubljane, Le to povej ti meni: Kaj pa je ta ćeterta? 20 »Štirje so vAngelisti; Trije so patrijarhi; (itd. kakor v III.)

V.

Moj bratec jez Ljubljane, Le to povej ti meni; Kaj pa je ta peta:


6678. Zapisa/ Janez Kokosa r. — Iz njegove zbirke.


792


IV. Pcsmi pobožne. II. 6679.


25 »Pet je Jezusovih ran; Štirje so vdngelisti; (itd. kakor v IV.)

VI.

Moj bratec jez Ljubljane,

Le to povej ti meni:

Kaj pa je ta šesta? 30 »Šest je verčev te vode,

Katere Jezus požegnal je

V Kani Galileji:

Tam so pumpo pumpali

Na Jezusovi ohceti 35 V Kani Galileji.« 

VII. Moj bratec jez Ljubljane, Le to povej ti meni: Kaj pa je ta sedma? »Sedem Marije žalosti, 40 Šest je verčov te vode, (itd. kakor v VI.)

VIII. Moj bratec jez Ljubljane, Le to povej ti meni: Kaj pa je ta osma? »Osem Marije veselja; 45 Sedem Marije žalosti; (itd. kakor v VIII.)

IX.

Moj bratec jez Ljubljane, Le to povej ti meni:


Kaj pa je ta deveta? »Devet je korov angelov; 50 Osem Marije veselja; (itd. kakor v VIII.)

X.

Moj bratec jez Ljubljane, * Le to povej ti meni: Kaj pa je ta deseta? »Deset zapoved božjih; 55 Devet je korov angelov; (itd. kakor v IX.)

XI.

Moj bratec jez Ljubljane, Le to povej ti meni: Kaj pa je ta ednajsta? »Ednajst tavžent devic 60 Svete Šent-UrŠule; Deset zapoved božjih ; (itd. kakor v X.)

XII.

Moj bratec jez Ljubljane, Le to povej ti meni: Kaj pa je ta dvanajsta? 65 »Dvanajst je jogrov božjih; Ednajst tavžent devic Svete Šent - Uršule ; (itd. kakor v XI.)


6679.


(Iz Št. Andreža

Trinajsti je usmiljeni Jezuš; Dvanajst je jogrov božjih; Anajstje tavžent svetih devic, Gospa sveta UrŠula; 5 Deset božjih zapovedi; Devet korov angelev; Osem darov svet'ga Duha; Sedem Mariji veselja;


pri Gorici.)

Šest milosti božjega(?) ; 10 Pet krvavih ran Jezusovih ;

Štirje evangelisti;

Tri patrijarhi;

Dve tabli Mojzesa;

Gospod na nebi, i5Ves zvoljen svet drži.


6679. Zapisa/ Jožef Cejan; pela Mar. Nemec-Lutman. — Iz Cefanove zbirke II. št. 24. Pesem je slišal zapisovavec tuđi v Gor. Vrtojbu V v. 14 pač manjka Eden (Aden) ali En sam.


IV. Pesmi pobožne. II. 6680.


793


6680.

(Iz Dolenje Vrtojbe.)


En sam je Bog na nebi; Dve so tabli Mojzesovi; Trije so patrijarhi; Štirje evangelisti; 5 Pet je ran gospod Boga; Šest je veder ta vodžl, Ker je nordujezusvinoznji; Sedem daru svet' ga Duha;


Osem Mariji veselja; 10 Devet je korov angeljev;

Deset zapovedi božjih;

Enajst je tavžent teh devic

Gospa svete Uršule;

Dvanajst je jogrov Kristu-

sovih, 15 Trinajsti ta usmiljeni Jezus.


+>£+


6680. Zabisal Jožcf Soban. — Iz zbirke /ože/a Cejana V. št. 39. *Ta pesem se poje 00 kudi uri.*

Opomnja. Hagadi podobna je pesem »Ure glase: Prve ure glas * Opo- minja nas: * Zdaj že zveličanski čas: * En gospod je, ena vera, • Ktero nam nebo odpera; * Ona nas uči, * Kako se časti * En Bog, stvarnik vseh reci.«  Zložil jo je J. Virk in priobčil v *Drobtinicah< HL 279—281. Namen ji je isti, kakor prvotno židovski Hagadi, to je pobožno dogmatifen in katehetičen.

Hagadi podobna je tuđi molitev v Kosarjevi »Neb. hrani* L 42—48: » Duhovna ura, ktero je dobro, vsak den naviti*.


794