Stran:Anton Jansa Cebele 1792.djvu/194

Stran je bila lektorirana


Bolęsen, 3) ſkus zherve, al drugo ſovrashno shvad, 4) ſkus Lakoto, 5) al Mreſs, 6) al preſtaro ſatovje, 7) ſkus Jallovino, 8) ſkus Ropparze.

Vſsęmo letęmo lohko super prideſh; inu ſzer: 1) nikol obenih ne samori, 2) super Bolesen: ſturi, kar najdeſh od (§. 100. noter do 107.) 3) super zherve, al ſovrashno shvad: ſe vishęj: od §. 108. do 115. 4) super Lakoto: ſturi, kar najdeſh od §. 80. noter do 86. 5) super Mreſs: §. 78. tudi (§. 195. 196.) 6) super preſturo ſatovje: §. 77. tudi (§. 174. 175. 176. 177.) 7) super Jallovino: glęj od (§. 93. noter do §. 99.) 8) super Ropparze: ſturi, kar najdeſh: od §. 87. noter do §. 92.

Zhe ſe bodeſh pomujov vſse letu na tanko ſturiti, tok bodeſh ſposnov, de imaſh ſzer merjozhe, pa vender, tok rekozh, vęzhne zhębęlle.

Zhe pa bodeſh taiſte puſtiv rojiti, tok moreſh sa taiſto Lęjto to Pogmiranje tvojih zhębęll sa Dobizhek obrajtati, al snaſh (k’ vęzhimo) tęga srojeniga ſtarza prekaditi, koker najdeſh §. 174. 175.