Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/150

Stran je bila lektorirana


in ko vſo ſkerb sa-ſe Bogu prepuſti.« — Pravi ſ. Franziſhk Salesi.

Ozhe ſvetiga Karlna je tako ravnal, je le Bogu dopaſti shelel, in je vſo ſkerb sa-ſe in sa ſvojo drushino Bogu prepuſtil. Poſebno je ubogim obilne darove delíl; in kadar je bil ſvarjen, de naj nikar toliko ubogim ne daje, ampak de naj ſvojim otrokam kej perhrani, je rekel: Zhe bom jeſt sa uboge ſkerbel, bo pa Kriſtuſ sa moje otroke ſkerbel.

»Prava priproſtoſt ſerza je velika popolnamoſt. Leto zhednoſt ima tiſti, kteri s’ ſvojimi duſhnimi ozhmi le na Boga gleda, in ſi sveſtó persadeva, po njegovih beſedah shiveti, in ſe vſih perpomozhkov sa svelizhanje poſlushiti, ktere nam Bog daje. Se ne mudi v’ drugih miſlih in sheljah, ne ravná po ſvoji laſtni volji, nizh poſebniga in zhudniga ne ſtorí, in nima nobeniga dopadenja in veſelja ſam s’ ſabo; Bogu pa mozhno taka priproſtoſt ſerza dopade, in Bog takiga kriſtjana ljubi in ga s’ ſabo sedini.« — S. Franziſhk Salesi.

To prelepo zhednoſt ſo ſploh vſi ſvetniki imeli, bres de bi bili ſami ſa-njo vedili. Poſebno ſo nekteri (po sunanjim ſoditi,) ravno tako shiveli, kakor drugi ljudje; nizh ni bilo poſebniga in zhudniga v’ njih shivljenji po sunanjim; ali njih duſhne ozhi ſo bile smiram na Boga obernjene, in s’ priproſtim ſerzam ſo mu tudi v’ nar manjſhih rezheh ſlushili, in s’ tem ſo ſe poſvetili.

»O koliko je to vredno, kadar zhlovek ſerzhno ſklene poſnemati nisko in ſkrito shivljenje Goſpoda naſhiga Jesuſa Kriſtuſa! Ozhitno