Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/219

Stran je bila lektorirana


miſel in voljo satajal in satiral. — Ali po tem, ko ſe je s’ Bogam in s’ modrimi ljudmi v’ kakim opravilu poſvetoval, in ko je ſposnal, de je dobro in Bogu dopadljivo opravilo, je bil ſtanovitin, in nam je v’ sgledih in s’ beſedo letá nauk sapuſtil: Po tem, ko ſi kako opravilo Bogu perporoſzhil, in ko ſi ſe s’ modrimi ljudmi poſvetoval, in ko po tem ſposnaſh, de je dobro, bodi ſtanovitin in ga do konza opravi; in Bog te gotovo ne bo ſodil savolj tega opravila: zhe ſi tudi v’ smoti; sakaj lahko mu boſh per ſodbi odgovoril: Goſpod, letó opravilo ſim bil tebi perporozhil, in tudi s’ modrimi ljudmi ſim ſe bil poſvetoval, ſim tedaj ſloril, kolikor ſim samogel, de bi bil tvojo ſveto voljo ſposnal.

Deſeta jablana.
Ljubesin.

»Moj Goſpod in moj Bog! Ali je bilo treba nam sapoved dati, de naj te ljubimo? Kaj niſi ti ſam na ſebi vſe ljubesni nar vredniſhi, savolj trojih neſkonzhnih popolnamoſt? In ker naſ ti tako neſkonzhno ljubiſh, ali niſi vredin vſe naſhe ljubesni? Kako je tedaj to mogozhe, de ſe kdo najde, ki te ne ljubi? Zhe je kdo, ki te ne ljubi, te sato ne ljubi, ko te ne posná; sakaj duſha, ktera Boga posná, ga mora