Stran:Anton Jansa Cebele 1792.djvu/95

Stran je bila lektorirana


tę isroppane sterdi tudi drugem zhębęllam na Nuſs pride, gredo sa Duham, inu ſe taiſtiga lotjo.

2. En Pajn, katir na Ropp ven gręde, ſe pruti drugem Ropparzam na bode veliku branov.

3. Bode veliko Zhębęll pomorjenih, satu, kir ſe tę domazhe branjo.

4. Nar ta vezhi shkoda od Roppanja je: kader ſe zhębęlle povernejo, inu ſe dva Pajnova eden tęga drusiga sazhneta roppat; take zhębęlle ſe nezh ne branjo, ampak tok dougu is ene Truge pa v' to drugo sterd noſsje, de je uſse konzhanu.

5. Sadnizh ſe en tretji, al pa vezh, taiſtih dvęh lotjo, inu nję do konza isroppajo.

Zheterti odstavik.

Pomuzh super jalovino.

§. 93.

Kader ni zajt sa Roje.

Na Jalovino (§. 7. v' samerko) ſe more poſsębno Spomlad ſkerbnu pomęrkat (§. 57.) v' zelimo dęſsętimo