Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/217

Stran je bila lektorirana


Slushabnik boshji Aleksander ˛Sauli, ſhkoſ, ſe je v’ vſih ſvojih opravilih s’ modrimi ljudmi poſvetoval, predinj je kej ſtoril ali rasſodil, ker ſe ni na ſvojo laſtno pamet in modroſt sanaſhal, deſiravno je bil grosno uzhen v’ vſih duhovſkih rezheh, in od boshjiga Duha rasſvetljen.

»Vſak ima ſvoje laſtne miſli in menitve; in to ni poboshnoſti naſproti. Tode zhe ſmo prevezh navesani na ſvoje laſtne miſli, in zhe jih prevezh obrajtamo, je grosno naſproti naſhi popolnamoſti. In to ſe grosno nerado sapuſti; ravno sato je takó malo popolnama kriſtjanov.« — Pravi ſ. Franziſhk ˛Salesi.

Uzheni in ſveti ſlushabnik boshji ˛Suarez, ki je veliko lepih bukev ſpiſal, je tako malo na ſvoje laſtne miſli in na ſvojo uzhenoſt navesan bil, de je navado imel, ſvoje piſanje drugim, menj uzhenim, vzhaſi tudi ſvojim uzhenzam, brati in ſoditi dati, in kadar mu je kdo rekel, de to ali to bi imelo drugazhi rezheno biti, ſe je rad miſli in ſodbi drugih podvergel, in je ſvoje piſanje popravil.

Ravno tako je ſ. Vinzenz Fereri, tudi kadar je she uzhenik bil, ſvoje piſanje rad ſodbi ſvojih tovarſhev podvergel, deſiravno ſo menj uzheni bili, kakor on.

»Nar boljſhi perpomozhek, ſvojo laſtno voljo in ſvojoglavnoſt premagovati, je to, de malo na to porajtamo, kar nam v’ miſel pride. Kadar naſ kdo vpraſha, kaj od té ali une rezhí miſlimo, mu po pravizi ſvojo miſel povemo; in po tem naj nam bo vſe eno, zhe je naſha miſel dobro ſprejeta in poterjena, ali pa savershena. In navádimo ſe, raji po volji drugih