Stran:Anton Jansa Cebele 1792.djvu/151

Stran je bila lektorirana


ven, inu noter lętati, potler nym pa ſoſstvu al Tovarſhijo, sadęlaj, de nebodo mogle ukupęj sahajat, katirga med njęma bodeſh vidov, de je Jalouz, tok mo eno plemenito Matizo dęj (§. 150. 96. 97.)

§. 154.

3. Sorta.

Bres Dima, inu Nepokoja tęh zhębęll.

Namęſt tęga popręjſhniga Pajnu b. snaſh tudi eno prasno Trugo na tęga mozhniga a. gor naſtavit (§. 34. N. 7.)

Leta Nadſtauk moreſh ſhe lę napravit, kader ſo ſe zhębęlle shę pręd pogmirale, inu shę sazhęle Vojſk dęlat, pa vender toku ſturi, koker te vuzhi §. 145. tudi obedva ſhręla odperta puſti.

Kader bodeſh vidov, de bode ta sgorni Pajn tulko zhębęll, Vojſka, Medu, inu saloge imov, de bode gvavtig ſam ſvoje Pohiſhtvo dershati, tok nym ſoſstvo al Tovarſhijo sadęlej, pa vender uſsakaterga savol tega navadniga Nalęta na ſvojmo Męſto puſti, inu