Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/206

Stran je bila lektorirana


pa, po jezhah in po hiſhah revnih bolnih ljudi je nar raji hodil, poſebno tudi sato, ko po tih krajih ſlabo diſhí. — Tudi uſheſa je per vſaki perloslnoſti satiral; satoraj tudi takih rezbí, ki bi jih bil lahko bres greha paſluſhal, ni hikdar hotel poſluſhati, kadar niſo bile ravno duſham v’ sveſizhanje in Bogu v’ zhaſt, kakor poſtavim novize in pravlize, ktere ljudje ſploh radi poſluſhajo, ali ſ. Vinzenz jih pa ravno sato ni hotel poſuſhati, de je ſvoje uſheſa per vſaki perloshnoſti satiral.

Neki ſpokornik, ki ſe je ſhe velikokrat s’ jesikam pregreſhil, je ſvojiga ſpovednika proſil, de naj mu pokorivni paſ (ali zilizium) da, de ga bo noſil. Spovednik pa je s’ perſtam na uſta pokasal in rekel: To bo nar boljſhi pokorivni paſ sa-te, zhe ſe boſh sveſtó varoval, de ſkosi, té vrata nizh hudiga ne pride.

˛S. Alojsi je dvé leti ˛Shpanſki kraljizi Marii ſtregel, in je zel zhaſ ſvoje ozhi tako prermagoval in satiral, de je ni nikdar v’ obras pogleda. Ravno tako tudi nikdar nobene druge shenſke ni pogledal. Sa letó prezhudno satiranjei ozhi mu je Bog gnado dal, de ni nikoli nezhiſtíh ſkuſhnjav obzutil.

»Nekteri ſo takó nagnjeni k’ satiranju in satajevamju, de ſi persadevajo, ſe v’ vſih rezheh satirati. Kakó lepó je to in kakó sivelizhanſko!«. — Pravi boſhji ſlushabnik Pater Rodriguez.

˛Sveta ſlushabniza boshja Joana Marija je imela letó lépo in ſveto navado, de ſe je v’ vſih rezheh in per vſaki perloshnoſti satirala. Pet jédi je vſelej to, kar je bilo nar ſlabſhi, sa-ſe vsela; med oblazhili ſi je nar revniſhi sbrala;